menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - poziom zaawansowany. Przegląd błędów i ryzyk w składaniu ofert oraz analiza technologii i narzędzi wspomagających procesy związane z zamówieniami publicznymi - 2-

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do doświadczonych Wykonawców, którzy już mają już pewne doświadczenie w składaniu ofert i uczestniczeniu w zamówieniach publicznych. Uczestnicy powinni mieć wiedzę na temat podstawowych procedur związanych z zamówieniami publicznymi i być aktywnymi uczestnikami rynku przetargów.

 

Cel szkolenia

Poszerzenie wiedzy teoretycznej: Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom zaawansowanych informacji na temat przepisów i procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Uczestnicy zdobędą dogłębną wiedzę na temat ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualnych regulacji, co pozwoli im lepiej zrozumieć złożoność procesu zamawiania i realizacji kontraktów publicznych.

Zwiększenie umiejętności praktycznych: Głównym celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom praktycznych umiejętności, które pomogą im skutecznie uczestniczyć w procesie składania ofert oraz wygrywania zamówień publicznych. Obejmuje to poprawne przygotowywanie dokumentacji, negocjacje kontraktów oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów.

Znalezienie nowych możliwości biznesowych: Szkolenie ma na celu ukazanie uczestnikom korzyści wynikających z uczestnictwa w zamówieniach publicznych oraz pokazanie, jak można wykorzystać te możliwości w celu rozwoju swojej działalności biznesowej. Uczestnicy będą uczyć się identyfikować potencjalne kontrakty, które odpowiednio dopasowane do ich specjalizacji, pozwolą na zwiększenie zysków.

Doskonalenie procesów wewnętrznych: Dla firm już zaangażowanych w zamówienia publiczne, szkolenie stanowi okazję do optymalizacji procesów związanych z przygotowywaniem i składaniem ofert. Pozwoli to na usprawnienie pracy wewnętrznej i zwiększenie szans na sukces w przetargach.

 

Korzyści dla uczestników

1.    Profesjonalna wiedza: Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksową wiedzę na temat zamówień publicznych, co pozwoli im działać bardziej efektywnie i pewniej na rynku zamówień publicznych.

2.    Konkurencyjność: Szkolenie pozwoli uczestnikom podnieść swoje kompetencje, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku i zdobycia przewagi nad konkurentami.

3.    Zrozumienie procedur: Uczestnicy nauczą się rozumieć i stosować procedury związane z zamówieniami publicznymi, co zmniejszy ryzyko popełnienia błędów proceduralnych.

4.    Zwiększenie szans na wygranie przetargów: Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy będą lepiej przygotowani do składania konkurencyjnych ofert, co zwiększy szanse na wygranie atrakcyjnych kontraktów.

5.    Oszczędność czasu i zasobów: Poprawne przygotowanie ofert oraz zrozumienie procedur zamówień publicznych pozwoli firmom zaoszczędzić czas i zasoby, które mogą być lepiej wykorzystane w innych obszarach działalności.

 

Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia online:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM  W DNIU SZKOLENIA  STANEM PRAWNYM.

Dzień 1:

1.    Wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień w zakresie zamówień publicznych.

2.    Przegląd celów i korzyści szkolenia.

3.    Omówienie profilu uczestników i ich dotychczasowego doświadczenia z zamówieniami publicznymi.

4.    Analiza ustawy Prawo zamówień publicznych - kluczowe aspekty i zmiany.

5.    Dogłębne zrozumienie głównych założeń ustawy i jej najnowszych poprawek.

6.    Wyjaśnienie różnic między różnymi trybami przetargowymi (otwarty, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem).

7.    Przygotowanie oferty na poziomie zaawansowanym - praktyczne wskazówki.

8.    Analiza dokumentów konkursowych i zrozumienie kluczowych wymagań.

9.    Techniki skutecznego przygotowywania ofert konkurencyjnych i atrakcyjnych dla zamawiających.

10.  Zasady dotyczące kalkulacji cen ofertowych i zabezpieczenia konieczności uczestnictwa w przetargu.

11.  Zasady udziału w dialogu technicznym i negocjacjach z zamawiającym.

12.  Omówienie zalet dialogu technicznego i negocjacji w procesie zamówień publicznych.

13.  Przygotowanie do efektywnego prowadzenia dialogu i negocjacji z przedstawicielami zamawiającego.

14.  Studium przypadków negocjacji w różnych branżach.

15.  Przegląd typowych błędów i ryzyk w składaniu ofert.

16.  Identyfikacja powszechnych błędów popełnianych przez Wykonawców.

17.  Analiza skutków błędów i ryzyka nieprawidłowego przygotowania dokumentacji ofertowej.

18.  Strategie unikania i rozwiązywania problemów.

19.  Postępowania odwoławcze i środki ochrony prawnej w przypadku sporów.

20.  Przegląd procedur odwoławczych w przypadku unieważnienia przetargu.

21.  Skuteczne dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia przepisów zamówień publicznych.


Dzień 2:

1.    Studium przypadków - analiza rzeczywistych sytuacji z rynku zamówień publicznych.

2.    Analiza wybranych przetargów, w tym zarówno sukcesów, jak i niepowodzeń.

3.    Dyskusja nad najlepszymi praktykami i wnioskami wyniesionymi z realnych przypadków.

4.    Efektywne zarządzanie kontraktami po wygraniu przetargu.

5.    Zrozumienie kluczowych aspektów zarządzania kontraktami publicznymi.

6.    Rozwiązanie problemów i konfliktów w trakcie trwania umowy.

7.    Etyka w zakresie zamówień publicznych - unikanie konfliktów interesów.

8.    Wytyczne etyczne dla Wykonawców uczestniczących w zamówieniach publicznych.

9.    Przykłady naruszeń etycznych i konsekwencje ich stosowania.

10.  Zastosowanie technologii i narzędzi wspomagających procesy związane z zamówieniami publicznymi.

11.  Przegląd nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspierających procesy składania ofert.

12.  Omówienie możliwości automatyzacji niektórych etapów przygotowania oferty.

13.  Podsumowanie i dyskusja końcowa.

14.  Wyciągnięcie wniosków i podsumowanie kluczowych punktów szkolenia.

15.  Odpowiedzi na pozostałe pytania uczestników.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1450.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1900 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie online

1350.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. 

 

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1450 zł netto
Zgłoszenie
Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - poziom zaawansowany. Przegląd błędów i ryzyk w składaniu ofert oraz analiza technologii i narzędzi wspomagających procesy związane z zamówieniami publicznymi - 2-
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.