menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - 3-dniowe warsztaty szkoleniowe z uwzględnieniem raportowania do BDO i KOBiZE.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: 

 

Opis szkolenia

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w naszych trzydniowych warsztatach szkoleniowych Specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - 3-dniowe warsztaty szkoleniowe z uwzględnieniem raportowania do BDO i KOBiZE. Szkolenie ma na celu przekazanie Państwu istotnej wiedzy na temat aktualnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem roli Bazy Danych o Odpadach (BDO) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w procesie zarządzania danymi oraz raportowania działań.

Warsztaty, prowadzone przez doświadczonego eksperta w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony środowiska, pozwolą Państwu zgłębić kluczowe aspekty gospodarki odpadami i ochrony środowiska w oparciu o aktualne przepisy. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak prawidłowo korzystać z Bazy Danych o Odpadach (BDO), w tym jak uzupełniać i raportować dane w systemie, aby efektywnie monitorować swoje działania w zakresie ochrony środowiska.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tych praktycznych i interaktywnych warsztatach. Będzie to doskonała okazja do podniesienia swoich kompetencji, zdobycia praktycznej wiedzy oraz nawiązania cennych kontaktów w branży.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zalecamy jak najszybsze zgłoszenie swojego udziału.

 

Grupa docelowa

Grupa docelowa szkolenia: "Specjalista ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - 3-dniowe warsztaty szkoleniowe z uwzględnieniem raportowania do BDO i KOBiZE" jest różnorodna i obejmuje zarówno jednostki publiczne, jak i podmioty prywatne związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. Szkolenie jest dostosowane do potrzeb zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych specjalistów. Grupa docelowa obejmuje, ale nie jest ograniczona do:

1. Jednostki publiczne:
 

·         Urzędy Gmin i Miast: Specjaliści ds. ochrony środowiska, pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie odpadami komunalnymi i planowanie działań związanych z gospodarką odpadami na poziomie lokalnym.

·         Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska: Inspektorzy ds. ochrony środowiska, którzy kontrolują zgodność działań firm i instytucji z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

·         Regionalne Zarządy Gospodarki Odpadami: Specjaliści ds. gospodarki odpadami odpowiedzialni za koordynację i monitorowanie działań w zakresie gospodarki odpadami na poziomie regionalnym.

·         Ministerstwo Środowiska: Ekspertów ds. ochrony środowiska, którzy monitorują i wspierają działania na rzecz ochrony środowiska na szczeblu krajowym.

·         Powiatowe Inspektoraty Ochrony Środowiska: Inspektorzy ds. ochrony środowiska, którzy nadzorują działania firm i instytucji w zakresie gospodarowania odpadami na poziomie powiatowym.


2. Podmioty prywatne:
 

·         Przedsiębiorstwa komunalne: Pracownicy odpowiedzialni za zbieranie, transport i utylizację odpadów komunalnych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zarządzaniu danymi i raportowaniu.

·         Firmy sektora przemysłowego: Specjaliści ds. gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach różnych branż, którzy pragną poznać aktualne przepisy i najlepsze praktyki w gospodarce odpadami.

·         Przedsiębiorstwa związane z recyklingiem i odzyskiem: Osoby odpowiedzialne za procesy recyklingu i odzysku, które chcą poznać wymagania raportowania do BDO i KOBiZE.

·         Firmy doradcze ds. ochrony środowiska: Eksperci zajmujący się konsultingiem w zakresie ochrony środowiska, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat raportowania do BDO i KOBiZE.

·         Instytucje badawcze i naukowe: Naukowcy i eksperci ds. środowiska, którzy chcą lepiej zrozumieć rolę i znaczenie raportowania do BDO i KOBiZE w badaniach i analizach środowiskowych.


3. Osoby początkujące w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony środowiska:
 

·         Absolwenci kierunków środowiskowych: Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową i chcą zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

·         Pracownicy chcący zmienić ścieżkę kariery: Osoby z innych dziedzin, które zainteresowane są przeniesieniem swoich umiejętności do sektora gospodarki odpadami i ochrony środowiska.


Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności, które umożliwią uczestnikom skuteczne zarządzanie odpadami i ochroną środowiska, z uwzględnieniem raportowania do Bazy Danych o Odpadach (BDO) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Dzięki temu specjaliści będą mogli efektywnie wdrażać działania na rzecz zrównoważonej gospodarki odpadami oraz spełniać wymogi prawne związane z raportowaniem swoich działań w zakresie ochrony środowiska.

 

Cel szkolenia

1.    Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami oraz ochrony środowiska.

2.    Przekazanie wiedzy na temat Bazy Danych o Odpadach (BDO) i jej roli w zarządzaniu odpadami oraz raportowaniu danych.

3.    Nauczenie uczestników, jak prawidłowo uzupełniać dane w BDO i sporządzać sprawozdania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

4.    Skupienie na praktycznych aspektach zarządzania odpadami, wykorzystując dane z BDO i KOBiZE, w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności.

Korzyści dla uczestników

Zgłębienie wiedzy i umiejętności związanych z raportowaniem do Bazy Danych o Odpadach (BDO) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w ramach trzydniowych warsztatów "Specjalista ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska" przyniesie uczestnikom wiele korzyści, zarówno zawodowych, jak i osobistych:
 

1. Aktualizacja wiedzy na temat przepisów i regulacji: Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę na temat najnowszych przepisów i regulacji dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Poznanie najnowszych wymogów prawnych pozwoli na skuteczne i zgodne z prawem zarządzanie odpadami.

2. Zrozumienie roli Bazy Danych o Odpadach (BDO) i KOBiZE: Uczestnicy nabędą pełne zrozumienie roli i znaczenia Bazy Danych o Odpadach (BDO) oraz Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w procesie raportowania działań związanych z odpadami i ochroną środowiska.

3. Skuteczne raportowanie do BDO i KOBiZE: Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo sporządzać i składać raporty do BDO i KOBiZE, dzięki czemu będą mogli efektywnie monitorować i raportować swoje działania związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska.

4. Doskonalenie umiejętności planowania i projektowania systemów gospodarki odpadami: Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności planowania i projektowania systemów gospodarki odpadami, uwzględniających wymogi raportowania do BDO i KOBiZE.

5. Możliwość wymiany doświadczeń:
 Uczestnictwo w warsztatach pozwoli na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk z innymi specjalistami z branży, co stworzy możliwość zdobycia cennych wskazówek i rozwiązań.

6. Efektywne zarządzanie danymi: Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie gromadzić, analizować i interpretować dane związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji i planowanie działań.

7. Doskonalenie umiejętności raportowania i prezentacji: Uczestnictwo w warsztatach pomoże uczestnikom rozwijać umiejętności raportowania i prezentacji wyników swoich działań, co wpłynie na ich efektywność w pracy zawodowej.

8. Certyfikat ukończenia szkolenia: Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdzi zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu raportowania do BDO i KOBiZE.

9. Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy: Uzyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania odpadami i raportowania do BDO i KOBiZE uczyni uczestników bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, otwierając nowe możliwości zawodowe.

10. Wspieranie zrównoważonego rozwoju: Szkolenie przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy ekologicznej uczestników, co przyczyni się do wdrażania bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w zarządzaniu odpadami i ochronie środowiska.

11. Zbudowanie cennych relacji zawodowych: Warsztaty umożliwią nawiązanie kontaktów z innymi specjalistami i ekspertami z branży, co może zaowocować budowaniem długotrwałych relacji zawodowych.

12. Odpowiedź na potrzeby rynku: Szkolenie zostało zaprojektowane w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, którzy potrafią skutecznie raportować swoje działania do BDO i KOBiZE.
 

Podsumowując, uczestnictwo w warsztatach przyniesie wielopłaszczyznowe korzyści dla specjalistów ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. Zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie raportowania do BDO i KOBiZE wpłynie pozytywnie na efektywność i skuteczność działań w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki odpadami.

 

Metodologia

Szkolenie stacjonarne


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Szkolenie on-line

 


Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Program szkolenia

 

Dzień 1: Przegląd przepisów dotyczących gospodarki odpadami i rola BDO oraz KOBiZE

1.    Wprowadzenie do gospodarki odpadami i ochrony środowiska

2.    Definicje i kluczowe pojęcia w gospodarce odpadami

3.    Aktualne wyzwania i cele w zakresie ochrony środowiska

4.    Przegląd polskich i unijnych przepisów dotyczących gospodarki odpadami

5.    Rola Bazy Danych o Odpadach (BDO) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

6.    Funkcje i cele BDO i KOBiZE w zarządzaniu odpadami i ochronie środowiska

7.    Wymogi prawne związane z raportowaniem danych do BDO i KOBiZE

8.    Praktyczne korzyści dla firm i instytucji wynikające z uczestnictwa w BDO i KOBiZE

9.    Praktyczne aspekty raportowania do BDO i KOBiZE

10.  Procedury zgłaszania danych i raportowania do BDO

11.  Obowiązki i terminy raportowania do KOBiZE

12.  Analiza przykładowych raportów i formularzy zgłaszania


Dzień 2: Zarządzanie danymi i raportowanie zgodne z przepisami

1.    Gromadzenie i analiza danych w kontekście BDO i KOBiZE

2.    Metody gromadzenia danych i ich jakość

3.    Wyzwania w zarządzaniu danymi i raportowaniu

4.    Rola kontroli jakości danych w raportowaniu do BDO i KOBiZE

5.    Efektywne sporządzanie raportów związanych z odpadami

6.    Kluczowe elementy raportów w kontekście BDO i KOBiZE

7.    Praktyczne wskazówki wypełniania formularzy i sprawozdań

8.    Wykorzystanie danych z BDO i KOBiZE do analizy działań w zakresie odpadów i środowiska

9.    Utrzymanie zgodności z przepisami w zakresie BDO i KOBiZE

10.  Identyfikowanie zagrożeń i ryzyk związanych z raportowaniem

11.  Przegląd błędów i nieprawidłowości w raportach i sposoby unikania ich

12.  Procedury korygowania błędów i uzupełniania danych w BDO i KOBiZE


Dzień 3: Doskonalenie umiejętności raportowania i case studies

1.    Studia przypadków: Najlepsze praktyki w raportowaniu do BDO i KOBiZE

2.    Przykłady udanych raportów i ich wpływ na zarządzanie odpadami i ochronę środowiska

3.    Omówienie ciekawych rozwiązań w zakresie raportowania i analizy danych

4.    Warsztaty praktyczne: Analiza danych i raportowanie

5.    Ćwiczenia praktyczne na podstawie rzeczywistych danych związanych z gospodarką odpadami

6.    Indywidualne i grupowe zadania w zakresie analizy danych i sporządzania raportów

7.    Podsumowanie i zakończenie szkolenia

8.    Refleksja nad zdobytą wiedzą i umiejętnościami

9.    Przedstawienie możliwości doskonalenia praktyk w raportowaniu do BDO i KOBiZE

10.  Wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

 

Warsztaty praktyczne oraz studia przypadków pozwolą uczestnikom nauczyć się najlepszych praktyk i wskazówek, które można wykorzystać w rzeczywistych scenariuszach raportowania.


W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Informacje organizacyjne

Szkolenie stacjonarne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 3 dni (24h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 25 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II i III
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 €“ przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Szkolenie on-line

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 3 dni (łącznie 18h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu

·         zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 każdego dnia według harmonogramu:


Dzień I
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie
Dzień II
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie
Dzień III
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie

Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1890.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2790  zł netto (+23% Vat)

Szkolenie on-line

1750.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

    

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
3 dni
Lokalizacja
Cena
1890 zł netto
Zgłoszenie
Specjalista ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - 3-dniowe warsztaty szkoleniowe z uwzględnieniem raportowania do BDO i KOBiZE.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.