menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Przesłuchanie jako czynność w postępowaniu administracyjnym. Metody i techniki przesłuchań prowadzonych na podstawie przepisów KPA (szkolenie dla urzędników)

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Brak
Program
1. Zagadnienia wprowadzające
• Czym jest przesłuchanie a czym rozpytanie
• Przesłuchanie w ujęciu prawno-procesowym
• Przesłuchanie w ujęciu psychologicznym
• Gra pozorów pomiędzy słuchającym i słuchanym (reguły i schematy)
• Manipulacyjne metody pozyskiwania zeznań
• Wywieranie presji psychicznej
• Przebieg przesłuchania (fazy)
• Ogólne zasady przesłuchań
• Podstawowe zasady dotyczące przesłuchań realizowanych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
• Przesłuchanie jako czynność na podstawie KPK i KPA (podobieństwa, różnice, zależności i powiązania)
• Przesłuchanie wg. Kpa
• Rozprawa administracyjna
• Wyłączenie pracownika organu
• Wezwanie na przesłuchanie
• Protokół z przesłuchania
• Dowody w postępowaniu administracyjnym
• Przesłuchanie strony
• Przesłuchanie świadka
• Przesłuchanie osób należących do kategorii szczególnych
• Osoby niepodlegające przesłuchaniu
• Prawo odmowy zeznań
• Prawo odmowy odpowiedzi
• Udział strony lub stron w czynności przesłuchania stron lub świadków
• Wartość dowodowa zeznania
• Procedury wewnętrzne organu dotyczące metod i technik przesłuchań
2. Podstawowe metody i techniki przesłuchań
• Przesłuchanie metodą "wywiadu poznawczego"
• Metoda ujawniania związku świadka ze sprawą
• Metoda perswazji
• Metoda przypominania
• Metoda wytwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa
• Metoda bezpośredniego wykazywania kłamstwa
• Metoda „ślepej uliczki"
• Metoda „wszechwiedzy"
• Metoda szczegółowych pytań
• Metoda ujawniania motywów kłamstwa
• Inne techniki i metody...
3. Rodzaje pytań, ich cele i wykorzystanie
• Pytania otwarte
• Pytania zamknięte
• Pytania behawioralne
• Pytania przynęty
• Pytania naprowadzające
• Pytania z ukrytą odpowiedzią
• Pytania zamykające
4. Kryteria oceny wiarygodności wypowiedzi/relacji
• Kryteria ogólne
• Kryteria szczegółowe
• Kryteria motywacyjne
• Specyficzne elementy zdarzenia
5. Wykrywanie i identyfikacja niewerbalnych symptomów kłamstwa
• Twarz rozmówcy
• Dłonie rozmówcy
• Stopy i nogi rozmówcy
• Mruganie rozmówcy
• Ramiona rozmówcy
• Oczy rozmówcy
• Awersja rozmówcy
6. Podsumowanie
• Ocena dopuszczalności / legalności wybranych metod przesłuchań
• Ocena skuteczności i przydatności wybranych metod przesłuchań
• Ocena konsekwencji zastosowania wybranych metod przesłuchań
7. Pytania i konsultacje indywidualne
Prowadzący
Artur Frydrych - ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochrona kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zawalczeniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników) Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznych, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych. Licencjonowany detektyw
Forma
Online na platformie Zoom
Czas trwania
9.00-15.00 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
Lokalizacja
Cena
650,00 + 23% VAT
Zgłoszenie
Przesłuchanie jako czynność w postępowaniu administracyjnym. Metody i techniki przesłuchań prowadzonych na podstawie przepisów KPA (szkolenie dla urzędników)
W cenę wliczono
Cena szkolenia: 650,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej - imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia - konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu) - rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby) Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Zdobyta wiedza
Przesłuchanie - to czynność definiowana prawem ale i psychologią. I choć to dwie bardzo odległe definicje, to jednak się wzajemnie nie wykluczają. Poniekąd nawet dopełniają i uzupełniają się nawzajem. Definicja psychologiczna, w dużym uproszczeniu sprowadza przesłuchanie do rozmowy dwóch stron (osób) na której przebieg obie mają wpływ poprzez wzajemną interakcję. Definicja prawna czynności przesłuchania określa wymogi formalne jakie muszą być spełnione, aby rozmowę nazwać przesłuchaniem w prawnym rozumieniu tego słowa i aby owa „rozmowa" powodowała określone kodeksowo skutki prawne. Postępowanie administracyjne prowadzone przez urzędnika na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje prowadzenie przesłuchań stron i świadków oraz gromadzenie dowodów z ich zeznań. Przesłuchanie takie, choć umocowane jako czynność dowodowa na przepisach administracyjnych w praktyce realizacji nie odbiega znacznie od tego prowadzonego na bazie przepisów Kodeksu postępowania karnego - przynajmniej jeśli chodzi o taktykę i metody pozyskiwania informacji z jednej strony i sposoby oporu z drugiej. Pozyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w tym zakresie może przyczynić się znacznie do efektywności prowadzonej czynności przesłuchania, a co za tym idzie do sprawności i wyniku całego postępowania administracyjnego. Trzeba pamiętać, że przesłuchanie to proces przede wszystkim psychologiczny którego cel jest poznawczy. Skuteczne przesłuchanie jest dalekie od prymitywnych wzorców znanych z filmów sensacyjnych czy pozbawionych należytego kontekstu i wyjaśnienia procesów relacji dziennikarskich. Przesłuchiwani jesteśmy permanentnie. I to nie tylko przez policjantów, prokuratorów, urzędników organów kontroli, sędziów itd... Nie rzadziej też sami przesłuchujemy. I nawet nie mamy tego świadomości. Rodzice przesłuchują dzieci na okoliczność „tego co było w szkole". Szefowie przesłuchują podwładnych rozliczając ich z powierzonej pracy. Audytorzy przesłuchują na okoliczność badanego zdarzenia. I przykłady można by mnożyć... Tylko najczęściej nikt nie nazywa tego przesłuchaniem. Wolimy synonim „rozmowa". Profesjonalne przesłuchanie to swoista gra psychologiczna nastawiona na określone cele pomiędzy przesłuchującym a przesłuchiwanym. Gra wymagająca wiedzy, znajomości taktyki i umiejętność doboru metody badania. To umiejętność rozpoznania intencji, ujawnienia obaw badanego, przyczyn jego ewentualnej nieszczerości i przełamania jego oporów. To kwestia nie tylko identyfikacji kłamstwa, ale i obiektywnej oceny jego przyczyny. Wszak nie zawsze kłamstwo jest skutkiem zamierzonym kłamiącego. To kwestia takiego poprowadzenia rozmowy aby wydobyć pozornie niedostępne (zapomniane) informacje z pamięci słuchanego. Ale to także techniki behawioralne prowadzące do oceny postawy badanego często bez jego świadomej współpracy. Znajomość poszczególnych technik pozwala nam także na skuteczną obronę i rozpoznanie ich stosowania wobec nas. A to ostatnie może być nam przydatne coraz częściej. Bo coraz częściej możemy zetknąć się z osobami profesjonalnie przygotowanymi do prowadzenia takich „rozmów". Z metodyki przesłuchań szkoleni są nie tylko policjanci, prokuratorzy czy sędziowie w stosunku do których to nawet nie powinno nikogo dziwić. Szkoleni w tym zakresie są także urzędnicy wielu państwowych organów kontroli (np. skarbowych), inspektorzy, audytorzy wewnętrzni w korporacjach itd... Lista jest naprawdę długa i coraz dłuższa. Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do udziału w szkoleniu.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.