menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w praktyce. 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Grupa docelowa

·         Koordynatorzy ds. dostępności, członkowie zespołów ds. dostępności, osoby z kadr, osoby zajmujące się rekrutacją i zatrudnianiem pracowników.

·         Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

 

Cel szkolenia

Spotkanie szkoleniowe o kompleksowym charakterze, ujmujące holistycznie zagadnienia dostępności oraz niepełnosprawności w kontekście komunikacji i zatrudnienia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dające uczestnikowi szkolenia szeroką wiedzę o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie jak i w codziennym życiu. Zrozumienie pojęcia niepełnosprawności przybliżane w czasie szkolenia ułatwia zapewnienie dostępności i wspiera komunikację z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością.
Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie niepełnosprawności, współpracy z osobami z niepełnosprawnością.

 

Korzyści dla uczestników

·         Spotkanie szkoleniowe z osobą od kilkunastu lat zajmującą się tematyką osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia.

·         Zapoznanie z systemem prawnym dotyczącym osób niepełnosprawnych.

·         Wsparcie instytucji/firm w procesie zatrudniania pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

·         Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie komunikacji z kandydatem do pracy będącym osobą z niepełnosprawnością.

·         Przygotowanie zespołu do wprowadzenia do niego osoby z niepełnosprawnością jako współpracownika.

·         Przełamanie mitów i stereotypów w zakresie osób z niepełnosprawnością.

 

Metodologia

Szkolenie stacjonarne

Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:
• Ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej oparte na rzeczywistych studiach przypadku.
• Prezentacja multimedialna, warsztaty, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
• Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów. 


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 

Szkolenie on-line

Metody pracy podczas szkolenia on-line:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 

Program szkolenia 

1. Status osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
1.1. Niepełnosprawność - czyli co? Osoba z niepełnosprawnością – czyli kto?
1.2. Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności.
1.3. Wybrane przepisy dotyczące niepełnosprawności
• Dokumenty międzynarodowe i Unijne
• Konstytucja RP
• Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych
• Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej
1.4. Zapewnienie możliwości komunikowania się osobie niepełnosprawnej z instytucjami publicznymi – ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
1.5. Wprowadzenie osoby z niepełnosprawnością do zespołu pracowniczego. Uwrażliwienie na niepełnosprawność.
1.6. Praktyczny Savoir – vivre oraz zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością.
-Zasady podstawowe
-Osoby niepełnosprawne intelektualnie
-Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
-Osoby niesłyszące/niedosłyszące, z zaburzeniami mowy
-Osoby niewidome/niedowidzące
-Osoby niepełnosprawne ruchowo i niskiego wzrostu
-Osoby z epilepsją
-Osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia
-Osoby z chorobami układu pokarmowego
-Osoby z chorobami układu moczowo-płciowego
-Osoby z chorobami neurologicznymi/z porażeniem mózgowym
-Osoby z innymi schorzeniami, z ukrytą niepełnosprawnością
-Osoby z autyzmem
-Osoby korzystające z pomocy psa asystującego/przewodnika

2. Prawo pracy osób z niepełnosprawnością.
2.1. Przepisy prawa pracy dotyczące osób z niepełnosprawnością.
2.2. Chroniony i otwarty rynek pracy.
2.3. System orzekania o niepełnosprawności. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności.
2.4. Moc wiążąca orzeczenia o niepełnosprawności w systemie prawa. Jak czytać i rozumieć orzeczenie o niepełnosprawności. Czy niezdolność do pracy osoby niepełnosprawnej to zakaz pracy?
2.5. Szczególne obowiązki i uprawienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością.
2.6. Niezbędne racjonalne usprawnienia.
2.7. Uprawnienia pracownicze osoby z niepełnosprawnością, a obowiązki pracodawcy.
• Czas pracy osoby z niepełnosprawnością.
• Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.
• Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących czasu pracy osoby z niepełnosprawnością.
• Obowiązkowa przerwa.
• Wynagrodzenie.
• Dodatkowy urlop wypoczynkowy.
• Płatne zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym oraz w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, itd.

3. Umowa o pracę z osobą z niepełnosprawnością.
3.1. RODO a osoba z niepełnosprawnością.
3.2. Proces rekrutacji osoby z niepełnosprawnością.
3.3. Ujawnienie informacji o niepełnosprawności.
3.4. Dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
3.5. Lista czynności przed dopuszczeniem osoby niepełnosprawnej do pracy
3.6. Kwestia zawarcie umowy o pracę.
3.6. Rozwiązanie stosunku pracy.
3.7. Zarządzanie konfliktami, dyskryminacja, molestowanie, mobbing w kontekście niepełnosprawności.
4. Dyskusja i pytania.
5. Podsumowanie szkolenia. 

 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Informacje organizacyjne

Szkolenie stacjonarne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 1 dzień (8h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Szkolenie on-line

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 1 dzień (łącznie 6h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu

·         zajęcia odbywają się w godzinach 09.00-15.00 według harmonogramu:


Dzień I
Godz.09:00-10.30-szkolenie
Godz.10:30 -10.40 -przerwa
Godz. 10.40-12.00 -szkolenie
Godz.12.00-12.15 -przerwa
Godz.12:15-13.30 -szkolenie
Godz.13.30-13.40 -przerwa
Godz.13.40-15.00 -szkolenie

 Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

790.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

 

Szkolenie on-line

690.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER. 

Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
790 zł netto
Zgłoszenie
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w praktyce. 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.