menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Bezpieczny podatnik - jak zadbać o bezpieczeństwo podatkowe na gruncie VAT i CIT (ON-LINE)

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ODLICZANIE_VAT.PDF


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE 1290 zł + 23% VAT):
 • 14-15.06.2023


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.
 
Uczestnik szkolenia nabędzie unikalną wiedzę, która pozwoli mu na prawidłową realizację obowiązków podatkowych, jakie są na niego nakładane przez ustawodawcę, w tym prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania CIT oraz kwoty podatku do zapłaty. Uczestnik pozna zasady weryfikacji kontrahentów i okoliczności podejrzanych transakcji, co pozwoli zminimalizować ryzyko uczestnictwa w oszustwie podatkowym. Uczestnik również pozna zasady prawidłowego dokumentowania transakcji, co pozwoli mu minimalizować ryzyko podważenia transakcji przez organy podatkowe. Ponadto uczestnik pozna zasady związane z ustalaniem stawek podatku VAT, prawidłowym fakturowaniem transakcji, odliczaniem VATu, nabyciem sprawdzającym

Program szkolenia został stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu podatków dochodowych oraz podatku VAT.  Pozwoliło to na wyselekcjonowanie najbardziej nurtujących podatników problemów podatkowych, z jakimi zmagają się oni, chcąc prowadzić działalność zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa podatkowego. Korzyścią uczestnika będzie poznanie mechanizmów i zasad, które pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe i minimalizować ryzyka związane z własnymi błędami oraz oszustwami podatkowymi, w których może wziąć udział nawet nieświadomie.

PROGRAM SZKOLENIA: 


CZĘŚĆ I – VAT
1. Jak dochować należytej staranności (kryteria formalne, kryteria transakcyjne)a. weryfikacja kontrahenta krajowego i zagranicznegob. weryfikacja stałego kontrahentac. podejrzane okoliczności transakcjid. sporządzenie dokumentacji
2. Minimalizacja ryzyka odpowiedzialności podatkowej w VATa. procedury podatkoweb. oświadczenia od kontrahentówc. stosowanie mechanizmu podzielonej płatności i białej listyd. interpretacje podatkowe
3. Jak nie dać się wplątać w karuzelę podatkową (przykłady karuzel i mechanizm funkcjonowania)
a. jak działa karuzela podatkowa
b. jakie okoliczności mogą świadczyć o udziale w karuzeli
c. konsekwencje udziału w karuzeli podatkowej
d. wykazanie braku świadomości udziału w oszustwie

4. Prawidłowe dokumentowanie transakcji towarowych
a. oryginały, kopie i skany
b. dokumenty przewozowe
c. pochodzenie towaru

5. Prawidłowe dokumentowanie nabywania i świadczenia usług (zwłaszcza niematerialnych)
a. protokoły wykonania usług
b. umowy o świadczenie usług
6. Prawidłowy dobór stawki VAT
a. prawidłowa klasyfikacja towarów i usług
b. wiążąca informacja stawkowa
c. świadczenia kompleksowe
d. stawka 0% i warunki stosowania

7. Odliczanie VAT – problematyczne przypadki
a. usługi noclegowe
b. refakturowanie
c. usługi gastronomiczne i cateringowe
d. błędna stawka na fakturze zakupowej
e. wydatki na samochody, kilometrówka

8. Puste faktury – jak ich nie wystawiać i jak ich unikać
a. co to jest pusta faktura
b. sankcje za puste faktury
c. co zrobić po otrzymaniu pustej faktury
d. odpowiedzialność za puste faktury

9. Błędy związane z wystawianiem faktur, paragonów i ich konsekwencje
a. błędne dane
b. zły okres wystawienia faktury
c. faktury korygujące i noty korygujące
d. anulowanie faktur
e. prawidłowe wystawianie paragonów
f. nabycie sprawdzające
CZĘŚĆ II – CIT
1. Stawka 9%

 • Warunki zastosowania niższej stawki CIT
2. Problematyczne koszty uzyskania przychodów
 • Kary umowne/grzywny
 • Koszty procesów sądowych
 • Zaliczki w wysokości 100%
 • Dokumentowanie wydatków paragonem bez nip
 • Pośrednie koszty na przełomie roku – ujęcie podatkowe a rachunkowe
3. Korekty kosztów/przychodów
 • Korekta na bieżąco/korekta wstecz
4. Podatek u źródła
 • Problematyczne usługi nabywane od podmiotów zagranicznych
  - Usługi ubezpieczeniowe
  - Licencje na programy komputerowe
  - Usługi chmurowe
  - Usługi szkolenia
  - Certyfikacje produktów
  - Najem samochodu za granicą
  - Udział w targach zagranicznych
  - Pośrednictwo w sprzedaży
           -->Przedstawicielstwo handlowe za granicą a zakład zagraniczny
 • Należyta staranność przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  - Kopie certyfikatów rezydencji
  - Oświadczenie beneficial owner 
  - Wyższe standardy należytej staranności przy transakcjach z podmiotami powiązanymi
 • Zwolnienie z podatku u źródła z art. 21 ust. 3 oraz 22 ust. 4 ustawy o PDOP – warunki zastosowania
 • Mechanizm WHT refund
 • Opinia o stosowaniu preferencji (WH-WOZ)
 • Oświadczenie płatnika o spełnieniu warunków dla zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub niepobrania podatku (WH-OSC)
5. Użytkowanie samochodów osobowych
 • Ubezpieczenie pojazdu
 • ograniczenie w kosztach opłat z tytułu najmu, leasingu itp. 
  - limit w przypadku najmu krótkoterminowego
  - obliczanie limitu dla raty leasingowej a vat
  - część odsetkowa raty leasingowej
 • Koszty eksploatacyjne
  - uwagi ogólne
  - opłata za udzielenie informacji o użytkowniku samochodu w leasingu,
  - samochody służbowe użytkowane przez pracowników do celów prywatnych
 • Powypadkowa naprawa
  - koszty naprawy jako koszty uzyskania przychodów
  - odszkodowanie jako przychód
 • Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe – rozliczenie z pracownikiem (jazdy lokalne, podróże służbowe)
 • Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – przychód pracownika
6. Ulga na złe długi
 • Przesłanki zastosowania
 • Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
 • Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi
 • Przykładowe wyliczenie
7. Pozostałe alternatywne drogi postępowania w przypadku posiadania nieuregulowanych wierzytelności
 • Odpisy aktualizujące jako koszty uzyskania przychodów
  - udokumentowanie nieściągalności
  - tymczasowość odpisów aktualizujących  
 • Wierzytelności nieściągalne jako koszty uzyskania przychodów
  - udokumentowanie nieściągalności
  - nieściągalność wierzytelności a przedawnienie
8. Akcje promocyjne
 • reklama, a reprezentacja - upominki dla kontrahentów
 • rabaty
 • sponsoring
 • ulga sponsoringowa
9. Darowizny zmniejszające podstawę opodatkowania
 • Przesłanki przedmiotowe
 • Przesłanki podmiotowe
 • Darowizny na rzec pomocy Ukrainie
10. Podatek Minimalny
 • Weryfikacja obowiązku zapłaty podatku
 • Obliczanie i zapłata podatku  
11. Informacja o strategii podatkowej
 • Weryfikacja obowiązku publikacji informacji o strategii podatkowej
 • Publikacja oraz informowanie naczelnika urzędu skarbowego

INFORMACJE DODATKOWE:


SZKOLENIE ON-LINE

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
HARMONOGRAM (OBA DNI)
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 11:30 zajęcia część I
 • 11:30 – 11:45 przerwa
 • 11:45 – 13:15 zajęcia część II
 • 13.15 – 13.40 przerwa
 • 13.40 – 15.00 zajęcia część III

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 1290 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1390 zł. netto + 23% VAT

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).

Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
TRENER I: Radca prawny, specjalizujący się w umowach sprzedaży i VAT. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie prawnych i podatkowych aspektów transakcji gospodarczych, w tym handlu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych i międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji "VAT w branży TSL", "Podatkowo-bilansowe zamknięcie 2021 roku", autor wielu artykułów prawno-podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, Forbesie, Inforze, Pulsie Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP. Trener w zakresie prawa gospodarczego i VAT. TRENER II: Ekspert podatkowy oraz wykładowca z zakresu prawa podatkowego w tym w szczególności z zakresu podatków bezpośrednich. Autor licznych publikacji (w tym książkowych) o tematyce związanej z prawem gospodarczym oraz podatkowym. Adwokat. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego.
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Dwa dni, 10.00-15.00 każdego dnia
Lokalizacja
Cena
1290 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Bezpieczny podatnik - jak zadbać o bezpieczeństwo podatkowe na gruncie VAT i CIT (ON-LINE)
W cenę wliczono
Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Uczestnik szkolenia nabędzie unikalną wiedzę, która pozwoli mu na prawidłową realizację obowiązków podatkowych, jakie są na niego nakładane przez ustawodawcę, w tym prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania CIT oraz kwoty podatku do zapłaty. Uczestnik pozna zasady weryfikacji kontrahentów i okoliczności podejrzanych transakcji, co pozwoli zminimalizować ryzyko uczestnictwa w oszustwie podatkowym. Uczestnik również pozna zasady prawidłowego dokumentowania transakcji, co pozwoli mu minimalizować ryzyko podważenia transakcji przez organy podatkowe. Ponadto uczestnik pozna zasady związane z ustalaniem stawek podatku VAT, prawidłowym fakturowaniem transakcji, odliczaniem VATu, nabyciem sprawdzającym.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin (szkolenie on-line)
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.