menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PRAWO PODATKOWE - Odliczanie podatku VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych, sporne wydatki. Bieżąca praktyka i orzecznictwo

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane do pracowników działów księgowych oraz samodzielnych księgowych zajmujących się obsługą księgową przedsiębiorstw. Szkolenie może być pomocne także dla właścicieli przedsiębiorstw i pracowników odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe, logistyczne oraz transportowe, bowiem wyjaśnia dokumentację konieczną do odliczenia VAT przy nabywaniu usług i towarów.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ODLICZANIE_VAT.PDF


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE 520 zł + 23% VAT):
  • 03.07.2023
  • 26.09.2023
  • 27.11.2023


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.
 
Celem szkolenia jest przekazanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad odliczania podatku VAT w transakcjach krajowych  i zagranicznych przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy będą potrafili rozróżniać i stosować prawidłowe zasady odliczania podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych przez polskich przedsiębiorców; będą potrafili rozróżniać i definiować usługi oraz towary, które dają prawo do odliczenia podatku i które nie podlegają odliczeniu, zasady odliczania VAT związane z samochodami, zasady związane z odliczaniem VAT metodą proporcji i metodą prewskaźnika, moment odliczenia podatku, wysokość odliczenia podatku, dokumentację konieczną do odliczenia podatku, sposoby korygowania podatku naliczonego;  nabędą wiedzę, w jakich aktach prawnych poszukiwać zasad odliczania podatku; będą potrafili wyszukiwać i analizować stanowiska i interpretacje organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie konkretnych problemów podatkowych. 

PROGRAM SZKOLENIA: 


1. Ogólne zasady działania podatku VAT:
a. podatek należny,
b. podatek naliczony,
c. zasada neutralności,
d. zasada powszechności.

2. Przesłanki odliczenia VAT:
a. pojęcie podatnika,
b. wykonywanie czynności opodatkowanych,
c. co stanowi kwotę podatku naliczonego,
d. moment odliczenia podatku,
e. przesunięcie w czasie momentu odliczenia podatku,
f. nieodliczenie podatku w czasie a korekta,
g. brak faktury zakupowej a odliczenie,
h. zwrot podatku naliczonego,
i. odliczenie VAT z wydatków poniesionych przed rejestracją do VAT.

3. Wyłączenia od odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu podatku oraz wydatki sporne:
a. usługi noclegowe,
b. usługi gastronomiczne,
c. wydatki na reprezentację,
d. wydatki na edukację i dokształcanie,
e. imprezy firmowe,
f. prezenty,
g. sponsoring i CSR,
h. usługi niematerialne (m.in. marketingowe, doradcze, badania rynku, HR),
i. odliczenie VAT z pustych faktur.

4. Podatek naliczony w transakcjach międzynarodowych:
a. mechanizm odwrotnego obciążenia,
b. import towarów,
c. import usług,
d. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
e. dostawa z montażem.

5. Podatek naliczony w związku z samochodami:
a. wydatki związane z samochodami składające się na podatek naliczony,
b. samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej,
c. ewidencja przebiegu pojazdu,
d. samochody wykorzystywane do działalności mieszanej,
e. zmiana przeznaczenia samochodu a korekta podatku naliczonego,
f. samochody udostępniane klientom lub pracownikom,
g. zgłoszenie samochodu dla odliczenia 100% VAT.

6. Odliczenie metodą proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów
działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza:
a. przesłanki stosowania,
b. sposób określania proporcji,
c. korekta podatku naliczonego metodą proporcji,
d. zmiana proporcji w ciągu roku podatkowego.

7. Odliczanie metodą prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do
wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje:
a. przesłanki stosowania prewskaźnika,
b. sposób określania prewskaźnika,
c. korekta podatku naliczonego metodą prewskaźnika.

8. Korekta podatku naliczonego:
a. korekta w przypadku zmiany wykorzystania nieruchomości i ruchomości,
b. korekta podatku w ciągu 5 i 10 lat oraz korekta jednorazowa.

9. Pytania i odpowiedzi.


INFORMACJE DODATKOWE:


SZKOLENIE ON-LINE

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
  • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
  • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
  • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
  • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA ON-LINE WYNOSI 520 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 620 zł. netto + 23% VAT

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).

Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Radca prawny, specjalizujący się w umowach sprzedaży i VAT. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie prawnych i podatkowych aspektów transakcji gospodarczych, w tym handlu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych i międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji "VAT w branży TSL", "Podatkowo-bilansowe zamknięcie 2021 roku", autor wielu artykułów prawno-podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, Forbesie, Inforze, Pulsie Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP. Trener w zakresie prawa gospodarczego i VAT.
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Jeden dzień, 10.00-16.00
Lokalizacja
Cena
520 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
PRAWO PODATKOWE - Odliczanie podatku VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych, sporne wydatki. Bieżąca praktyka i orzecznictwo
W cenę wliczono
Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przekazanie oraz utrwalenie wiedzy na temat zasad odliczania podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych przez polskich przedsiębiorców. Zasady są omawiane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa unijnego i polskiego oraz zgodnie z interpretacją stosowaną przez TSUE, polskie sądy administracyjne i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicybędą potrafili rozróżniać i stosować prawidłowe zasady odliczania podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych przez polskich przedsiębiorców; będą potrafili rozróżniać i definiować usługi oraz towary, które dają prawo do odliczenia podatku i które nie podlegają odliczeniu, zasady odliczania VAT związane z samochodami, zasady związane z odliczaniem VAT metodą proporcji i metodą prewskaźnika, moment odliczenia podatku, wysokość odliczenia podatku, dokumentację konieczną do odliczenia podatku, sposoby korygowania podatku naliczonego; nabędą wiedzę, w jakich aktach prawnych poszukiwać zasad odliczania podatku; będą potrafili wyszukiwać i analizować stanowiska i interpretacje organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie konkretnych problemów podatkowych.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin (szkolenie on-line)
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.