menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Rozliczanie i kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
e-learning
Wymagania wstępne
Brak
Program

Wprowadzenie
1. Omówienie

     • Komentarza do rozporządzeń UE dla polityki spójności na lata 2021 -2027
     • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności
     • Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 ( MFiPR)
     • ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021 -2027 zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079)
2. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków

      a) Okres kwalifikowalności
      b) Ogólne warunki kwalifikowalności
      c) Wydatki niekwalifikowalne
      d) Cross-financing
      e) Rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności
      f) Trwałość projektu
3. Szczególne warunki kwalifikowalności
      a) Zasada faktycznego ponoszenia wydatków
            - Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków
      b) Zasada konkurencyjności
            - Wyłączenia
            - Postępowanie o udzielenie zamówienia
            - Ogłoszenia
            - Umowa w sprawie zamówienia
      c) Wkład niepieniężny
      d) Zakup nieruchomości
            - Pozostałe wydatki związane z nabyciem nieruchomości
            - Nabycie prawa użytkowania wieczystego
            - Nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości
      e) Podatek od towarów i usług (VAT)
      f) Opłaty finansowe
      g) Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
      h) Personel projektu
      i) Instrumenty finansowe
            - Warunki wsparcia na rzecz ostatecznych odbiorców
            - Wydatki kwalifikowalne
            - Łączenie instrumentów finansowych z innymi formami wsparcia
            - Koszty zarządzania i opłaty za zarządzanie
            - Dokumentowanie wydatków
      j) Uproszczone metody rozliczania wydatków
            - Metodyka
      k) Finansowanie niepowiązane z kosztami
      l) Koszty pośrednie
      ł) Projekty innowacyjne i ponadnarodowe EFS+
4. Zasady prowadzenia oddzielnego systemu księgowości lub wykorzystanie odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją
      a) Beneficjenci zobowiązani do prowadzenia ksiąg handlowych
      b) Beneficjenci nie zobligowani do prowadzenia ksiąg handlowych
5. Zasady dokumentowania wydatków kwalifikowanych
      a) Faktury i równorzędne dowody poniesienia wydatków
6 . Wnioski o płatność i ich weryfikacja
7. Konsultacje

 

Prowadzący
Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec i doradca biznesowy
Forma
Online na platformie Zoom
Czas trwania
9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
Lokalizacja
Cena
590,00 + 23% VAT
Zgłoszenie
Rozliczanie i kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027
W cenę wliczono
Cena szkolenia: 590,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej - imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia - konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu) - rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby) Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.