menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W 2023 ROKU – NOWOŚCI, ZMIANY W PRZEPISACH

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
ADRESUJEMY DO: pracodawców osób kierujących pracownikami (kierowników, brygadzistów, mistrzów) pracowników służb bhp w zakładach pracy odpowiedzialnych za dobór i stan techniczny ŚOI osób odpowiedzialnych w zakładzie za zakup i dostarczanie środków ochrony indywidualnej (pracownicy działów logistyki materiałowej, pracownicy działów przetargów) przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy producentów, importerów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Program
DOBÓR, STOSOWANIE I WYMAGANIA DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ NA STANOWISKACH PRACY – ZMIANY W PRZEPISACH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻB BHP I KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI – WYJAŚNIENIE WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH ORAZ NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW PRZEZ SŁUŻBY BHP. DOŚWIADCZENIA POKONTROLNE INSPEKTORÓW PIP

Jesteś odpowiedzialny za dobór i zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej?
Chcesz mieć wszystko pod kontrolą i być na bieżąco ze zmianami w przepisach dotyczących ŚOI, poznać nowości, dobre praktyki, ciekawe orzecznictwo?
Masz wątpliwości jakie środki zastosować dla zabezpieczenia pracowników?
Chcesz wiedzieć jak dobierać środki ochrony indywidualnej po zmianie rozporządzenia z 20 listopada 2021 roku?
Jak dobrać odzież i obuwie ochronne?
Jak zmienił się załącznik nr 2 do rozporządzenia: „Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej”?

Nie wiesz czym się kierować przy wyborze ŚOI, żeby zapewnić pracownikom realne bezpieczeństwo?
Chcesz wiedzieć jakie nieprawidłowości i uchybienia w doborze i stosowaniu ŚOI stwierdzają najczęściej Inspektorzy PIP podczas kontroli?
Chcesz się dowiedzieć jakich dokumentów wymagać od sprzedawcy, dystrybutora, producenta ŚOI by mieć pewność, że zabezpieczenia spełniają wymagania stawiane prawem?
Jakiego typu maski i rękawice chronią przed wirusem?

NA TWOICH  BARKACH SPOCZYWAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO, A TAKŻE ZDROWIE PRACOWNIKÓW W CZASIE COVID-19?
SPRAWDŹ:
 • Jaka jest różnica pomiędzy środkiem ochrony indywidualne, a wyrobem medycznym?
 • Co zrobić, gdy pracownik dostarcza zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku noszenia maseczki?
 • Czy ŚOI do walki z COVID-19 muszą spełniać wymagania oceny zgodności i muszą być znakowane znakiem CE?
 • Czy UCHWAŁA NR 33/2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dotyczy wszystkich ŚOI?
 • Czy w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem, można pracowników wyposażać w ochrony dróg oddechowych nie posiadające deklaracji zgodności?
 • Co jest lepsze na stanowisku pracy – maska czy przyłbica?
 • Jakiego typu maski i rękawice chronią przed wirusem?
 • Czy można na stanowiskach pracy stosować maseczki uszyte we własnym zakresie przez pracowników lub w szwalniach?
 • Jaką odzież ochronną i rękawice należy stosować do ochrony przed wirusem?
 • Czy środki ochrony indywidualnej wyprodukowane przez pracodawcę powinny mieć deklaracje zgodności i znak CE?
 • Czy pracownicy powinni być wyposażenie w kombinezony ochronne?
 • Czy pracodawca powinien weryfikować wewnątrzzakładowe tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ŚOI?
 • Jak traktować zużyte ŚOI?
CO ZYSKASZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ?

Na naszym szkoleniu Ekspert PIP wskaże najlepsze praktyki w doborze i stosowaniu środków ochrony indywidualnej zarówno w warunkach epidemii jak i po jej ustaniu.

Dowiesz się jakie jest nowe podejście do ŚOI zgodnie z implementowanymi regulacjami unijnymi.
Poznasz ostatnio wprowadzone przepisy w zakresie środków ochrony indywidualnej.
Zapewnisz pracownikom środki ochrony indywidualnej z uwzględnieniem wszystkich nowych wymagań prawnych.

Prowadzący omówi zasady przydziału, doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej wynikające z kodeksu pracy i przepisów wykonawczych.
Wskażemy błędy i nieprawidłowości w stosowaniu, eksploatacji i codziennym użytkowaniu ŚOI, które mogą być przyczynami wypadku.
Omówimy przepisy i wyroki sądu w zakresie obowiązków wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

Pomożemy Ci przeanalizować zagrożenia na różnych stanowiskach pracy i wyeliminować lub wystarczająco ograniczyć ryzyko wypadków.
Omówione zostaną zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron. Przedstawione zostaną przykłady środków ochrony indywidualnej odpowiednie do stanowisk pracy, na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne, a także nieprawidłowości w tym zakresie. 

Dowiesz się jak w kilku krokach sprawdzić czy dany produkt zapewnia pracownikowi należytą ochronę przed zagrożeniem, na które jest narażony.

TYLKO PRAKTYCZNA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Nasze szkolenie zapewni Ci niezbędną wiedzę, dzięki której unikniesz zakupu zabezpieczeń, które nie spełniają standardów (znakowanie CE, instrukcja użytkowania, deklaracja zgodności, certyfikaty, itd.).
Dzięki właściwemu doborowi środków ochrony indywidualnej zredukujesz liczbę wypadków oraz unikniesz konsekwencji ze strony organów nadzoru nad warunkami pracy (PIP).

KOGO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ?

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, osób kierujących pracownikami, służb bhp oraz osób odpowiedzialnych w zakładzie za dobór, zakup i konserwację środków ochrony indywidualnej.
Nasze warsztaty kierujemy również do osób z dozoru, które są odpowiedzialne za stosowanie ŚOI przez pracowników zgodnie z ich przeznaczeniem.

 PROGRAM SZKOLENIA:1. KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE; OBOWIĄZKI PRACODAWCY, PRACOWNIKA ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA, STOSOWANIA I UŻYTKOWANIA ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ.
 • orzecznictwo sądowe, wykroczenia popełniane przez pracodawców
 • definicje; środki ochrony indywidualnej i środki ochrony zbiorowej
 • zasady przydziału, ocena ryzyka zawodowego
 • kryteria wycofania – naprawa lub wymiana (instrukcja)
 • zmiany w ogólnych przepisach bhp w części szczegółowych zasad stosowania ŚOI.
 • Co zmieniło rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które weszło w życie 20 listopada 2021 roku.
2. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ

Wymagania stawiane pracodawcom w zakresie doboru i stosowania ŚOI.

3. JAK WŁAŚCIWIE DOBRAĆ ŚOI?

Dobre praktyki i analiza najczęściej popełnianych błędów – doświadczenia pokontrolne Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy

 • ANALIZA ZAGROŻEŃ W ŚRODOWISKU PRACY ORAZ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ŚOI

  – identyfikacja czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy
  –  określenie części ciała pracownika narażonych na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych
  – oszacowanie ciężkości następstw zagrożeń

 • PRAWIDŁOWY DOBÓR I UŻYTKOWANIE ŚOI

  – ocena przydatności ŚOI (czy są odpowiednie do poziomu ryzyka zawodowego i warunków panujących na stanowisku pracy?
  czy ich zastosowanie nie spowoduje jednocześnie zwiększenia ogólnego poziomu ryzyka zawodowego?
  czy są odpowiednio dopasowane do użytkownika, po wykonaniu niezbędnych regulacji?
  czy są określone warunki stosowania środków ochrony indywidualnej – przypadki i czas, w którym powinny być noszone?
  czy w przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności stosowania kilku środków ochrony indywidualnej – środki te dają się dopasować względem siebie – bez zmniejszania ich parametrów ochronnych)?

 • KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE ŚOI
 • KRYTERIA WYCOFANIA – NAPRAWA LUB WYMIANA (INSTRUKCJA)
 • ODZIEŻ OSTRZEGAWCZA JAKO ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ – ZASTOSOWANIE I WYMAGANIA
4. POSTĘPOWANIE INSPEKTORÓW PIP W ZALEŻNOŚCI OD STWIERDZONYCH NIEZGODNOŚCI PODCZAS KONTROLI.
JAKIE SĄ KONSEKWENCJE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA DOBÓR I KONTROLĘ STOSOWANIA ŚOI W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODCZAS KONTROLI?5. WYPADKI PRZY PRACY ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI W STOSOWANIU I UŻYTKOWANIU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ LUB BRAKIEM STOSOWANIA ŚOI6. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

– wymagania stawiane producentom, importerom, dystrybutorom

7. ZMIANY W UNIJNYM PRAWIE DOTYCZĄCYM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WPROWADZONE ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 Z DNIA 9 MARCA 2016 R. W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ.
 • zakres stosowania, wykluczenia i definicje,
 • wymagania dla producentów,
 • wymagania dla upoważnionych przedstawicieli,
 • wymagania dla importerów,
 • wymagania dla dystrybutorów,
 • domniemanie zgodności ŚOI,
 • zawartość deklaracji zgodności dla ŚOI,
 • ogólne zasady dotyczące oznakowania CE,
 • zasady i warunki umieszczania oznakowania CE,
 • kategoryzacja środków ochrony indywidualnej,
 • procedury oceny zgodności,
 • zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa,
 • zawartość dokumentacji technicznej ŚOI.
8. ROLA NORM ZHARMONIZOWANYCH W SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ.
 • przykłady norm zharmonizowanych dla wybranych środków ochrony indywidualnej,
 • znakowanie środków ochrony indywidualnej,
 • dodatkowe informacje zamieszczane na środkach ochrony indywidualne i w instrukcji użytkowania,
 • wybrane przykłady środków ochrony indywidualnej nie spełniających wymagań zasadniczych – omówienie niezgodności.
9. PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STOSOWANIU I UŻYTKOWANIU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRZYCZYNĄ WYPADKÓW PRZY PRACY

– omówienie i przedstawienie wypadków przy pracy, podczas których poszkodowani nie stosowali ŚOI.

Prowadzący
Wybitny Ekspert PIP Długoletnie pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zatrudnionym od 1999 r. obecnie na stanowisku starszego inspektora pracy – głównego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Biegły sądowy z zakresu BHP przy Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Sprawuje nadzór i kontrolę głównie w zakładach przemysłowo – produkcyjnych branży metalowej oraz automotive. Należy do zespołu inspektorów pracy zajmujących się nadzorem rynku. W podległych zakładach prowadzi dochodzenia powypadkowe. Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp oraz publikowanych na łamach: kwartalnika PRACA ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO oraz miesięcznika INSPEKTOR PRACY. Koordynował i nadzorował w OIP w Katowicach kontrole m.in. w temacie „Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne”, „Minimalne wymagania dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych”, „Wymagania zasadnicze dla środków ochrony słuchu”, „Wymagania zasadnicze dla odzieży ochronnej” oraz „Wymagania minimalne dla maszyn do obróbki metalu i obróbki plastycznej”.
Forma
Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe 24.04.2024 Szkolenie online
Lokalizacja
Cena
790 zł
Zgłoszenie
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ W 2023 ROKU – NOWOŚCI, ZMIANY W PRZEPISACH
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Szkolenie Środki ochrony indywidualnej ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy wymaganej przy doborze i użytkowaniu środków ochrony indywidualnej w zakładzie, w celu uniknięcia wypadków przy pracy, schorzeń i chorób zawodowych oraz konsekwencji ze strony organów kontrolujących warunki pracy. Przedstawione zostaną zasady optymalnego doboru środków ochrony indywidualnej i scharakteryzowane będą rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron. Omówione zostaną prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron. Podamy przykłady środków ochrony indywidualnej odpowiednie do stanowisk pracy, na których występują czynniki szkodliwe i niebezpieczne. Inspektor wskaże również środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań zasadniczych oraz procedury Państwowej Inspekcji Pracy związane ze stwierdzeniem, że dany wyrób jest niezgodny z wymaganiami zasadniczymi (brak CE, niewłaściwa instrukcja, niezgodne oznakowanie lub jego brak).
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.