menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Kategoria
ANALITYKA
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą.
Program

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:
-jak na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym rozpoznać najpoważniejsze sygnały o problemach finansowych firmy?
-jakie metody stosowane w analizie finansowej pomagają ocenić wiarygodność finansową kontrahenta?
-jak prognozować wielkości finansowe w przyszłości?
-jak trafnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa i efektywnie przeprowadzić inwestycje?

 

Adresaci szkolenia

-kadra zarządzająca każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego),
-pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania,
-właściciele firm.

 

Program szkolenia

1)  Wprowadzenie do analizy finansowej
a)  Istota, cele, etapy analizy finansowej
b)  Narzędzia rachunkowe wykorzystywane w analizach
c)  Formy prezentacji wyników

2)  Analiza działalności przedsiębiorstwa
a)  Finansowe i pozafinansowe źródła informacji
b)  Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
c)  Identyfikowanie obszarów ryzyka i zarządzanie ryzykiem
d)  Analiza SWOT
e)  Strategiczna pozycja przedsiębiorstwa – macierz BCG

3)  Wstępna analiza sprawozdań finansowych
a)  Księgowe a analityczne sprawozdanie finansowe
b)  Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informacja dodatkowa - układ, treść, zakres analizy
c)  Analiza pozioma, pionowa i porównawcza sprawozdań finansowych
d)  Wstępna analiza wskaźnikowa

4)  Analiza wskaźnikowa
a)  Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, piramida wskaźników Du Ponta
b)  Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
c)  Próg rentowności i dźwignia operacyjna - wyznaczanie i praktyczne zastosowanie
d)  Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami
e)  Badanie płynności finansowej – czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie f)   Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu
g)  Mechanizm dźwigni finansowej - koszt kapitału, optymalizacja struktury finansowania, dźwignia połączona

5)  Pomiar i analiza wyników z punktu widzenia właścicieli kapitału
a)  Mierniki ekonomicznej wartości dodanej - istota zysku rezydualnego
b)  EVA – formuła obliczeniowa, tryb wdrażania, wymagane korekty danych księgowych
c)  Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – IRR, NPV

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

 

Metodyka

wykłady, analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, konsultacje

Prowadzący
Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim ponad 3500 godzin szkoleniowych w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania finansami korporacyjnymi, systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.
Forma
stacjonarna/zdalna
Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 01.10.2024 / 1-2.10.24 (2 dni) Warszawa 1400,00 zł netto
  2. 16.12.2024 / 16-18.12.24 (3 dni) Zakopane 2700,00 zł netto
Cena
uzależniona od terminu szkolenia
Zgłoszenie
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w formie stacjonarnej przerwy kawowe, posiłek, nocleg
Certyfikaty
KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ: e-mail: biuro@orylion.pl; szkolenia@orylion.pl tel.: (81) 532 62 06; 730 755 444
Organizator
SZKOLENIA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.