menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zarządzanie spółką w kontekście pełnienia funkcji członka zarządu, prokurenta, stanowiska kierowniczego

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.
Program

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomienie osób zajmujących kierownicze stanowiska (członków zarządów, dyrektorów…), a także osób obsługujących pracę zarządów i rad nadzorczych z podstawowymi pojęciami prawa spółek, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, kapitał... Podczas szkolenia omawiana jest także problematyka obowiązków i odpowiedzialności członków organów spółki (zarządów, rad nadzorczych).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.

2. Zasady i cele zakładania spółek. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć: holding – grupa kapitałowa, konsorcjum, spółka cywilna spółek.

3. Zasady reprezentacji spółek – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników.

A. O czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem, ocena treści pełnomocnictw (praca z dokumentem).

B. Czy pełnomocnik i prokurent odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartych umów.

5. Organy spółek. Czy każda spółka musi mieć organy.

A. Zarząd :

1. Obowiązki członków zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego oraz odpowiedzialność karna i cywilna w tym przedmiocie za niedopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o rachunkowości.

-Sporządzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu (podstawowe błędy popełniane przy pisaniu sprawozdań).

- Zasady wyboru biegłego rewidenta (czy zarząd może samodzielnie wybierać biegłego rewidenta?).

- Skutki wadliwego wyboru biegłego rewidenta.

- Czy każda opinia biegłego rewidenta daje podstawy do podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku? Rodzaje opinii biegłego rewidenta.

- Jak weryfikować uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie wypłaty dywidendy, tak by nie naruszały one zasad określonych w Ustawie o rachunkowości oraz Kodeksie spółek handlowych.

- Skutki wypłaty dywidendy przez zarząd na rzecz wspólników, dokonanej niezgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości oraz Kodeksie spółek handlowych.

- Co powinien zrobić zarząd, gdy uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie wypłaty dywidendy jest niezgodna z prawem.

- Sporządzanie sprawozdania finansowego.

- Czy na spółce ciąży obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych, a jeżeli tak to gdzie i w jakich przypadkach.

- Jakie dokumenty są składane obligatoryjnie przez spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończeniem roku obrotowego.

- Sankcje za niedopełnienie w/w  obowiązków, wynikających z Ustawy o rachunkowości.

2. Kiedy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność cywilną?

-Odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

-Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.

-Odpowiedzialność za nieuzasadnione dokonywanie wypłat na rzecz wspólników. – Kiedy można dokonywać wypłat ze środków spółki na rzecz wspólników i z jakiego tytułu, tak by uniknąć w/w odpowiedzialności cywilnej.

-Odpowiedzialność za nieaktualizowanie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jakie dane podlegają wpisowi do KRS.

-Odpowiedzialność z tytułu zawyżenia wartości aportu. Co to jest aport i co może być jego przedmiotem.

-Co to jest absolutorium dla członków zarządu i jakie ma znaczenie.

-Kiedy udzielenie absolutorium członkom zarządu przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie akcjonariuszy) zwalnia od odpowiedzialności cywilnej? Skutki nieotrzymania absolutorium.

-Odpowiedzialność za wyrządzenie spółce szkody przez członka zarządu działaniem sprzecznym z prawem lub umową spółki.

B. Rada nadzorcza:

- O czym członek rady nadzorcze powinien pamiętać.

- Modele rad nadzorczych.

- Efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą. 

- Regulamin rady nadzorczej, jako dokument porządkujący jej pracę.

- Co regulamin rady nadzorczej powinien zawierać.

- Protokoły rad nadzorczych i uchwały. 

3. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego – szczegółowa analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.  Obowiązki rejestrowe.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

METODYKA

 

  • praca z dokumentem (pełnomocnictwo, odpis z KRS…),
  • analiza treści umowy spółki, sprawozdania zarządu…
  • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
  • rozwiązywanie kazusów, 
  • wykład wzbogacony o techniki multimedialne

 

TRENER

Radca prawny zajmujący się obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, windykacja wierzytelności, księgi wieczyste.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
biuro@orylion.pl, szkolenia@orylion.pl;
(81) 532 62 06; 730 755 444
Godziny pracy biura Lublin: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zapraszamy klientów do korzystania ze specjalnych rabatów nawet do 20 % są zawsze indywidualnie negocjowane
Przypominamy o rabatach przy zgłoszeniach grupowych:
- 7% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób
- 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 osób
PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA NA NASZEJ STRONIE WWW.ORYLION.PL

 

Forma
stacjonarna
Czas trwania
2 dni Warszawa 3 dni Zakopane
Termin / Lokalizacja
  1. 16.12.2024 / 16-18.12.24 (3dni) Zakopane 2700,00 zł netto
Cena
uzależniona od terminu szkolenia
Zgłoszenie
Zarządzanie spółką w kontekście pełnienia funkcji członka zarządu, prokurenta, stanowiska kierowniczego
W cenę wliczono
CENA ZAWIERA: -materiały szkoleniowe -imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia -indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu -ankieta oceniająca szkolenie -test sprawdzający wiedzę (pre i post test) - lunch i przerwa kawowa ( szkolenia stacjonarne ) -Zakopane: w cenie zakwaterowanie 3 dni i pełne wyżywienie
Certyfikaty
KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ: e-mail: biuro@orylion.pl; szkolenia@orylion.pl tel.: (81) 532 62 06; 730 755 444
Organizator
SZKOLENIA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.