menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Karnoprawna ochrona zamówień publicznych – wybrane problemy praktyki

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.
Program

ADRESACI SZKOLENIA

Menadżerowie, pracownicy działu przetargów zarówno u wykonawców jak i zamawiających, osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostkach samorządu terytorialnego.

CEL SZKOLENIA

Głównym celem webinarium jest ocena obowiązującego stanu normatywnego w zakresie efektywności karnoprawnej ochrony zamówień publicznych pod kątem spójności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz identyfikacja ryzyka karnoprawnego w ramach praktyki procesowej i dla potrzeb criminal compliance.

Cele szczegółowe:

1) Identyfikacja ryzyka karnoprawnego w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zamówienia publicznego,

2) Identyfikacja wpływu praw karnego na sferę odpowiedzialność wykonawców, w tym menedżerów  i kierowników zamawiającego.

3) Wprowadzenie do criminal compliance w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Podczas wykładu dowiesz się m.in.:

➢ Jaki jest wpływ zaniechania zastrzeżenia podstawy wykluczenia wykonawcy z art. 109 ust. 1 pkt 8) i 10) PZP na odpowiedzialność karną – case study?

➢ Czy składanie nierzetelnych oświadczeń w formie elektronicznej jest niekaralne na gruncie art. 297 § 1 k.k.?

➢ Czy zamówienia publiczne udzielane na podstawie umowy ramowej przez Spółki Skarbu Państwa podlegają ochronie karnoprawnej?

➢ Czy sprawca ponosi odpowiedzialność za przedłożenie nierzetelnych referencji?

➢ Czy wszczęcie postępowania karnego w sprawie art. 297 § 1 k.k. wyłącza zastosowanie instytucji self-cleaningu?

➢ Jak skutecznie przeprowadzić self-cleaning i jaka jest rola prokuratora?

➢ Jaki są warunki odpowiedzialności karnej za „ustawienie przetargu”?

➢ Kiedy wójt albo burmistrz ponosi odpowiedzialność karną za niegospodarność w związku z zamówieniami publicznymi?

PROGRAM SZKOLENIA

W ramach spotkania zostaną omówione wybrane problemy powstające na styku ustawy „pierwotnej” - PZP, a Kodeksu karnego, w tym karnoprawne implikacje wynikające z nowej ustawy PZP w sferze odpowiedzialności na podstawie art. 297 § 1 k.k.

1. Kilka uwag o metodzie analizy dogmatycznej przestępstw gospodarczych

1) „hermetyczne”, karnistyczne rozpoznanie znamion typu czynu zabronionego vs ustalenie normy sankcjonowanej i sankcjonującej – zawiadomienia o przestępstwie „zamówieniowców” i „karnistów”

2) zasada subsydiarności prawa karnego gospodarczego – warunki odpowiedzialności i matryca interpretacji znamion czynu zabronionego

3) bezprawie karne, a bezprawie gospodarcze, czyli jak przeciąć węzeł gordyjski?

2. Przegląd typów czynów zabronionych, a przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3. Depenalizacja przestępstwa oszustwa w zakresie zamówienia publicznego?

1) Przedmiot ochrony art. 297 k.k. – ochrona postępowania, czy „procedury” uzyskania zamówienia (umowa ramowa, dysponowanie środkami publicznymi, aneks do umowy)

2) jeden typ czynu zabroniony, czy wariant normy sankcjonowanej

a) norma sankcjonowana – zakaz dezinformacji zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP

b) norma sankcjonowana – zakaz dezinformacji zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP

c) brak przesłanki wykluczenia, a karalność na podstawie art. 297 § 1 k.k.

3) forma komunikacji w pzp, a pisemne „oświadczenie” -

4) pojęcie istotnych okoliczności dla uzyskania zamówienia publicznego ujęcie „statyczne”, czy z uwzględnieniem układu proceduralnego w postępowaniu – ujęcie „dynamiczne”?

5) „self-cleaning”, a czynny żal z art. 297 § 3 k.k.

6) zbieg przepisów a klauzula bezkarności z art. 297 § 3 k.k.

4. Orzecznictwo i problemy interpretacyjne na gruncie art. 305 k.k.

1) czym jest „przetarg publiczny”?

2) kwestia ochrony tzw. przetargów „prywatnych”, „podprogowych” w systemie zamówień publicznych, podział wartości zamówienia, pominięcie stosowania ustawy PZP, umowa ramowa –

3) przetarg publiczny, a tryby udzielenie zamówienia publicznego.

4) „wejście w porozumienie” czyli depenalizacja zmów przetargowych?

5) działanie na szkodę jako znamię skutku,  czy przestępstwo formalne?

5. Zbieg przepisów z art. 231 § 1 k.k. i art. 296 § 1 k.k.

1) wyrządzenia szkody a działanie na szkodę interesu publicznego

2) wpływ reguł ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce komunalnej na karnoprawne kwalifikacje

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

METODYKA

Wykład z case study

TRENER

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, aktualnie prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie,  autor artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa karnego, wykładowca na studiach podyplomowych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
biuro@orylion.pl, szkolenia@orylion.pl;
(81) 532 62 06; 730 755 444
Godziny pracy biura Lublin: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zapraszamy klientów do korzystania ze specjalnych rabatów nawet do 20 % są zawsze indywidualnie negocjowane
Przypominamy o rabatach przy zgłoszeniach grupowych:
- 7% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób
- 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 osób
PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA NA NASZEJ STRONIE WWW.ORYLION.PL

 

Forma
online
Czas trwania
1 dzień szkoleniowy
Termin / Lokalizacja
  1. 26.09.2024 / online
  2. 27.11.2024 / online
Cena
960 zł netto + 23%VAT
Zgłoszenie
Karnoprawna ochrona zamówień publicznych – wybrane problemy praktyki
W cenę wliczono
-materiały szkoleniowe -imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia -indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu -ankieta oceniająca szkolenie -test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Certyfikaty
KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ: e-mail: biuro@orylion.pl; szkolenia@orylion.pl tel.: (81) 532 62 06; 730 755 444
Organizator
SZKOLENIA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.