menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kurs kancelaryjno archiwalny 1 stopnia (30 h)

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program
ADRESACI SZKOLENIA
Kurs skierowany do:- Dyrektorów i kierowników jednostek i firm,- kierowników działów administracyjnych,- Archiwistów zakładowych,- Pracowników samorządowych,- Urzędników administracji państwowej wszystkich szczebli,- Osób odpowiedzialnych za prowadzenie i archiwizację dokumentacji,- Osób realizujących projekty finansowane z Funduszy Europejskich.
CEL SZKOLENIA
Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.
Cele szczegółowe - korzyści nabyte po Kursie pod kątem:Wiedzy: Uzyskanie wiedzy nt. zasad prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowaniaUmiejętności: Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania normatywów kancelaryjnych oraz właściwego kwalifikowania i klasyfikowania dokumentówPostaw społecznych: Nabyta wiedza oraz umiejętności przygotują uczestników do samodzielnego postępowania w zakresie tworzenia własnych dokumentów oraz archiwizowania całości dokumentacji instytucji, firmy, projektu.
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Wprowadzenie do archiwistyki – wymagania w zakresie archiwizowania dokumentacji w jednostce organizacyjnej/firmie.
 2. Wybrane zagadnienia oraz najważniejsze zasady stosowane w archiwistyce;
 3. Przegląd ważniejszych terminów kancelaryjno-archiwalnych: dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, kategoria archiwalna, symbol klasyfikacyjny, narodowy zasób archiwalny itp.;
 4. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją – Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. Klasyfikacja dokumentacji wynikająca z zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;
 8. Podstawowe rodzaje dokumentacji wydzielone wg kryteriów rzeczowych – dokumentacja kadrowa, księgowa, dot. zarządzania jednostka itp.;
 9. Podstawowe współczesne systemy kancelaryjne – system bezdziennikowy,  dziennikowy oraz mieszany;
 10. Organizacja pracy kancelarii i sekretariatu;
 11. Wymogi w zakresie usytuowania oraz wyposażenia technicznego archiwum zakładowego (składnicy akt);
 12. Normy techniczne przechowywania w archiwum poszczególnych rodzajów dokumentacji.13. Klasyfikacje wg okresu przechowywania oraz rodzaju nośnika;
 13. Najważniejsze zadania realizowane przez archiwum zakładowe (składnicę akt);
 14. Zasady formowania oraz opisywania jednostek archiwalnych;
 15. Porządkowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej według kryterium macierzystych komórek;
 16. Procedury oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął. 
 17. Tworzenie protokołu oceny oraz brakowania dokumentów;
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

METODYKA
- metoda warsztatowa;- omawianie przypadków (case study);- praca z wybranymi aktami prawnymi;- konsultacje w zakresie tworzenia własnych przepisów wewnętrznych przez uczestników szkolenia.
KURS JEST AKREDYTOWANY PRZEZ  LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJĄ NR 15/2015

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
biuro@orylion.pl, szkolenia@orylion.pl;
(81) 532 62 06; 730 755 444
Godziny pracy biura Lublin: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zapraszamy klientów do korzystania ze specjalnych rabatów nawet do 20 % są zawsze indywidualnie negocjowane
Przypominamy o rabatach przy zgłoszeniach grupowych:
- 7% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób
- 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 osób
PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA NA NASZEJ STRONIE WWW.ORYLION.PL

Prowadzący
Dyplomowany archiwista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy archiwistycznej w ramach, której opracowano oraz wdrożono wiele instrukcji kancelaryjnych oraz innych normatywów regulujących obieg i archiwizację dokumentacji w instytucjach państwowych oraz firmach komercyjnych.
Forma
- metoda warsztatowa; - omawianie przypadków (case study); - praca z wybranymi aktami prawnymi; - konsultacje w zakresie tworzenia własnych przepisów wewnętrznych przez uczestników szkolenia. KURS JEST AKREDYTOWANY PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJĄ NR 15/2015
Czas trwania
4 dni/30 godzin
Termin / Lokalizacja
 1. 19.06.2024 / 19-20.06.2024,3-4.07.2024 (30 h) Lublin
Cena
1400 PLN VAT zw.
Zgłoszenie
Kurs kancelaryjno archiwalny 1 stopnia (30 h)
W cenę wliczono
-materiały do kursu -zaświadczenie o ukończeniu kursu -indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie kursu -w razie potrzeby pomoc w dokonaniu rezerwacji zakwaterowania/noclegu - ankieta oceniająca szkolenie
Certyfikaty
zaświadczenie o ukończeniu kursu-Zaświadczenie wydawane na podstawie §22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
Organizator
SZKOLENIA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.