menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zatrudnianie obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie kierowane jest dla pracowników działów kadrowo – płacowych, oraz finansowo – księgowych na wszystkich szczeblach: referentów, specjalistów, kierowników.
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.
Program

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma celu przekazanie praktycznej wiedzy w przygotowaniu do powierzania pracy obywatelom Ukrainy jak i rozwiązywaniu problemów już w trakcie wykonywania przez nich pracy. W czasie szkolenia wyjaśnioną zostaną zasad dotyczących pobytu i zatrudniania cudzoziemców wynikających z tzw. specustawy, tj. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz pozostałych przepisów dotyczących pobytu obcokrajowców w Polsce. 

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Podczas szkolenia trener przedstawi jak prawidłowo zatrudnić obywateli Ukrainy zarówno tych, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. jak i obywateli Ukrainy, którzy będą wykonywać wobec nich prace wspomagające
Umiejętności: Prowadzący przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników
Postaw społecznych:  Uczestnik szkolenia w jego trakcie nabędzie wiedzy i umiejętności w jaki sposób zatrudniać obywateli Ukrainy oraz jak prawidłowo weryfikować wzory i rzeczywiste dokumenty tożsamości i pobytowe cudzoziemców.

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

1. Jakie są dokumenty tożsamości cudzoziemców?
2. W jaki sposób zweryfikować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów?
3. Z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu?
4. Jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca / urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy?
5. Jakie są optymalne sposoby powierzenia pracy cudzoziemcom - umowy o prace / umowy cywilnoprawne?
6. W jaki sposób spełnić wymagania dot. tłumaczeń, badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców?
7. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej - jakie wyma-gania i co w przypadku naruszenia przepisów?

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne i podstawowe pojęcia:
- podstawowe akty prawne;
- cudzoziemiec;
- zatrudnienie;
- inna praca zarobkowa;
- powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy;
- nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca.

2. Weryfikacja dokumentów tożsamości i pobytowych cudzoziemców:
- paszport i inne dokumenty tożsamości cudzoziemców;  
- poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
- zezwolenia na pobyt w Polsce oraz „negatywne pobyty” (bez możliwości pra-cy);
- legalizacja pobytu na podstawie stempla w paszporcie w tzw. „procedurze”;
- karty pobytu;
- wizy i dokumenty państw UE i Schengen;
- przepisy „Covidowe”.

3. Zatrudnienie obywateli Ukrainy, którzy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce: 
- posiadanie określonych statusów w Polsce (m.in. pobyt stały, Karta Polaka);
- pracownicy naukowi, studenci, uczniowie, absolwenci;
- małżonkowie obywateli polskich oraz obywateli UE;
- wizy zwalniające z obowiązku posiadania zezwolenia.

4. Proces legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.: 
- legalny pobyt obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.;
- status pobytowy obywateli - innych państw - niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r. - 15-dniowe pobyty;
- legalizacja pobytu obywateli Ukrainy bez dokumentów wjazdowych - procedura 60 dni;
- konsekwencje przerwy w pobycie trwające ponad 1 miesiąc;
- uproszczona procedura przedłużenia pobytu na podstawie dotychczasowych dokumentów, takich jak: wizy krajowe, wizy Schengen, ruch bezwizowy, pobyty czasowe i karty pobytu;
- nowe zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy;
- nowa uproszczona procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.;
- zasady i wyłączenia w zakresie możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców w urzędach i placówkach oświatowych.

5. Zatrudnienie cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na - pobyt i pracę w Polsce;
- podstawowe zatrudnienie cudzoziemca;
- dodatkowe zatrudnienie cudzoziemca;
- zmiana zezwolenia na pobyt i pracę.

6. Powierzenie pracy po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich - konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców:
- umowy o pracę umowy cywilnoprawne – obwiązki;
- tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców;
- badania lekarskie i szkolenia i innego obowiązki z zakresu bezpieczeństwa pracy cudzoziemców;
- ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pra-cy cudzoziemca;
- ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.

7. Kontrole PIP i Straży Granicznej - zabezpieczenie prawa i obowiązki pod-miotów zatrudniających cudzoziemców:
- niewłaściwe zastosowanie przepisów i wpływ na odpowiedzialność wykroczeniową podmiotu.
- niewłaściwe zastosowanie przepisów i wpływ na odpowiedzialność wykroczeniową cudzoziemca.
- niewłaściwe zastosowanie przepisów i wpływ na możliwe dalsze zatrudnienie cudzoziemca.
- niewłaściwe zastosowanie przepisów i wpływ na uzyskanie kolejnych dokumentów zezwalających na pracę.
- niewłaściwe zastosowanie przepisów i wpływ na wydalenie cudzoziemca z Polski.

METODYKA

- praca z dokumentem
- dyskusja kierowana  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
biuro@orylion.pl, szkolenia@orylion.pl;
(81) 532 62 06; 730 755 444
Godziny pracy biura Lublin: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zapraszamy klientów do korzystania ze specjalnych rabatów nawet do 20 % są zawsze indywidualnie negocjowane
Przypominamy o rabatach przy zgłoszeniach grupowych:
- 7% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób
- 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 osób
PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA NA NASZEJ STRONIE WWW.ORYLION.PL 

Prowadzący
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez ponad 11 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu bhp, prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją kontroli legalności zatrudnienia. W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 200 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców.
Forma
online lub stacjonarna
Czas trwania
1 dzień szkoleniowy - 6 h
Termin / Lokalizacja
  1. 15.11.2024 / online 400,00 zł netto
Cena
uzależniona od miejsca i terminu
Zgłoszenie
Zatrudnianie obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Certyfikaty
KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ: biuro@orylion.pl; szkolenia@orylion.pl; /81/ 532 62 06; 730 755 444
Organizator
SZKOLENIA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.