menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej, wymagania prawne i obowiązki

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
przesłanie zgłoszenia na szkolenie
Program
ADRESACI SZKOLENIA
- pracownicy firm działających w branży budowlano - remontowej,- osoby pragnące zapoznać się lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymagań stawianych przedsiębiorcom dotyczących ochrony środowiska,- specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa.
CEL SZKOLENIA

- zasygnalizowanie Uczestnikom obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej,
- zapoznanie uczestników z podstawowymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
- dostarczenie przedsiębiorcom informacji na temat zmodyfikowanych lub nowych obowiązków przewidzianych do realizacji,
- dostarczenie odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie? lecz także "jak" w praktyczny sposób realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

KORZYŚCI

- uczestnicy zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymagań i obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych,
- utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy,
- dyskusja moderowana, która zobrazuje najistotniejsze kwestie związane z tematem szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Co jest odpadem? Wyłączenia z zakresu uznania za odpady: niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych; mas ziemnych i skalnych.
2. Wytwarzanie odpadów na budowie a pozwolenie na wytwarzanie odpadów z instalacji.
3. Kto jest wytwarzającym odpady? Kto jest wytwarzającym w przypadku świadczenia usług przez podwykonawcę?
4. Nowe wymagania dla magazynowania odpadów: kiedy zwolnienia dla firm budowlanych i świadczących usługi remontowe?
5. Wpis do BDO dla wytwórcy, transportującego i zbierającego odpady – co weryfikować. Komu można przekazać odpady bez BDO – kto jest zwolniony z obowiązku wpisu? Przekazywanie odpadów osobom fizycznym na potrzeby własne. Skutki przekazania odpadów nieuprawnionemu posiadaczowi.
6. Transport odpadów – Kiedy mamy do czynienia z transportem odpadów a kiedy – mas ziemnych? Wymogi BDO (karta przekazania odpadu) +  rozporządzenie w sprawie transportu odpadów.
7. Komu można przekazać odpady do procesu przetwarzania? Przetwarzanie odpadów poza instalacjami. (rozporządzenie w sprawie procesu odzysku R10. Rozporządzenie w sprawie przetwarzania poza instalacjami w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12.). 
8. Decyzja  o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczy. Utrata statusu odpadów – czy i kiedy można zastosować do odpadów z placu budowy. Czy kruszenie odpadów wymaga decyzji na przetwarzanie?
9. Prowadzenie  dokumentów ewidencji odpadów w BDO
- Karta przekazania odpadu, karta ewidencji odpadu – wersja elektroniczna
- Błędy w zakresie prowadzenia dokumentów ewidencji, możliwość  korekty, odrzucenia itp. – omówienie dostępnych stanowisk organów administracji publicznej
10. Kontrola WIOŚ i innych organów administracji. Grzywny, administracyjne kary pieniężne – jak i za co są nakładane. Skutki ukarania. Wstrzymanie działalności.
11. Kontrola WIOŚ wynikająca z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie – zgodność pozwolenia na budowę z decyzja środowiskową w zakresie gospodarowania odpadami.

METODYKA

- wykład z prezentacją multimedialną połączony z pracą na podstawie case study (warsztaty),
- praktyczne omówienie przykładów z życia w oparciu o orzecznictwo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
biuro@orylion.pl, szkolenia@orylion.pl;
(81) 532 62 06; 730 755 444
Godziny pracy biura Lublin: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zapraszamy klientów do korzystania ze specjalnych rabatów nawet do 20 % są zawsze indywidualnie negocjowane
Przypominamy o rabatach przy zgłoszeniach grupowych:
- 7% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób
- 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 osób
PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA NA NASZEJ STRONIE WWW.ORYLION.PL 

Prowadzący
Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organów nadzoru budowlanego i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.
Forma
online
Czas trwania
1 dzień szkoleniowy - 6 h
Termin / Lokalizacja
  1. 28.10.2024 / online
Cena
400,00 zł netto+23% VAT
Zgłoszenie
Gospodarowanie odpadami w firmie budowlano-remontowej, wymagania prawne i obowiązki
W cenę wliczono
W szkoleniach zdalnych materiały oraz certyfikaty są w wersji elektronicznej.
Certyfikaty
KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ: biuro@orylion.pl; szkolenia@orylion.pl; /81/ 532 62 06; 730 755 444
Organizator
SZKOLENIA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.