menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
zamknięte
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.
Program

CEL SZKOLENIA:

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu zamówień publicznych i przetargów. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz przetargów w życiu zawodowym.

Czego się nauczysz:

 • Dowiesz się, czym są zamówienia publiczne i ustawa Prawo zamówień publicznych.
 • Poznasz jakie podmioty występują w zamówieniach publicznych, w jaki sposób składa się oferty i w jaki sposób ustala się wartość zamówienia.
 • Dowiesz się jakich spraw dotyczą zamówienia publiczne i jakie są zasady dotyczące zamówień publicznych.
 • Poznasz wymogi dotyczące kontaktu wykonawcy z zamawiającym, a także ewentualne wykluczenie wykonawcy przy zamówieniu publicznym.
 • Dowiesz się jak wygląda i jakie elementy posiada Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).
 • Dowiesz się, czym są wstępne konsultacje rynkowe i aukcja elektroniczna oraz czy można powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy.
 • Poznasz różne tryby udzielania zamówień publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem przetargu ograniczonego i nieograniczonego.
 • Dowiesz się czym jest wadium, jakie są przesłanki odrzucenia oferty, obligatoryjne i fakultatywne przesłanki unieważnienia postępowania.
 • Poznasz zasady dotyczące zmiany umowy o zamówienia publiczne oraz odstąpienia od takiej umowy.
 • Dowiesz się jak można należycie zabezpieczyć umowę, a także jaki jest tryb wnoszenia odwołań przy zamówieniach publicznych (w tym przetargach).
 • Nauczysz się jak pisać skargę (odwołanie) w sprawach z zakresu zamówień publicznych i poznasz najważniejsze elementy umów o zamówienia publiczne, w tym umowy o roboty budowlane.
 • Poznasz źródła informacji o zamówieniach publicznych.

ADRESACI

Szkolenie przygotowane jest dla osób zarówno początkujących, jak i nieco bardziej zaawansowanych w tematyce zamówień publicznych. Poruszane są w nim zagadnienia dotyczące zarówno podstaw, jak i szczegółowych regulacji związanych z konkretnymi trybami zamówień publicznych, dokumentami, odwołaniami oraz wieloma innymi.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1 – Wstęp:

 • Zamówienia publiczne – co to jest? 
 • Jakich spraw dotyczą zamówienia publiczne? Ustalenie wartości zamówienia (progi unijne).
 • W jakich przypadkach nie stosujemy przepisów tej ustawy? (kazus nr 1).
 • Elektronizacja zamówień publicznych (podpisy elektroniczne).
 • Podmioty w zamówieniach publicznych – ich prawa i obowiązki. Rola komisji przetargowej.
 • Konsorcjum w zamówieniu publicznym.

Moduł 2 – Postępowanie o udzielenie zamówienia

 • Zasady dotyczące zamówień publicznych.
 • Zasady publikacji ogłoszeń w Prawie zamówień publicznych.
 • Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – wzór z omówieniem.
 • Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia (kazus nr 2).
 • Proces planowania – jak sporządzić plan postępowań oraz konieczność jego aktualizacji.
 • Wstępne konsultacje rynkowe i aukcja elektroniczna.
 • Przygotowanie i składanie oferty i związanie ofertą przy zamówieniach publicznych (kazus nr 3).
 • Kontakt zamawiającego z wykonawcą – wymogi i forma.
 • Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Procedura ,,samooczyszczenia”.
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wzór z omówieniem.
 • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy.

(przerwa 15 min)

Moduł 3 – Tryby udzielania zamówień publicznych w PZP

 • Przetarg nieograniczony – definicja, ogłoszenie, SWZ, termin składania i badanie ofert.
 • Procedura odwrócona – co to jest i kiedy występuje w praktyce?
 • Przetarg ograniczony – definicja, etapy postępowania, ograniczenie liczby wykonawców.
 • Negocjacje z ogłoszeniem – na czym polegają?
 • Dialog konkurencyjny – co to jest? (kazus nr 4).
 • Partnerstwo innowacyjne – na czym to polega? Kiedy można zastosować?
 • Negocjacje bez ogłoszenia.
 • Tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki – przesłanki zastosowania, przykłady, procedura.

Moduł 4 – Szczegółowe regulacje związane z zamówieniami publicznymi i przetargami

 • Czym jest wadium, jaka jest jego wysokość i forma?
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kazus nr 5).
 • Przesłanki odrzucenia oferty na podstawie PZP.
 • Tryb postępowania w razie podejrzenia rażąco niskiej ceny.
 • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki unieważnienia przez zamawiającego postępowania.
 • Zasady przeprowadzania konkursu na gruncie PZP (kazus nr 6).
 • Unieważnienie umów o zamówienia publiczne.
 • Zmiana umowy o zamówienia publiczne i odstąpienie od umowy.
 • Środki ochrony prawnej. Tryb postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz przed sądem.

(czas na pytania z zamówień publicznych i przetargów– 15 min) + możliwość zadania pytań w formie pisemnej po szkoleniu)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

METODYKA

Wykład, metody warsztatowe (ćwiczenia)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
biuro@orylion.pl, szkolenia@orylion.pl;
(81) 532 62 06; 730 755 444
Godziny pracy biura Lublin: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zapraszamy klientów do korzystania ze specjalnych rabatów nawet do 20 % są zawsze indywidualnie negocjowane
Przypominamy o rabatach przy zgłoszeniach grupowych:
- 7% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób
- 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 osób
PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA NA NASZEJ STRONIE WWW.ORYLION.PL

Prowadzący
Aplikant radcowski, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prelegent i współorganizator ogólnopolskich konferencji naukowych, zjazdów kół naukowych i paneli dyskusyjnych. Współautor monografii naukowych z zakresu prawa, a także autor e-booków oraz artykułów o tematyce prawnej i administracyjnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, kwestiach dotyczących windykacji, negocjacji. Prawnik dla branży e-commerce oraz fitness. Prowadzi szkolenia, kursy, webinary z różnych gałęzi prawa, dzieląc się posiadaną wiedzą oraz praktycznymi wskazówkami.
Forma
online/stacjonarnie
Czas trwania
1 dzień szkoleniowy
Termin / Lokalizacja
 1. 28.08.2024 / online
Cena
450,00 zł netto +23% VAT
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym
W cenę wliczono
-materiały szkoleniowe -imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia -indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu -ankieta oceniająca szkolenie -test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Certyfikaty
KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ: e-mail: biuro@orylion.pl; szkolenia@orylion.pl tel.:730 755 444
Organizator
SZKOLENIA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.