menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zamknięcie roku budżetowego 2023 w instytucjach kultury

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
e-learning
Wymagania wstępne
Brak
Program

 1.Wprowadzenie
    - Czy wprowadzono zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości odnośnie:
       a) Zasad podziału i rozliczania wyniku finansowego
       b) Określania zasad ustalania proporcji i prewskaźnika VAT
       c) aktualizacji wzoru stosowanych „dodatkowych informacji i objaśnień" - tu noty podatkowe
     - Wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony"
     - Określenia „poziomu istotności"
2. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku
     - Aktualizacja zakładowej polityki rachunkowości, statutu i regulaminów organizacyjnych
     - Czynności ewidencyjne prowadzone w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych
     - Przekształcenie sald kont w pozycje bilansowe
     - Procedura sporządzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego
     - Aktualizacja systemu kontroli zarządczej
     - Porządkowanie „majątku"- w tym zbywanie zbędnych składników mienia
3. Zasady przygotowania przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej" z uwzględnieniem specyfiki bibliotek i ośrodków kultury
     - Odpowiedzialność za inwentaryzację
     - Uproszenia w formach i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji
     - Zasady organizacji inwentaryzacji
     - Opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
     - Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
     - Rola i uprawnienia biegłego rewidenta
     - Dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja
     - Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
4. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
     - Wycena bilansowa aktywów i pasywów
     - Zdarzenia po dniu bilansowym (zasada 12-tu faktur)
     - Prezentacja uproszczeń o jakich mowa w art. 4 ust. 4 UoR (m.in. rezygnacja z tworzenia rezerw, ustalanie poziomu istotności)
     - Korekty roczne VAT i odpisów na ZFŚS
     - Wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
     - Bilans instytucji kultury
     - Rachunek zysków i strat
     - Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
     - Rachunek przepływów pieniężnych
     - Zatwierdzanie sprawozdania finansowego i forma jej przedkładania organizatorowi i dla Szefa KAS
5. Prezentacja dotacji w księgach handlowych - przykłady ewidencji bilansowej
6. Sprawozdanie z działalności - ocena wykonania planu finansowego i rzeczowego instytucji kultury

     - Plan finansowy wg. wymogów prawa finansów publicznych
7. Umowy cywilno-prawne - obowiązki płatnika w świetle najnowszych orzeczeń organów podatkowych
     - Koszty uzyskania przychodów - projekt interpretacji ogólnej umowy o dzieło i KUP
     - Propozycja „ozusowania" wszystkich umów cywilno-prawnych
8. Obowiązki instytucji kultury w zakresie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz omówienie zasad sporządzania i składania deklaracji CIT-8 i CIT 8/0
9. Pytania i odpowiedzi

Prowadzący
Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec i doradca biznesowy
Forma
Online na platformie Zoom
Czas trwania
9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
Lokalizacja
Cena
610,00 + 23% VAT
Zgłoszenie
Zamknięcie roku budżetowego 2023 w instytucjach kultury
W cenę wliczono
Cena szkolenia: 610,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej - imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia - konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu) - rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby) Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest wyjaśnienie kontrowersji i problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem polityki (zasad) rachunkowości instytucji kultury, zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2022 rok oraz sporządzaniem na ich podstawie sprawozdań finansowych. Omówione zostaną m.in. doświadczenia związane ze zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wprowadzonymi w latach 2016-2017 - sposobu rozliczania wyniku finansowego - przychodów niezamortyzowanej części aktywów trwałych - sposobu ewidencjonowania dotacji organizatora - zasad tworzenia funduszu rezerwowego - funkcjonowania centrów usług wspólnych - obowiązków w zakresie JPK - obowiązek sporządzania not podatkowych
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.