menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zasady i metody inwentaryzacji - aktualne przepisy - praktyczne wskazówki

Kategoria
RACHUNKOWOŚĆ
Typ szkolenia
e-learning
Wymagania wstępne
Brak
Program

Wprowadzenie
- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
- Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114 ze zm.)
- Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- Krajowe Standardy Rachunkowości (KRS) a inwentaryzacja
Uwaga:
Przygotowując czynności inwentaryzacyjne w drodze spisu z natury, również je przeprowadzając, jednostki mogą korzystać ze wskazówek określonych w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55). W zakresie inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald pomocne może być stanowisko KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 83).
W przypadku jednostek działających w warunkach ograniczeń, związanych ze skutkami COVID-19, należy rozważyć możliwość zastosowania wskazówek dotyczących inwentaryzacji zawartych w Rekomendacjach Komitetu Standardów Rachunkowości, pt. "Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19"
I. Podstawowe informacje o inwentaryzacji
    1. Cel, istota i zasady inwentaryzacji w jsfp.
    2. Odpowiedzialność za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji
    3. Instrukcja inwentaryzacyjna jako załącznik do polityki rachunkowości
        -Wprowadzenie pojęcia „teren strzeżony"
    4. Pojęcie indywidualnej i łącznej odpowiedzialności materialnej pracowników
    5. Zasady organizacji inwentaryzacji
        - Opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych
        - Powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego
        - Rola i uprawnienia biegłego rewidenta
        - Dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja
        - Dopuszczalne uproszczenia czynności inwentaryzacyjnych
II. Terminy i metody inwentaryzacji
   
1. Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów
        - Harmonogram inwentaryzacji
    2. Zasady inwentaryzacji drogą spisu z natury
        - Inwentaryzacja aktywów trwałych
        - Inwentaryzacja zapasów
        - Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych w tym środków pieniężnych
        - Inwentaryzacja "wyposażenia"
        - Inwentaryzacja używanych przez jednostkę obcych składników majątku
        - Inwentaryzacja a "skontrum"
    3. Potwierdzenie salda należności
        - Salda zerowe
        - Forma uzyskania potwierdzenia sald a tzw. akceptacja dorozumiana
    4. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
        - Składniki majątku objęte inwentaryzacją w drodze weryfikacji
        - Sposoby przeprowadzania weryfikacji
        - Udokumentowanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji
        - Uproszczenia w inwentaryzacji w okresie Covid-19
III. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
   
1. Podstawowe informacje związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych
    2. Wycena ujawnionych różnic
    3. Sposób rozliczania niedoborów i nadwyżek
    4. Kompensata niedoborów z nadwyżkami
IV. Czynności związane z zakończeniem inwentaryzacji dla celów bilansowych
 
   1. Sprawozdanie z przeprowadzonej inwentaryzacji
    2. Wycena bilansowa wybranych aktywów i pasywów
V. Pytania i odpowiedzi 

Prowadzący
Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec i doradca biznesowy
Forma
Online na platformie Zoom
Czas trwania
9.30-14.30 (w tym dwie przerwy 10 minutowe i jedna 20 minutowa)
Lokalizacja
Cena
590,00 + 23% VAT
Zgłoszenie
Zasady i metody inwentaryzacji - aktualne przepisy - praktyczne wskazówki
W cenę wliczono
Cena szkolenia: 590,00 zł netto (+23% VAT) od osoby, obejmuje: - uczestnictwo w szkoleniu - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej - imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia - konsultacje poszkoleniowe (do 14 dni po szkoleniu) - rabat na kolejne szkolenia (40,00 zł od ceny netto, od osoby) Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT zwolniony Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do trzech roboczych dni przed terminem szkolenia Potwierdzenie realizacji szkolenia przesyłamy do dwóch dni roboczych przed terminem szkolenia Płatność za udział w szkoleniu następuje po szkoleniu na podstawie faktury VAT Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Santander Bank Polska, nr rach.: 10109022680000000100213506
Certyfikaty
Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Organizator
Ośrodek Edukacyjny Forum Anna Hoffmann - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.