menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Transport Drogowy – Reklamacje i Spory.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Osoby odpowiadające za współpracę z przewoźnikami z działów zakupów, sprzedaży, logistyki, transportu i handlu; zajmujące się dochodzeniem i załatwianiem reklamacji z tytułu transportu drogowego, a także z działów reklamacji firm spedycyjnych i przewoźników drogowych.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/TRANSPORT_DROGOWY_REKLAMACJE_I_SPORY.PDF

 

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (860 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 13.10.2022, 14.12.2022

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (760 zł + 23% VAT):
 • 14.10.2022
 • 19.12.2022

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone stacjonarnie lub za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:

Realizacja każdego przewozu drogowego może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem czy spedytorem. Problem ten rozważa zarówno wysyłający, jak i przewoźnik.
Kierowca podpisując dokument CMR stwierdza, że otrzymał towar we właściwym stanie i we właściwej ilości. W praktyce może być różnie. Czasami towar uszkodzi przewoźnik, ale wynika to z niewłaściwego jego załadowania lub niewystarczającego opakowania, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, szczególnie przed przemieszczaniem.
Problemy reklamacji w transporcie drogowym nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami Prawa przewozowego czy Konwencji CMR. Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy.
Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie. Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony  w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania… Jaki błąd popełnił wysyłający? 
Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. PRAWO TRANSPORTOWE JAKO UWARUNKOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO (I JEGO NAJNOWSZE ZMIANY).

 • Specyfika odpowiedzialności przewoźnika za szkodę na zasadzie ryzyka w polskim prawie.
 • Konwencja CMR – jej najistotniejsze postanowienia, wykorzystywane w sporach transportowych.
 • Ustawa Prawo przewozowe w najnowszym brzmieniu i jej stosowanie w transporcie drogowym.
 • Wzajemne relacje i zasady pierwszeństwa pomiędzy Konwencją CMR i Prawem przewozowym.
 • Zastosowanie Konwencji CMR i Prawa przewozowego do przewozów międzynarodowych i krajowych.
 • Najnowsze zmiany Konwencji CMR (dwa Protokoły genewskie dotyczące limitu odpowiedzialności przewoźnika i listu przewozowego) i ich zastosowanie w Polsce.
 • Nowelizacja Prawa przewozowego i jej wpływ na odpowiedzialność załadowcy.
 • Rozporządzenie w sprawie reklamacji, dotyczące transportu drogowego (procedury, terminy, elementy protokołu, itp.).
 • Inne konwencje międzynarodowe w transporcie drogowym (ADR, TIR).
 • Ustalanie odpowiedzialności w przypadku zaangażowania spedytora w procesie przewozów drogowych.


2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW STRON W UMOWIE PRZEWOZU W TRANSPORCIE DROGOWYM.

 • Umowa przewozu w Kodeksie cywilnym – podstawowe wymagania.
 • Formy umowy przewozu w transporcie drogowym i najlepsze zabezpieczenia.
 • Posługiwanie się zleceniem przewozowym i jego potwierdzanie.
 • Ogólne warunki transportu stosowane przez przewoźnika i zleceniodawcę.
 • Sposoby znoszenia limitów odpowiedzialności przewoźnika drogowego w umowie.
 • Metody deklarowania tzw. specjalnego interesu w dostawie towarów.


3. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW STRON W DOKUMENTACH TOWAROWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM.

 • List przewozowy CMR i zasady nanoszenia w tym dokumencie zabezpieczeń.
 • Krajowy list przewozowy i zasady nanoszenia w tym dokumencie zabezpieczeń.
 • Stanowisko sądów w przypadku użycia do przewozów innych dokumentów, np. dokumentu WZ.
 • Ubezpieczenia OCP przewoźnika a ubezpieczenia CARGO według nowych klauzul instytutowych ICC.


4. OBOWIĄZKI NADAWCY / ZAŁADOWCY I KIEROWCY NA ETAPIE ZAŁADUNKU.

 • Rola kierowcy jako przedstawiciela przewoźnika przy załadunku.
 • Uzasadnienia prawne uczestniczenia kierowcy przy załadunku i weryfikacji ładunku, także w różnego typu magazynach.
 • Problem dostępu kierowcy do magazynu, a odpowiedzialność przewoźnika.
 • Obowiązki załadowcy w odniesieniu do załadunku, formułowane w Konwencji CMR i Prawie przewozowym.
 • Obowiązki kierowcy przy załadunku i zasady weryfikacji towaru.
 • Zasady postępowanie przy wykryciu nieprawidłowości przy załadunku.
 • Prawne uzasadnienia eliminujące zastrzeżenia o nie zapoznaniu się ze stanem przesyłki.
 • Posługiwanie się listem przewozowym i treść różnych wpisów, w tym zastrzeżeń przy załadunku samochodu.
 • Odpowiedzialność załadowcy za zabezpieczenie towaru po załadunku.


5. OBOWIĄZKI ODBIORCY TOWARU I KIEROWCY NA ETAPIE WYŁADUNKU.

 • Zasady i terminy weryfikacji ładunku na wyładunku.
 • Protokolarne stwierdzanie stanu towaru przez przewoźnika.
 • Ranga protokołu sporządzanego przez odbiorcę towaru.
 • Wymagane przez prawo elementy protokołu.
 • Rola zdjęć w procesie reklamacyjnym.
 • Szkody widoczne i niewidoczne ładunku przy rozładunku samochodu.
 • Postępowanie przewoźnika w przypadku decyzji odbiorcy o braku rozładunku samochodu.


6. ZASADY DOCHODZENIA I ZAŁATWIANIA ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE.

 • Utrata, ubytek, uszkodzenie przesyłki i niedotrzymanie terminu dostawy.
 • Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za szkodę w przesyłce w przewozach krajowych, w świetle postanowień Prawa przewozowego.
 • Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za szkodę w przesyłce zgodnie z Konwencją CMR, z uwzględnieniem Protokołu genewskiego.
 • Powoływanie się na limity odpowiedzialności przewoźnika drogowego.
 • Weryfikacja prawidłowości znoszenia limitów odpowiedzialności.
 • Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za niedotrzymanie terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 • Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenia towaru oraz za niedotrzymanie terminu dostawy.
 • Problem przemieszczania się ładunku podczas transportu i jego wpływ na ustalenie odpowiedzialności.
 • Sytuacje, w których przewoźnik może powołać się na niewystarczające opakowanie, jako przyczynę szkody.
 • Zasady odpowiedzialności przewoźnika za braki ilościowe, zabezpieczenia, zwolnienia, dowodzenie braku ingerencji w opakowania zbiorcze.
 • Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.


7. ANALIZA PROBLEMÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW ORAZ ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):

 • Analiza procesu reklamacyjnego w transporcie drogowym na przykładach.
 • Przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności przewoźnika drogowego na przykładach.
 • Analiza zdjęć z samochodów i dokumentacji reklamacyjnej oraz związanej z innymi sporami na linii wysyłający – przewoźnik drogowy czy spedytor.

 

 Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

NOWOŚC!  Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.INFORMACJE DODATKOWE:

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA STACJONARNEGO WYNOSI 860 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w w segregatorze + długopis, obiad, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia. Cena po okresie promocji: 960 + 23% VAT.


Zakwaterowanie: pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach/apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt. Koszt noclegu nie jest wliczony w cenę szkolenia.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).


Szkolenia zamknięte organizowaliśmy między innymi dla:

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o. Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A., DB Schenker Rail Polska S.A. Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., FTT Wolbrom S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Topem Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., INTERPRINT Polska Sp. z o.o., Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Lublindis Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o. Maersk Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o.  Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o.,  Philips Lighting Poland S.A.     PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A. RADMOR S.A., Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o., Ronal Polska Sp. z o.o.  Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Spedimex Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o.,TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A.  VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A.,  ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Zagadnieniami tymi zajmuje się w sposób praktyczny , jak i naukowy. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych.Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Lokalizacja
Cena
860 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Transport Drogowy – Reklamacje i Spory.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze + długopis, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe
Zdobyta wiedza
Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom: - wskazanie procedur i możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie drogowym po stronie przewoźnika oraz spedytora, - zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów, - wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie towaru z wykorzystaniem transportu drogowego, - poznanie metod dochodzenia i załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.