menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Ochrona i remediacja środowiska gruntowo – wodnego i powierzchni ziemi: regulacje formalno – prawne; zagadnienia praktyczne

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szkolenie adresujemy do podmiotów prowadzących działalność stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody w środowisku, w tym wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego, oraz władających terenami, na których w przeszłości prowadzono działalność mogącą być przyczyną historycznego zanieczyszczenia gleby i ziemi.

Celem szkolenia jest m.in. zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia oceny nieruchomości gruntowej pod kątem zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz realizacji obowiązków dotyczących przeprowadzenia remediacji, a także z wymaganiami oraz zasadami przygotowania dokumentów dotyczących gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych, tj. raportów  początkowych, raportów końcowych, ,,analizy ryzyka”. 

Istotną część szkolenia stanowią również zagadnienia dotyczące sposobów i metod przeprowadzania remediacji oraz technologii oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego.Ochrona i remediacja powierzchni ziemi

 1. Przepisy prawne regulujące zagadnienia zanieczyszczenia i remediacji gleby i ziemi: ustawa – Prawo ochrony środowiska, Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, akty wykonawcze do ww. ustaw

 2. Badania zanieczyszczenia gleby i ziemi:
  • etapy identyfikacji miejsc zanieczyszczonych,
  • dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w glebie i w ziemi,
  • jak określić sposób użytkowania terenu,
  • obowiązujące metodyki wykonywania badań i pomiarów,
  • jak określić dopuszczalny poziom substancji spoza listy.

 3. Obowiązki dla władających powierzchnią ziemi, podmiotów korzystających ze środowiska i organów w przypadku wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi oraz historycznego  zanieczyszczenia powierzchni ziemi:
  • odpowiedzialność za przeprowadzenie badań i remediację zanieczyszczonego terenu,
  • procedury nałożenia i egzekwowania powyższych obowiązków.

 4. Remediacja zanieczyszczonej gleby i ziemi:
  • kto jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji,
  • zakres i forma zatwierdzenia planu remediacji,
  • sposoby prowadzenia procesu remediacji,
  • omówienie relacji z przepisami z zakresu gospodarki odpadami.

 5. Ocena znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska:
  • elementy oceny,
  • dokumentacja potwierdzająca występowanie bądź brak występowania znaczącego zagrożenia,
  • okoliczności pozwalające na zwolnienie z obowiązku remediacji.

 6. Zbieranie danych o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi:
  • zakres informacji gromadzonych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  • kto ma dostęp do powyższych danych,
  • kto jest obowiązany do zgłaszania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i zakres informacji zawartych w zgłoszeniu,
  • identyfikacja i wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  • etapy identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez Starostę,
  • jakie są źródła pozyskiwania danych o miejscach zanieczyszczonych w przeszłości.

 7. Zasady i tryb udostępniania informacji o historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi oraz o szkodach w środowisku w powierzchni ziemi

 8. Wymagania w zakresie ochrony gleby i ziemi w procedurze pozwoleń zintegrowanych: raport początkowy i jego znaczenie w procedurze uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport końcowy, „analiza ryzyka”:
  • kiedy operator jest obowiązany opracować raport początkowy,
  • jaki zakres informacji jest niezbędny do sporządzenia ww. dokumentów,
  • w jaki sposób należy je przygotować i przedstawić,
  • konsekwencje zapisów w raporcie początkowym o stanie gleby, ziemi i wód podziemnych.


Remediacja środowiska gruntowo-wodnego

 1. Substancje powodujące ryzyko zanieczyszczeń środowiska

 2. Charakterystyka terenu zanieczyszczonego w kontekście remediacji:
  • użytkowanie terenu,
  • budowa geologiczna,
  • warunki hydrogeologiczne,
  • ocena występowania zagrożenia dla ludzi i stanu środowiska,
  • rodzaj, zasięg i ładunek substancji występujących w środowisku,
  • identyfikacja potencjalnych dróg migracji i potencjalnych receptorów zanieczyszczeń.

 3. Metody remediacji środowiska gruntowo-wodnego:
  • w terenie (On site):
  – In situ,
  – Ex situ,
  • poza terenem (Off site).

 4. Technologie oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego:
  • metody fizykochemiczne,
  • metody biologiczne,
  • stabilizacja (unieruchamianie) zanieczyszczeń,
  • bariery fizyczne i hydrauliczne,
  • przepuszczalne bariery aktywne,
  • termiczne oczyszczanie gruntu,
  • fitoremediacja,
  • naturalna regeneracja i wspomagana naturalna regeneracja.

 5. Monitoring i ocena efektów remediacji

 6. Studium przypadku

 7. Konsultacje, dyskusja
Prowadzący
Specjalista w zakresie badań środowiska gruntowo-wodnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie występowania zanieczyszczeń w środowisku. Autor i współautor kilkudziesięciu raportów, dokumentacji, projektów rekultywacji, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz prac badawczych dotyczących stanu jakości gruntów i wód podziemnych. Doktor nauk o ziemi w zakresie geochemii.
Forma
wykład, konsultacje, dyskusja, studium przypadku
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
 1. 18.10.2022 / Zakopane
Cena
2150 zł netto; 2050 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Zgłoszenie
Ochrona i remediacja środowiska gruntowo – wodnego i powierzchni ziemi: regulacje formalno – prawne; zagadnienia praktyczne
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT.
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.