menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


CYFROWA KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO – UŁATW SOBIE ŻYCIE, NIE ZWLEKAJ!

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: -właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach, -pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów, -pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej -członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych, -administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, -zarządców budynków komunalnych, -wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.
Wymagania wstępne
Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
JAK WYPEŁNIAĆ C-KOB – STRONA PO STRONIE (EKRAN PO EKRANIE)?

Porzuć papier na rzecz intuicyjnego i prostego w wypełnianiu narzędzia (C-KOB), które przyśpieszy Twoją pracę i usprawni działanie!

Nie zwlekaj, zacznij przygodę z c-KOB już dziś!
Prowadzenie elektronicznej książki obiektu budowlanego to przesiadka z malucha do mercedesa, kto by nie chciał!
Prostsze, bardziej jednoznaczne przepisy, mniejsze wymagania, dokumenty zawsze pod ręką, wystarczy włączyć komputer, smartfon lub tablet!

Jeszcze nie jesteś przekonany?

To dodam – przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB, zawężony zakres wprowadzania danych!

Szkolenie jest praktycznym!!! warsztatem prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego.

NA SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:
 • dlaczego warto już teraz założyć c-KOB?
 • jak to zrobić i jak wypełniać poszczególne rubryki?
 • co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
 • jakie druki i protokoły należy rejestrować w c-KOB?
 • gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w c-KOB?
 • kto może dokonywać wpisów w c-KOB?
 • czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
 • w jaki sposób dokumentować w c-KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

Przedstawimy:

 • nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB
 • przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
 • nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
 • zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
 • zasady c-KOB krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Pamiętaj!
Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hale produkcyjne, biura), budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Z kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego wynika, że do najważniejszych uchybień właścicieli i zarządców nieruchomości należy brak książki obiektu budowlanego lub jej niewłaściwe prowadzenie (brak zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy itp.). W efekcie nieznajomość przepisów prawa skutkuje wysokimi karami nałożonymi zarówno na zarządców i właścicieli jak i na osoby odpowiedzialne za prowadzenie KOB.

Weź udział w szkoleniu cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – unikniesz błędów i wysokich kar za błędne prowadzenie lub brak dokumentów.

 • Wyposażymy Cię w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w c-KOB.
 • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) wypełniać c-KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z Ekspertem uzyskasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia c-KOB.

Nasz trener, autor najpopularniejszej wśród osób zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych, zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi się borykasz!

PROGRAM:

Dlaczego prowadzenie stosunkowo prostego, formularza jakim jest KOB, sprawia tak dużo trudności?

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane

 • Dla jakich obiektów prowadzimy KOB
 • Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
 • Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
 • Kto i kiedy zakłada c-KOB
 • Kto prowadzi c-KOB
 • Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
 • Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
 • Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB

Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB

 • Zawartość c-KOB
 • Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB
 • Jak prowadzić KOB w formie papierowej
 • Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów

Jak założyć i prowadzić c-KOB?

 • Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
 • Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
 • Jak założyć konto w systemie c-KOB
 • Wypełnianie poszczególnych nowych tablic z ich nową zawartością:
  – strona tytułowa,
  – informacje o obiekcie budowlanym,
  – dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,
  – przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
  – ekspertyzy i opinie techniczne,
  – przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
  – roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,
  – katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
  – decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
 • Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB

Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?

 • Roczne
 • Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
 • Pięcioletnie
 • Bezpiecznego użytkowania
 • Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych
 • Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji, w tym nowe obowiązki dotyczące tych systemów
 • Uprawnienia do wykonywania kontroli

Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli

 • Zawartość i struktura protokołu?
 • Co to są zalecenia?
 • Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?

Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych

 • Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
 • Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu ppoż.
 • Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
 • Obowiązek podania imion i nazwisk osób wykonujących przeglądy sprzętu ppoż.

Prowadzenie KOB na dotychczasowych zasadach

 • Wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji
 • Jakie informacje są wpisywane do tablic Nr 4 i 5 dotyczących protokołów z okresowej kontroli?
 • Gdzie wpisywać kontrole, na które nie ma miejsca w dotychczasowej KOB
 • Jak i gdzie wpisywać dokumentację techniczną związana z remontami i robotami budowlanymi?
 • Co wpisujemy do tablicy Nr 8 dotyczącej odbioru robót remontowych?
 • Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w KOB
 • Dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi
 • Dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Prowadzący
Autor najpopularniejszej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych. Ekspert w obszarze zarządzania nieruchomościami od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkalne. Od 25 lat zarządza nieruchomościami z uwzględnieniem prowadzania remontów, modernizacji, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych dla największych firm i instytucji w Polsce. Obecnie osobiście zarządza między innymi zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu. Kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego. Na co dzień wspiera inwestorów w prowadzeniu inwestycji budowlanych, postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. W imieniu Klientów nadzoruje inwestycje budowlane, doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych. Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, osób zarządzających nieruchomościami oraz pracowników urzędów z prawa budowlanego, procesu inwestycyjno-budowlanego, zasad prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania mediów, prowadzenia finansów inwestycji budowlanych. Wśród jego klientów Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i budowlanych J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A, gdzie uczestniczył i realizował projekty deweloperskie i zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.
Forma
Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. praca z dokumentem (analiza i wypełnianie KOB – warsztaty) dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe: 24.01.2024 Szkolenie online 19.03.2024 Szkolenie online 23.04.2024 Szkolenie online 26.06.2024 Szkolenie online
Termin / Lokalizacja
 1. 26.06.2024 / online
Cena
790 zł
Zgłoszenie
CYFROWA KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO – UŁATW SOBIE ŻYCIE, NIE ZWLEKAJ!
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
Podczas szkolenia odpowiemy na pytania: jakie są obowiązujące przepisy prawne regulujące konieczność prowadzenia KOB? jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB? kto jest obowiązany prowadzić KOB? jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB? jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB? jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB? jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB? jakich błędów nie popełniać? jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów?
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.