menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


WARSZTATY W ZAKRESIE OPRACOWANIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI I ORGANIZACJI PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Kategoria
BHP
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru), a w szczególności: Służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych Osób odpowiedzialnych za prawidłowy montaż i eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji elektrycznych Specjalistów Działów Utrzymania Ruchu i Głównego Mechanika Specjalistów służb bezpieczeństwa i higieny pracy
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
WARSZTATY W ZAKRESIE OPRACOWANIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI – PROGRAM SZKOLENIA:

Co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych? Co powinna zawierać wartościowa instrukcja eksploatacji? Jak ją samodzielnie opracować?

 • Zakres przedmiotowy instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych – Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych po zmianach rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z 2020 roku.
 • Zdefiniowanie pojęć urządzenia energetycznego i odbiornika energii w odniesieniu tworzenia zasad eksploatacji urządzeń energetycznych.
 • Omówienie zasad eksploatacji obwodów odbiorczych w zakładach przemysłowych, zasady podłączania maszyn zasilanych energią elektryczną – przykład procedur eksploatacyjnych dla służb utrzymania ruchu.

Warsztaty praktyczne w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych

Ćwiczenie: Opracowanie ramowej instrukcji eksploatacji stacji SN dla typowego odbiorcy przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej zbudowanej z: rozdzielnicy wnętrzowej SN (w izolacji powietrznej/SF6), transformatora SN/nN, rozdzielnicy wnętrzowej nN.
Uczestnicy wspólnie z prowadzącym opracowują ramową instrukcję eksploatacji.

Ćwiczenie: Opracowanie ramowej instrukcji eksploatacji wybranego typu kotła wraz z urządzeniami pomocniczymi – kotłownie lokalne w zakładach przemysłowych.
Uczestnicy wspólnie z prowadzącym opracowują ramową instrukcję eksploatacji.

Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. z 2021 poz. 1210),
 • Prawo energetyczne wraz ze zmianami ustawy z 2021r. – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  wraz ze zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • Wybrane Polskie Normy dotyczące eksploatacji urządzeń energetycznych.

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.

Zmiany dotyczące świadectw kwalifikacyjnych w energetyce

 • Omówienie noweli ustawy Prawo energetyczne z dnia 03.07.2021r. wraz z ustawą przejściową w zakresie zmian dotyczących świadectw kwalifikacyjnych.
 • Omówienie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacyjnych – projekt z dnia 15.02.2022r.

Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa.
Kary za brak instrukcji eksploatacji

Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Co kontrolują Inspektorzy PIP w 2022 roku? – zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.


 

Prowadzący
Wybitny Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od 20 lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – wątpliwości interpretacyjne. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka. Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy szkoleń – najwyższe oceny.
Forma
Szkolenie będzie prowadzone w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącemu.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe 23 września 2022r. – szkolenie online
Lokalizacja
Cena
690 zł
Zgłoszenie
WARSZTATY W ZAKRESIE OPRACOWANIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI I ORGANIZACJI PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
WARSZTATY W ZAKRESIE OPRACOWANIA INSTRUKCJI EKSPLOATACJI I ORGANIZACJI PRACY PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH – CELE: Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, eksploatacji urządzeń oraz ramowych instrukcji. Uczestnicy krok po kroku, pod okiem zaproszonego Eksperta, opracują instrukcje do wykorzystania w pracy zawodowej. Omówione zostaną poważne zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. Zaproszony Ekspert PIP przedstawi najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych, które świadczą o wysokiej skali nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładach przemysłowych. Przedstawiona zostanie odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.