menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN CZERWIEC/LIPIEC 2022 – 60 SCHEMATÓW LEGALIZACJI POBYTU I PRACY OBCOKRAJOWCÓW

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
SZKOLENIE ONLINE 55 PRAKTYCZNYCH SCHEMATÓW ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE ADRESUJEMY DO: Pracodawców, Właścicieli Firm Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy Przedstawicieli Związków Zawodowych Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
SZKOLENIE ONLINE 60 PRAKTYCZNYCH SCHEMATÓW ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE – PROGRAM:

Schematy zatrudnienia cudzoziemców na podstawie „Specustawy”

 • praca obywateli Ukrainy ich małżonków, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.
 • pobyt i praca innych cudzoziemców niż obywatele Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutego 2022 r.
 • praca obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.
 • procedura delegowanie do Polski obywateli Ukrainy
 • delegowanie obywateli Ukrainy do pracy poza terytorium RP

Schematy zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca przebywającego poza Polską oraz w Polsce

 • oświadczenie dla obywateli Ukrainy
 • oświadczenie – 24 miesiące – legalny pobyt i praca
 • dotychczasowe oświadczenie – nowe oświadczenie
 • stan epidemii – nowe oświadczenie
 • nowe oświadczenie – kolejne oświadczenie
 • oświadczenie – warunki wynagrodzenia
 • oświadczenie – kolejne oświadczenie – zmiana warunków oświadczenia
 • oświadczenie – przerwa w pracy – oświadczenie
 • oświadczenie – zakończenie pracy – oświadczenie
 • oświadczenie – zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
 • oświadczenie – stampila w paszporcie – zezwolenie na pracę / pobyt i pracę

Schematy zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę

 • zezwolenie dla obywateli Ukrainy
 • zezwolenie na pracę – ruch bezwizowy – wiza – inny tytuł pobytowy
 • zezwolenie na pracę – zezwolenia na pracę
 • zezwolenie na pracę – przedłużenie zezwolenia na pracę
 • zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pracę – zmiana stanowiska lub warunków pracy – zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pracę – przerwa w pracy / zakończenie pracy – zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pracę – COVID-19 – zezwolenie na pracę

Schematy zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę

 • zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – przerwa w pracy – oświadczenie / zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana stanowiska / warunków pracy – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – COVID-19 – zezwolenie na pobyt i pracę

Schematy zatrudnienia cudzoziemca – zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

 • zmiana zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana podmiotu
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana warunków pracy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana pracodawcy użytkownika
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana okresu wykonywania pracy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – odmowa zmiany zezwolenia na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – nowe zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana zezwolenia na pobyt i prace – nowa karta pobytu
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy – zmiana zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy – nowe zezwolenie na pobyt i pracę

Schematy zatrudnienia cudzoziemca – czasowe rozwiązanie – tzw. zezwolenia na pobyt i pracę / Niebieska Karta – „abolicyjne”

 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – wynagrodzenie i podstawa zatrudnienia w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – pisemne oświadczenie podmiotu w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – wygaśnięcie z mocy prawa
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana podmiotu w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – warunki pracy po 60 dniach
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana podmiotu po 60 dniach
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – oświadczenie – zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy „abolicyjne” – warunki pracy

Schematy zatrudnienia na podstawie zezwolenie na pracę sezonową / zezwolenia na pobyt i pracę sezonową

 • zezwolenie na pracę sezonową – cudzoziemiec poza Polską / cudzoziemiec w Polsce
 • zezwolenie na pracę sezonową – przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową – ten sam podmiot
 • zezwolenie na pracę sezonową – przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową – inny podmiot
 • zezwolenie na pracę sezonową – zezwolenia na pobyt i pracę sezonową
 • zezwolenie na pracę sezonową – COVID-19 – zezwolenie na pracę sezonową – zezwolenie na pobyt i pracę sezonową
 • praca sezonowa dla obywateli Ukrainy przez okres przekraczający 9 miesięcy w roku

Schematy zatrudnienia cudzoziemca poza zakładem pracy

 • praca tymczasowa / outsourcing
 • „przejęcie” pracownika tymczasowego / z outsourcing
 • zapewnienie legalnej pracy tymczasowej

Schematy delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce

 • przeszkody w delegowaniu cudzoziemców do pracy w Polsce
 • krótko i długoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce
 • czasowe delegowanie cudzoziemców do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych. Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy. Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.
Forma
Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa. Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe 25 sierpnia 2022r. – szkolenie online
Lokalizacja
Cena
590 zł
Zgłoszenie
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN CZERWIEC/LIPIEC 2022 – 60 SCHEMATÓW LEGALIZACJI POBYTU I PRACY OBCOKRAJOWCÓW
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.
Zdobyta wiedza
Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o przedstawi aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo. Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.