menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Certyfikowany kupiec

Kategoria
SPRZEDAŻ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i specjalistów działów zakupów i zaopatrzenia, kierowników i specjalistów działów logistyki, wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów zakupów w firmie.
Wymagania wstępne
Brak wymagań.
Program
CERTYFIKOWANY KUPIEC– EKSKLUZYWNE WARSZTATY ROZWIJAJĄCE SKUTECZNOŚĆ KUPIECKĄCERTYFIKOWANY KUPIEC TO SZKOLENIE DLA DZIAŁU ZAKUPÓW, PODCZAS KTÓREGO:

nasz Ekspert w obszarze optymalizacji zakupów wyjaśni:

 • Jak usprawniać procesy i procedury zakupowe w organizacji?
 • Jak zwiększyć elastyczność i efektywność systemu zakupowego?
 • Jak prognozować zapotrzebowanie i zaplanować zakupy?
 • Gdzie i w jaki sposób szukać oszczędności w procesie zakupowym?
 • Jak budować kryteria kwalifikacji dostawców i dokonywania ich oceny?
 • W jaki sposób współpracować z dostawcami, w tym z monopolistami?
 • Jak dokonać kalkulacji kosztów zakupów?
 • Jak identyfikować i minimalizować ryzyko związane z zakupami?
CO ZYSKASZ DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU CERTYFIKOWANY KUPIECUCZESTNICY SZKOLENIA CERTYFIKOWANY KUPIEC OTRZYMUJĄ:
 • Wzory umowy z dostawcami
 • Wzory umowy z firmą transportową
 • Wzory kalkulacji kosztów zakupów
 • Wzory arkuszy oceny dostawcy
 • Narzędzie PEO (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)PROGRAM :
  OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH, ZARZĄDZANIE KOSZTAMI, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCĄJAK ZORGANIZOWAĆ ZAKUPY – PODSTAWOWE DOKUMENTY BAZOWE W ZAKUPACH
  • Strategia zakupowa – podstawowe zasady jej tworzenia
  • Procedura zakupowa, definiowanie trybów zakupowych
  • Procedura oceny dostawców
  • Instrukcje zakupowe
  • Pozostałe dokumenty wpływające na koszty zakupu
  TRYBY REALIZACJI ZAKUPÓW
  • Jak zmniejszyć ilość pracy w zakupach – zakupy realizowane przez inicjatora zakupu
  • Analiza ofert, sposoby analizy ofert
  • Przetargi
  • Konsolidacja zakupów – szansa czy pułapka dla zakupów
  • E-procurment
  • Platformy zakupowe
  WYZNACZANIE KATEGORII I SUBKATEGORII
  • Ile powinno funkcjonować kategorii w zakupach?
  • Kategoria a index
  • Podstawowe kategorie funkcjonalne w zakupach
  • Łączenie kategorii
  • Kategoryzacja zakupów na podstawie ich wartości (wyznaczanie subkategorii metodą ABC)
  • Kategoryzacja zakupów wartość – ryzyko (wyznaczanie subkategorii na podstawie macierzy Krajic’a)
  ĆWICZENIE: KATEGORYZACJA ZAKUPÓWPLANOWANIE W ZAKUPACH
  • Wpływ planu sprzedaży i planu promocji na zakupy
  • Związek planu inwestycyjnego, planu ruchu i planu remontów z zakupami
  • Planowanie zakupów
  • Planowanie kosztów
  • Planowanie czasu
  • Kit (Set) zakupowy
  POLITYKA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ
  • Zasady konstrukcji długofalowej polityki współpracy z dostawcą
  • Czy podpisywać umowę czy też posługiwać się jedynie zamówieniami?
  • Umowa dostawy, umowy ramowe, umowy ramowe wartościowo – workowe
  • Strategie sprzedażowe dostawców
  PRZYGOTOWANIE DO PROCESU ZAKUPU
  • Źródła informacji na potrzeby zakupu
  • Pozyskiwanie informacji na potrzeby zakupu m.in. od dostawców
  • Dialog techniczny, Przesłuchanie krzyżowe
  • Wykorzystanie Internetu w poszukiwaniu dostawców
  • Ocena własnej pozycji zakupowej
  • Kryteria oceny własnej „siły” zakupowej
  • Kompensacja monopolu po stronie dostawcy
  • Tworzenie grup zakupowych
  OCENA OFERT DOSTAWCÓW
  • Jak sporządzić dobry plan zakupów
  • Wpływ zapasów na plan zakupów
  • Eliminacja dublujących się indeksów materiałowych
  ĆWICZENIE: USTALANIE SPOSOBU ZAMAWIANIA
  • Sformułowanie zapytania ofertowego
  • Wstępna ocena oferty
  • Kryteria oceny oferty – kryteria formalne, merytoryczne i logistyczne
  • Ocena oferty metodą PEO (Parametryczna Ewaluacja Ofert) – metoda obiektywizująca i przyśpieszająca ocenę ofert dostawców
  ĆWICZENIE: OCENA OFERT PEOWYBÓR DOSTAWCY I FORMALIZACJA WSPÓŁPRACY
  • Techniki negocjacji w zakupach
  • Zasady konstrukcji umowy – elementy formalne
  • Zakres odpowiedzialności stron w umowie
  • Jak określić czas i ilość dostaw pilotażowych?
  • Klauzule zaostrzonej kontroli dostaw
  • Klauzule Incoterms, Loco i Franco w realizacji dostaw
  OCENA I KWALIFIKACJA DOSTAWCÓW
  • Kryteria merytoryczne, formalne i logistyczne
  • Ocena i kwalifikacja w ramach podstawowych grup zakupowych
  • Uproszczona ocena i kwalifikacja dostawców
  • Rozszerzona ocena i kwalifikacja dostawców
  • Audyt dostawców
  • Lista kwalifikowanych i preferowanych dostawców
  SPOSOBY KONSTRUKCJI CEN PRZEZ DOSTAWCÓW
  • Struktura ceny dostawcy
  • Metody konstrukcji cen (koszt +, zwrotu, wartości, TCO)
  • Metody przeciwdziałania ukrytemu podwyższaniu ceny
  NOWOCZESNE FORMUŁY KOSZTOWE DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKUPACH
  • Zasady konstrukcji CKN (Całkowitego Kosztu Nabycia)
  • Zasady konstrukcji TCO (Total Cost of Ownership)
  • Jak skalkulować koszty zakupów w danej kategorii
  • Koszty transportu
  • Koszty magazynowania
  • Koszty utrzymania zapasu
  • Jak ocenić zakupy – KPI zakupach
  • Budżetowanie w zakupach
  ĆWICZENIE: KALKULACJA CKNMINIMALIZACJA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z ZAKUPEM
  • Źródła ryzyka związanego z zakupami
  • Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
  • Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
  • Macierz ryzyka
  • Portfolio ryzyka
  • Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami
  ĆWICZENIE: ANALIZA I KALKULACJA RYZYKA DOSTAWCY
Prowadzący
Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją analiza kosztów, optymalizacja procesów zakupowych, logistyka magazynowa, logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki, strategie zakupowe. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.
Forma
METODY SZKOLENIA: Warsztat zbudowany na udziale w grze decyzyjnej, która pozwala na przetestowanie rozwiązań problemów związanych z gospodarowaniem procesem zakupów, strategią zakupową itp. W trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownymi casami (przypadkami). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z redukcją kosztów zakupów. Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe: 18-19.04.2024 Szczyrk / Hotel Elbrus***Wellness&Spa 13-14.06.2024 Szczyrk / Hotel Skalny***
Termin / Lokalizacja
 1. 13.06.2024 / Szczyrk
Cena
1599 zł
Zgłoszenie
Certyfikowany kupiec
W cenę wliczono
Cena szkolenia zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, dwa lunche, przerwy kawowe, opłatę parkingową. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Uczestnicy otrzymują: Wzory umowy z dostawcą Wzory umowy z firmą transportową Wzory kalkulacji kosztów zakupów Wzory arkuszy oceny dostawcy Narzędzie PEO (MS EXCEL) Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL) Narzędzie kalkulacji TCO (MS EXCEL) Narzędzie kalkulacji CKN (MS EXCEL)
Certyfikaty
Zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.