menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ROZWÓJ OSOBISTY
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: menedżerów odpowiedzialnych za wyniki całego zespołu i chcą poznać tajniki skutecznego planowania i organizacji pracy, handlowców, od których wymagana jest poprawa wyników sprzedaży w krótkim czasie, specjalistów zespołów projektowych i zadaniowych, pracujący pod silną presją czasu, wszystkich osób, które odczuwają potrzebę organizacji czasu, zwiększenia własnej skuteczności i efektywności w pracy zawodowej i życiu osobistym.
Wymagania wstępne
Brak.
Program
SZKOLENIE SZTUKA EFEKTYWNOŚCI I ZARZĄDZANIA CZASEM – PROGRAM:


Stwórz własny system skuteczności, który pomoże Ci zarządzać zadaniami i sobą.
Poznaj swoje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
Zacznij skutecznie motywować się do działania?

 • Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić.
 • Wielozadaniowość i twórczy bałagan – mity utrudniające efektywne zarządzanie czasem.
 • Jak właściwie rozpocząć dzień pracy, żeby zrobić wszystko co najważniejsze i skończyć pracę ze spokojną głową?
 • Na co poświęcam najwięcej czasu, a na co go marnotrawię?
 • Bariery w efektywnym zarządzaniu czasem, jak je pokonać?
 • Angażujące ćwiczenie – Nabieramy wprawy.
  Uczestnicy doświadczą na własnej skórze, jak działa Prawo Parkinsona. Stawią czoła wyzwaniu, polegającemu na ułożeniu talii kart w określony sposób, w jak najkrótszym czasie.
  Następnie zaplanują, jak wykorzystać Prawo Parkinsona w swoich codziennych zadaniach.
 • Interaktywny miniwykład – Ścieżka skupienia.
  Trener przedstawia główne założenia Ścieżki skupienia (ang. The Focus Funnel), nowoczesnej koncepcji zarządzania zadaniami Rory’ego Vadena
 • Delegowanie zadań – analiza wideo + dyskusja.
  Uczestnicy obejrzą fragment wystąpienia Rory’ego Vadena, przekonującego, że każde zadanie da się zdelegować. Następnie poznają powody, które powstrzymują ich przed powierzaniem innym zadań i sposoby ich przełamania. Uczestnicy poznają też koncepcje delegowania poziomego, które pozwala najlepiej wykorzystać talenty i doświadczenie poszczególnych pracowników.

Najpierw rzeczy najważniejsze! Wyznacz cel i osiągnij go! Kiedy nasze cele są „paliwem”?
Naucz się szybko i trafnie decydować o tym, które z zadań zasługują na najwięcej Twojej uwagi.
Na co poświęcam najwięcej czasu a na co go marnotrawię?

 • Co jest najważniejsze? – dyskusja + ćw. indywidualne.
  Uczestnicy wspólnie zastanawiają się, za co tak naprawdę firma płaci każdemu z nich.
  Które z jego zadań są absolutnie kluczowe i po czym można poznać, że ktoś miał dobry dzień w pracy.
 • Zasada Pareto – interaktywny miniwykład + ćw. indywidualne.
  Trener najpierw pokaże, jak działa Zasada Pareto, a następnie każdy uczestnik indywidualnie uczy się stosować ją w praktyce, posługując się autentyczną listą swoich zadań.
 • Macierz Eisenhowera – angażujące ćw. grupowe pt. Podejrzana inwestycja.
  Uczestnicy dostają kwotę 960 PLN i muszą ją wpłacić do jednego z dostępnych banków.
  Następnie trener pokazuje, czym w rzeczywistości jest każdy z banków i kto dokonał trafnej inwestycji.
  Na koniec uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę i wnioski, by uporządkować swoje zadania przy pomocy techniki Macierz Eisenhowera.

Asertywność – naucz się otwarcie mówić o swoich potrzebach, wyznaczać granice oraz ich bronić!

 • Pogromcy Mitów – fakty i mity o asertywności –  ćwiczenie w parach, podczas którego uczestnicy oceniają prawdziwość 5 zdań o asertywności. Następnie trener tłumaczy, dlaczego wszystkie z nich są nieprawdziwe oraz czym tak naprawdę (zgodnie ze współczesną wiedzą psychologiczną) jest postawa asertywna.
 • Pięć stylów komunikacji – dyskusja podczas której uczestnicy poznają najpopularniejsze style komunikacyjne oraz uczą się w prawidłowy sposób reagować na każdy z nich.
 • Asertywność w praktyce – odgrywanie ról, podczas którego uczestnicy uczą się stosować techniki asertywne, dzięki którym mogą łatwo wprost wyrazić to, co myślą i czują, powiedzieć o swoich potrzebach oraz wypracować rozwiązanie respektujące ich granice.

Opór psychologiczny i odwlekanie – naucz się szybko zabierać za wykonanie ważnych zadań, nawet jeśli są nudne, trudne lub nieprzyjemne!

 • Cztery prawa oporu psychologicznego – interaktywny miniwykład.
  Trener demonstruje, jakie są źródła oporu psychologicznego przed wykonaniem trudnych lub nieznanych zadań oraz jego konsekwencje. Uczestnicy poznają też na przykładach z życia wziętych, jak działają 4 prawa oporu.
 • Techniki przełamywania oporu ćwiczenie w grupach + dyskusja.
  Uczestnicy dzielą się na mniejsze zespoły. Każdy z nich wypracowuje sposoby przełamywania oporu psychologicznego, które w ich pracy i życiu osobistym sprawdzały się najlepiej. Następnie zespoły prezentują na forum swoje rozwiązania, a trener uzupełnia je technikami rekomendowanymi przez psychologiczne badania naukowe.
 • Zarządzanie oporem – autorska gra szkoleniowa.
  Uczestnicy wcielają się w rolę menadżerów, zarządzającym 10-osobowym zespołem.
  Ich zadaniem jest doprowadzenie do końca jak największej ilości zadań, przy ograniczonych zasobach ludzkich i czasowych. Gra demonstruje, jak w praktyce działa opór psychologiczny oraz uczy strategii radzenia sobie z nim.

Koncentracja i praca głęboka – naucz się eliminować czasopożeracze i rozpraszacze, by w 30 min skoncentrowanej pracy zrobić więcej niż zwykle w ciągu godziny!
Jak radzić sobie z natłokiem zadań? Opracowanie dopalaczy skuteczności.

 • Mit wielozadaniowości – ćwiczenie indywidualne + dyskusja.
  Uczestnicy wykonują to samo zadanie na 2 sposoby: jeden z nich odzwierciedla wielozadaniowość (robienie kilku rzeczy na raz), a drugi skoncentrowaną pracę (robienie jednej rzeczy na raz).
  Wyniki tego eksperymentu dają mocno do myślenia i zachęcają do zmian w organizacji pracy.
 • Rozpraszacze – ćwiczenie w grupach + dyskusja.
  Uczestnicy najpierw tworzą listę najpopularniejszych rozpraszaczy w ich pracy, a następnie w zespołach starają się znaleźć dobry sposób na ich wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego wpływu.
 • Pełna koncentracja – interaktywny miniwykład + ćwiczenie indywidualne.
  Trener najpierw pokaże, jak mistrzowie sportu, wykorzystując Rytuał Wprowadzający, byli w stanie wejść w stan podwyższonej koncentracji i osiągnąć spektakularne wyniki.
  Następnie każdy uczestnik indywidualnie stworzy swój własny Rytuał Wprowadzający, by nauczyć się błyskawicznie odcinać się od rozpraszaczy i pracować w pełnej koncentracji.

Moja tendencja – poznaj swoją dominującą tendencję, w stosunku do zadań i zobowiązań.
Naucz się w pełni korzystać z jej mocnych stron, a także ograniczać jej negatywny wpływ na Twoją pracę.

 • Diagnoza własnej tendencji – kwestionariusz.
  Uczestnicy wypełniają test, dzięki któremu odkrywają do której z 4 tendencji należą (Dociekliwy, Obowiązkowy, Zbuntowany, Zdyscyplinowany) oraz to, czym każda z nich się charakteryzuje.
 • Bratnia pomoc – ćwiczenie w grupach + dyskusja.
  Uczestnicy dobierają się w 4 zespoły zgodnie ze swoją dominującą tendencją, rozmawiają o dobrych praktykach, które sobie wypracowali i zagrożeniach, które zaobserwowali.
  Następnie każda z grup prezentuje na forum swoje przemyślenia, a trener uzupełnia je rekomendacjami od autorki typologii 4 tendencji – Gretchen Rubin.
 • Porozumienie z „tymi innymi” – analiza przypadku.
  Uczestnicy pracują w parach. Opracowują 1 studium przypadku – na piśmie tworzą jedną wypowiedź dla współpracowników, a następnie dopasowują ją do każdej z 4 tendencji.

Mistrzowskie nawyki – poznaj naukowo potwierdzoną metodę rozwijania nawyków.
Zaprojektuj zachowania, które pomogą Ci w trwały sposób zwiększyć Twoją efektywność i przyjemność z pracy.

 • Fakty i mity – angażujące ćwiczenie grupowe pt. Pogromcy mitów.
  Uczestnicy dyskutują o tym, które z popularnych tez o nawykach są prawdziwe, a które fałszywe. Następnie trener prezentuje wiedzę o nawykach, zgodną z badaniami naukowymi.
 • Nawyki ludzi produktywnych – interaktywny miniwykład.
  Trener przedstawia, jakie zachowania pomagają ludziom dobrze planować swój dzień, pamiętać o wszystkich zadaniach i z sukcesem stosować system skuteczności osobistej.
 • Projektowanie nawyków – autorska gra edukacyjna Kraina Nawyków.
  Uczestnicy za pomocą 3 talii kart oraz Karty Rozwoju Nawyku zaprojektują szczegółowo 2 nawyki, które chcą rozwinąć. Wyróżnią w nich główny i awaryjny wyzwalacz, główną i bonusowe nagrody oraz wiele innych ważnych elementów.

 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.


 

Prowadzący
Trener, konsultant, psycholog, coach. Posiada certyfikat I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w tematach związanych z zarządzaniem czasem i poprawą efektywności w pracy zawodowej, rozwojem kompetencji osobistych: zarządzanie stresem i kontrola emocji, obsługa klienta, komunikacja i asertywność, wystąpienia publiczne i autoprezentacja, kreatywność i proaktywność, joga umysłu ORAZ Trener biznesu, Polski Ekspert w obszarze nawyków i efektywności osobistej. 3800 godzin przeprowadzonych szkoleń, 13 lat w zawodzie, ponad 4 000 przeszkolonych Uczestników. Twórca autorskich narzędzi i programów szkoleniowych. Innowator: Twórca Krainy Nawyków – jedynej w Polsce edukacyjnej gry planszowej rozwijającej nawyki i umiejętności. Autor elektronicznego narzędzia do planowania i zarządzania sobą w czasie – System Skuteczności TM Napisał i opublikował ponad 80 artykułów na temat poprawy efektywności. Autor książki Przewodnik po Krainie Nawyków – praktycznego poradnika o projektowaniu i rozwianiu nawyków.
Forma
Metody szkolenia: wprowadzenie – mini wykłady testy pozwalające rozpoznać własne siły i słabości w planowaniu zadań ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnego umysłu ćwiczenia grupowe – rozwiązywanie problemów
Czas trwania
20-21 października 2022r. – Hotel STOK****SKI&SPA Wisła, ul. Jawornik 52A
Termin / Lokalizacja
 1. 20.10.2022 / Hotel Olympic**** Wellness&SPA Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
 2. 21.10.2022 / Hotel Olympic**** Wellness&SPA Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
Cena
1450 zł
Zgłoszenie
Sztuka efektywności i zarządzania czasem
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Jesteś zainteresowany noclegiem organizowanym przez nas? Skontaktuj się z nami!
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Korzyści dla uczestników: • przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie, • wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i zarządzania czasem, • zwiększenie efektywności zarządzania zadaniami i sobą, • zwiększenie osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania, • wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych. Korzyści dla firmy: wzrost kompetencji pracowników w zakresie umiejętności zarządzania czasem własnym i podwładnych, eliminacja błędów w planowaniu i organizacji, lepsze wykorzystanie czasu pracy, poprawa relacji w firmie (współpraca między pracownikami, współpraca międzywydziałowa).
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.