menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI PRACY

Kategoria
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: Szefów Zespołów, Firm, Kierowników Działów, Osób Zarządzających Personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych.
Wymagania wstępne
brak
Program
10 SPRAWDZONYCH NARZĘDZI MENEDŻERA W BURZLIWYCH CZASACHSKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TO MIĘDZY INNYMI BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I SKUTECZNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW.

Masz problem z niskim poziomem motywacji w zespole?
Widzisz jak z dnia na dzień gaśnie entuzjazm i zapał do pracy Twoich ludzi?
Pracownicy robią to co muszą, nie biorą odpowiedzialności, nie wychodzą z inicjatywą, nie szukają rozwiązań?
Odbijasz się od muru obojętności?
Nie radzisz sobie z rozliczaniem zadań?
Szukasz inspiracji w motywowaniu zespołu w burzliwych, niestabilnych czasach?

Na naszym szkoleniu znajdziesz praktyczne rozwiązania i narzędzia.

69% menedżerów wskazuje na brak motywacji u pracowników jako na najtrudniejszy problem w zarządzaniu zespołem.
84% pracowników mówi, że gdyby chcieli mogliby pracować lepiej.

Zaangażowany pracownik to marzenie każdego pracodawcy, ale jak go zmotywować, kiedy premie przestają działać?
Dostrzegasz konieczność poprawy zaangażowania pracowników?
Chcesz podnieść wyniki swojej firmy – zacznij budować zaangażowanie i zwiększ poczucie odpowiedzialności swoich pracowników!
Nie masz narzędzi?

Weź udział w symulacjach, casach, które będą odzwierciedleniem Twoich sytuacji zawodowych. Poznaj nowe trendy w budowaniu zaangażowania pracowników!
Skorzystaj ze sprawdzonych rozwiązań i podpowiedzi trenera.
Poznaj narzędzia motywowania pracowników, techniki budowania odpowiedzialności.
Podnieś swoje kompetencje menedżerskie, zwiększ skuteczność zarządzania zespołem!
Wpływaj na wzrost identyfikacji pracowników z firmą!
Naucz pracowników przyjmowania odpowiedzialności za wykonywane zadania!
Znajdź indywidualne kotwice, czyli kluczowe wartości, które wpływają na motywację poszczególnych pracowników! Dzięki temu będziesz wiedzieć co Twój zespół nakręca do działania!

PODCZAS SZKOLENIA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI PRACY DOWIESZ SIĘ:
 • Jak stworzyć mistrzowski zespół, który zwycięża?
 • Co robić gdy brakuje zaangażowania w zespole?
 • Co buduje zaangażowanie pracowników?
 • Jak mierzyć zaangażowanie pracowników i właściwie wykorzystywać ich potencjał?
 • Z jakich narzędzi korzystać dla zwiększania odpowiedzialności i zaangażowania członków zespołu?
 • Jak wpływać na poczucie odpowiedzialności pracowników za wykonywaną pracę?
 • Jak budować klimat organizacyjny zorientowany na wyniki?
 • Jak poprawić jakość, efektywność, wydajność w miejscu pracy?
 • Jak budować zaangażowanie w burzliwych i niestabilnych czasach?
 • Jak budować więź pracownika z firmą?
 • Jak budować zaangażowanie poprzez właściwe motywowanie?
 • Jakie popełniasz błędy w motywowaniu pracowników?
 • Co motywuje pracownika do efektywnego działania?
 • Jak zwiększyć zaangażowanie przez włączanie pracowników w proces podejmowania decyzji w firmie?
 • Jak podnosić poczucie odpowiedzialności pracowników za swoją pracę oraz za funkcjonowanie organizacji?
 • Jaki wpływ na budowanie więzi i zaangażowania ma konstruktywne udzielanie informacji zwrotnej i otwarta komunikacja menedżerska
PROGRAM SZKOLENIA:

I. MOTYWACJA SZEFA ZESPOŁU. ZWIĘKSZ MOTYWACJĘ I ZAANGAŻOWANIE U SIEBIE.

„Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć?”

Poznaj swoje Motywacyjne DNA.
Moje mocne strony. Autodiagnoza moich motywatorów.
Co to jest motywacja? FLIP MOTIVATION.
Od czego zależy moja motywacja?
Co mnie motywuje do pracy?
Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom motywacji. Mapa wpływu motywacji.
Strefa komfortu – czyli dlaczego jest nam dobrze tak jak jest?
Życie zaczyna się poza strefą komfortu – czyli jak być własnym trenerem motywacyjnym?
Dobre nawyki. 20 rzeczy, które należy robić codziennie rano przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po pracy, aby dobrze zarządzać własną energią.

II. NOWE SYSTEMY I NARZĘDZIA MOTYWACJI W BIZNESIE

Motywacja dzisiaj wymaga zmiany podejścia. Model Maslowa już dawno przestał się sprawdzać jako skuteczne narzędzie dla menedżera. Nowy wymiar motywacji daje teoria motywacyjnego DNA.

Od McGregora do McCllelanda. Krótka historia motywacji w biznesie.
Mc Gregor. Teoria X-Y.

 • Pieniądze. Nagrody. Pochwały. Stare metody w nowej wersji motywacyjnego DNA.
 • Corporate Values Index 2013. Wartości firmy. Działania niekonwencjonalne w budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników.

III. CO MOTYWUJE CZŁOWIEKA W PRACY? WSPÓŁCZESNE MOTYWATORY
TYPY OSOBOWOŚCI A MOTYWACJA CZŁONKÓW ZESPOŁU.
Motywacja dzisiaj wymaga zmiany podejścia. Model Maslowa już dawno przestał się sprawdzać jako skuteczne narzędzie dla menedżera. Nowy wymiar motywacji daje teoria motywacyjnego DNA.

 • Diagnoza Motywacyjnego DNA zespołu.
 • Autodiagnoza kodu motywacyjnego. Test motywacyjnego DNA.

Dyrektor – Mistrz – Wódz – Wizjoner – Opiekun – Sojusznik – Udoskonalacz – Badacz.

 • Indywidualne motywatory dla określonego typu motywacyjnego. Jak efektywnie dobierać motywatory w indywidualnych przypadkach?
 • Demotywatory. Najczęstsze błędy motywacyjne menedżerów.

IV. JAK STWORZYĆ MISTRZOWSKI ZESPÓŁ?
Jak Wydajni osiągają wyniki? Jak stworzyć relacje z innymi dzięki Kontaktowym.
Jak zyskać dzięki koncentracji Stabilnych. Jak wykorzystać siłę zmian w Zmiennych?
Jak budować siłę zespołu dzięki Wewnętrznym? Jak realizować cele finansowe dzięki Zewnętrznym?
Jak rozmawiać z rożnymi typami motywacyjnymi, aby chciało im się chcieć.
Dobieranie różnych narzędzi motywacyjnych dla określonego typu motywacyjnego.

Case study: motywacyjne DNA zespołu.

Obserwacja – gorące punkty DNA. Jak rozpoznawać indywidualne typy motywacyjne członków zespołu? Mapa motywacyjna mojego zespołu.

Jak skutecznie motywować członków własnego zespołu. Prowadzenie efektywnych rozmów oceniających / motywacyjnych z pracownikami.

Case study: Narzędzia motywacyjnego DNA.

V. MOTYWACJA A WIEK. GENERACJA X, Y, Z.
RÓŻNE METODY BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZYNALEŻNOŚCI POKOLENIOWEJ.

Ludzie w środowisku pracy różnią się między sobą pod wieloma względami, co ma bezpośrednie przełożenie na ich motywację, styl pracy, sposób komunikowania się, czy budowanie relacji z innymi pracownikami. Jednym z elementów wyróżniających jest wiek. Dzisiaj rynek pracy opiera się na pokoleniach mocno różniących się od siebie jeśli chodzi o wyznawane wartości, styl pracy, komunikację.

Różnorodność w kontekście wieku. 21 różnic pokoleniowych pomiędzy X, Y i Z.

 • Wszystko nas dzieli – różnice w stylu życia, celach, motywacji i komunikacji.
 • Studia przypadków – jak firmy popełniają błędy i jak odnoszą sukcesy
  w motywowaniu pracowników z różnych pokoleń X, Y, Z, C. Baby boomers.
 • Korzyści z „młodych wilków” – zapał, kreatywność, brak rutyny.
 • Korzyści z doświadczonych pracowników – doświadczenie, wiedza, mentoring.

Sposoby na motywację i zaangażowanie pracowników w różnych przedziałach wiekowych.

VI. UWAGA TALENT! ZARZĄDZANIE TALENTAMI.
PRACOWNICY O NIEPRZECIĘTNYM POTENCJALE – DLACZEGO WYMAGAJĄ SPECJALNEGO ANGAŻOWANIA I MOTYWOWANIA DO PRACY?

Pracownicy o nieprzeciętnym potencjale. Kim są i jak ich rozpoznać?
Jak wykorzystać talent dla organizacji?

VII. BUDOWANIE WIĘZI, POCZUCIA TOŻSAMOŚCI, ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZESPOLE.

Rola menedżerów w procesie budowania zaangażowania i odpowiedzialności w zespole.
Kiedy zespół jest efektywny?

Rozwiązania stosowane w turkusowych organizacjach i ich wpływ na wzrost odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania u pracowników

 • Pracownik partnerem współodpowiedzialnym za rezultaty pracy.
 • Przejmowanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów przez pracowników.
 • Ludzie działają, a lider czuwa nad właściwym przebiegiem procesu.

 Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

 

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Prowadzący
Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego. Jej treningi interpersonalne oparte na motywacyjnym DNA biją rekordy popularności i uzyskują najlepsze oceny.
Forma
Metody szkolenia: Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills. METODY WYSZCZEGÓLNIONE SZKOLENIA MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI PRACY: dyskusja moderowana, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy, ćwiczenia coachingowe, techniki NLP.
Czas trwania
Szkolenie realizowane w formule dwudniowej: 21-22.03.2024 Ustroń / Hotel Olympic****Wellness&SPA 13-14.06.2024 Szczyrk / Hotel Elbrus***Wellness&Spa
Termin / Lokalizacja
 1. 13.06.2024 / Szczyrk
Cena
1599 zł
Zgłoszenie
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKI PRACY
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. W celu uzyskania informacji odnośnie możliwości zakwaterowania prosimy o kontakt.
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Zwiększenie wykorzystania potencjału pracowników w organizacji, wzrost aktywności Inicjowanie przez pracowników zmian, które mogą usprawnić pracę Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników Wzrost wydajności i kreatywności pracowników Zachęcanie pracowników do zgłaszania pomysłów, które mogą usprawniać pracę, inicjowanie zmian
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.