menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Akademia Fakturowania 2022 - dokumentowanie transakcji dla potrzeb podatku VAT [nr 7981v]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane do głównych księgowych, pracowników działów finansowych i księgowości, działów fakturowania oraz dekretacji JPK w zakresie GTU a także prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. . Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT.
Program

Zasady Fakturowania 2022

1.  Podstawy prawne dotyczące faktur
    - transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
    - zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
    - które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury

    - faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP

    - sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP

2.  Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:

 • likwidacja faktur wewnętrznych,
 • faktury  - procedura marży
 • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
 • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
 • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
 • faktury handlowe,
 • duplikaty faktur
 • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • faktury „pro-forma”,
 • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
 • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
 • dokumentowanie usług budowlano - montażowych
 • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym

3.  Jak korygować błędy w fakturach:

 • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
 • noty korygujące
 • anulowanie faktury
 • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
 • Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w 2021 z opcją zastosowania zasad 2020.

4.  Faktury elektroniczne:

 • faktury elektroniczne zamiast papierowych
 • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
 • rodzaje faktur elektronicznych,
 • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
 • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
 • zaliczka a e-faktura
 • zakres informacyjny e-faktury
 • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
 • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
 • notą korygującą w formie elektronicznej,
 • przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.
 •  krajowy System  e-Faktur
  - krajowy System e-Faktur (faktury ustrukturyzowane)

  - istota Krajowego Systemu e-Faktur

  - dobrowolność stosowania od stycznia 2022 (obok faktur elektronicznych i 
  papierowych
  - korzyści dla podatnika

  - obligatoryjna zasada od stycznia 2023
      

 

5.  Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:

 • faktura a różne stawki VAT,
 • rabat / premia na fakturze,
 • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody

 

6.  Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

 

7.  Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy

     towarów oraz eksport:

 • prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
 • zaliczki w WDT i eksporcie,
 • korekta faktur eksportowych i WDT

 

8.  Duplikaty faktur (do końca 2022)/ faktur elektronicznych.

 • zasady wystawiania,
 • podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.

 

9.  Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2    

     KKS)

 • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
 • weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów
 • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
 • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
 • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
 • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
 • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.

 

10. Split payment  - mechanizm podzielonej płatności

    - kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT

    - ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT

    - dobrowolność stosowania zasady „split payment”

    - załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje

    - korzyści ze stosowania split payment

 • Wyłączenie art. 112 b
 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
 • Brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  Korzyści również dla sprzedawcy
 • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
 • Przyspieszony termin zwrotu
 • Płynność finansowa

11. Kasy fiskalne – 2022

 • nowe rozporządzenie wykonawcze
 • kasy on-line 2022
 • nowe obowiązki podatników.

12. Biała lista i MPP

 • od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
 • zawartość informacyjna „Białej Listy”
 • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”

 

13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i  VAT?

 • skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)
 • skutki w podatku od towarów i usług 
 • sankcje za niestosowanie białej listy
 • druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności

 

14.  Jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie

 • nowa matryca stawek – lipiec 2020
 • nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych  (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług
 • zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT
 • uproszczenie systemu stawek VAT
 • zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników

 

15.  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS

 • podmioty uprawnione do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 • zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
 • rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy
 • rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty
 • wygaśnięcie ochrony
 • zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej
 • indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej

 

16.  Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy

 • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
 • oznaczenia dowodów sprzedaży
 • symbole procedur szczególnych
 • oznaczenie dowodów zakupu
 • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
 • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Forma
METODYKA prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.
Czas trwania
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Lokalizacja
Cena
335.00 netto zł./osobę (412.05 zł. brutto) do: 19-07-2022
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Zdobyta wiedza
Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 30, 20 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.