menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Podatek PIT, CIT, VAT zmiany w 2022 rok obowiązujące od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 roku - Polski Ład 2.0

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program
 1. Składka zdrowotne na nowych zasadach
  • Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasada podatku liniowego (PDOF) – 4,9% (nie mniej niż 270,90,- zł) bez odliczania od podatku
  • 9% od dochodu dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (podatek progresywny) , nie mniej niż 270,90,- zł
  • Ryczałtowcy - składka zdrowotna ustalona  na 3 poziomach w zależności od przychodu
  • Karta podatkowa - składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia  
  • składka zdrowotna wspólników spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o. oraz członków zarządu „z powołania”
  • Możliwość wystąpienia „nadpłaty” lub „niedopłaty” w zakresie składki zdrowotnej i wybór jej rozliczenia
 2. PIT
  • Podwyższenie kwoty wolnej   do 30.000,- zł (zmiana zasad rozliczania ulgi podatkowej)
  • Podwyższenie progu podatkowego z 85.548,- zł do 120.000,- zł
  • Ulga dla „klasy średniej” – nowe rozwiązania, algorytmy  wyliczania, ograniczenia zastosowania
  • Przychody ze stosunku pracy a PIT-2
  • Kolejna nowelizacja ustawy o PDOF (PIT)
   • odroczone zaliczki na podatek dochodowy – zasada stosowania ; ograniczenia, wystąpienie     
  •    ujemnej różnicy
   • rozliczenie roczne dochodów ze stosunku pracy, umów zleceń – wystąpienie konieczności  
  •   dopłaty podatku
  • Konieczność trudnego, realnego wyboru: „podatek liniowy – podatek progresywny –
  • ryczałt?”
  • Ulgi na powrót, dochód zwolniony z opodatkowania - dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich
  • Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
  • Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej
  • preferencje dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci i dla emerytów pozostających na rynku pracy
  • Zmiana zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności po wycofaniu ich z działalności gospodarczej
  • Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej
  • Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.
  • Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
  • Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
  • ewolucyjna zmiana wykładni z zakresu rozliczania samochodów prywatnych na cele pracodawcy
  • Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiana ulgi w „Polskim Ładzie”
  • Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
  • Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek
  • Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów
  • Ulga pro-wzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
  • Ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy
  • Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym - nowe stawki opodatkowania - zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów – skutki podatkowe - stopniowa likwidacja karty podatkowej
  • Najem prywatny lub w ramach działalności – orzecznictwo, interpretacje i skutki uchwały NSA z 24 maja 2021r.
  • Zmiany w opodatkowaniu 70% zryczałtowanym podatkiem
  • Zmiany dotyczące „ulgi termoizolacyjnej”
  • Zmiany limitów płatności gotówkowych – od stycznia 2023.
 3. CIT
  • Skutki podatkowe rozwiązań wynikających z Tarczy Antykryzysowej:
   • Zwolnienie lub opodatkowanie w PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią koronawirusa – informacje dla płatnika w tym skutki umorzenia subwencji z PFR
  • Rozliczanie spółek komandytowych i jawnych po zmianach dokonanych w 2021 r
   • spółka jawna i spółka komandytowa jako podatnicy VAT
   • zasady opodatkowania spółek jawnych – obowiązki informacyjne
   • spółka komandytowa  podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
   • aktualizacja informacji CIT-15J w celu uniknięcia statusu podatnika CIT
   • opodatkowanie wspólników spółki komandytowej -komandytariusza i komplementariusza
   • dochód jako dywidenda – ulgi dla komandytariuszy i komplementariuszy
  • CIT Estoński – zmiany wprowadzone od stycznia 2022
   • warunki wyboru „estońskiego CIT”
   • obowiązek dokonywania nakładów inwestycyjnych lub na wynagrodzenia
   • zasady określenia dochodu, podstawy opodatkowania
   • „domiar” zobowiązania podatkowego
   • stawka, wysokość i termin zapłaty podatku przez Spółkę i udziałowców (dodatkowe ulgi)
   • zniesienie limitu przychodów
   • nowe stawki podatku od 2022 r.
  • Nowe przyjazne regulacje dotyczące „specjalnego funduszu inwestycyjnego”
   • cel i zasady tworzenia
   • wydatkowanie kwot zgromadzonych na funduszu
   • naruszenie zasad tworzenia funduszu
  • Minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT
  • Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą
   •  ulga konsolidacyjna – na czym polega?
   •  w jakich warunkach można skorzystać z ulgi konsolidacyjnej?
   •  jakie wydatki podlegają odliczeniu?
  • Nowelizacja przepisów w zakresie podatku u źródła - WHT
  • Ukryte dywidendy – od 2023 roku
  • Podatek od przerzucanych dochodów
  • Zmiany w zakresie finansowania dłużnego
  • Pozostałe zmiany
 4. PROJEKT NOWELIZACJI PIT OD 01-07-2022
  • nowa mniejsza stawka podatkowa – 12%
  • likwidacja ulgi dla klasy średniej
  • zmiana zasad i wysokości ulgi podatkowej
  • zmiana zasad opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko
  • ulga prorodzinna – zmiana zasad dochodowości
  • likwidacja ulgi na zabytki
  • składka zdrowotna – częściowo odliczana od dochodu, przychodu, podatku
  • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku.
 5. VAT w 2022 roku
  • Wprowadzenie e-faktur i inne zmiany w fakturowaniu
   • zasady wystawiania (struktura)
   • obowiązek akceptacji przez kontrahenta
   • zakres informacyjny
   • faktury korygujące „in plus” i „in minus”
   • przechowywanie faktur
  • Grupa VAT nowy rodzaj podatnika
   • rodzaj powiązań – finansowe; ekonomiczne i organizacyjne
   • tworzenie grup VAT
   • rejestracja
   • zasady opodatkowania
   • ewidencje
   • korzyści tworzenia „grup VAT”
  • Obrót bezgotówkowy a preferencje w VAT
  • Opcja opodatkowania VAT usług finansowych
  • nowe podmioty, podatnicy z możliwością rozliczania kwartalnego
  • Planowane obniżenie stawek VAT
   • tarcza inflacyjne
   • tarcza anty-covidowa
   • stawki na żywność
  • Nowa wersja JPK_VAT
  • Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących od stycznia 2022
   • zwolnienie podmiotowe (załącznik do rozporządzenia_
   • wyłączenia przedmiotowe
   • kasy on-line
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.).
Forma
szkolenie hybrydowe: stacjonarnie we Wrocławiu i online
Czas trwania
od 9.30 do 14.30
Termin / Lokalizacja
 1. 26.08.2022 / Wrocław, ul. Boczna 12
 2. 26.08.2022 / online, cała Polska
Cena
380zł/os - ONLINE, 430 zł/os., 410zł/os. (2-4 osoby)
Zgłoszenie
Podatek PIT, CIT, VAT zmiany w 2022 rok obowiązujące od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 roku - Polski Ład 2.0
W cenę wliczono
Szkolenia w wersji stacjonarnej: wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, Szkolenia w wersji online: dostęp do platformy szkoleń on-line materiały szkoleniowe w formie elektronicznej certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej) Warunki techniczne szkolenia online: Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online), Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej, Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail, Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach, Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.