menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


w Wiśle 2-dniowe: Letnia Szkoła KADR i PŁAC z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 i projektowanych zmian kadrowych

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

dzień 1:

Przykłady naliczeń wynagrodzeń do wypłaty według różnych stanów prawnych obowiązujących w trakcie 2022 roku.

Cel szkolenia: Poprawne naliczanie  listy płac  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szkolenie przeznaczone jest zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac, zmianami w wynagrodzeniach i modyfikacją Polskiego Ładu.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

UCZESTNICY SZKOLENIA NA 5 DNI PRZED ROPZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURUTĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.
SZKOLENIE POPARTE JEST LICZNYMI PRZYKŁADAMI NALICZANIA WYNAGRODZENIA OD A-Z.

Nowy rok niesie za sobą dużo zmian. POLSKI ŁAD – MODYFIKACJA POLSKIEGON ŁADU. Zmiany dotyczą również  działu płac. Na szkoleniu zostaną omówione min. tematy.

 • obniżenie stawki podatku z 17% do 12% w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynosić będzie 300 zł;
 • upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł);
 • zniesienie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 roku - wprowadzenie jednolitego systemu obliczania zaliczek;
 • zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich, a także podatników korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” i „ulgi dla seniorów”;
 • zmiany w sposobie składania oświadczeń przez podatników płatnikom podatku dochodowego.
 • możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej  w 2022 r.
 • składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r.
 • ulga dla „klasy średniej”- likwidacja ulgi dla klasy średniej od 01 lipca 2022 r.
 • uchylenie mechanizmu „odraczania zaliczki w czasie”
 • powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców od 1 lipca 2022 r.

Zmiany w ZUS

 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
 • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa - zmiany od 01.01.2022r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. a świadczenia rodzicielskie – zmiany od 02.08.2022r.

Program:  

 1. Wynagrodzenie w 2022 roku z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022r. 
  • Składniki listy płac 2022 r. a poprawność naliczania
  • Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem – zmiany od 01.01.2022 r.
  • Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
  • Składki społeczne na liście płac,
  • Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r. Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Zasady działania i obliczania tzw. ulgi dla klasy średniej -obowiązujące do 30.06.2022 r.
  • Możliwość rezygnacji przez pracownika z „ulgi dla klasy średniej”  w 2022 r.
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022r. Wpływ likwidacji ulgi na wysokość wynagrodzenia pracownika.
  • Skala podatkowa 2021 r. 2022 r.- zmiany od 1 lipca 2022 r.- zmiana stawki podatku z 17 % na 12% w pierwszym progu podatkowym
  • Zmian stawki podatku a wpływ na naliczenie wynagrodzeń.
  • Dla których źródeł przychodu będzie stosowana nowa wysokość zaliczki na podatek
  • Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w 2022 – program Polski ŁAD
  • Kwota wolna od podatku w 2022 r. – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  • PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia – zmiany 2022 r. oraz od 01 lipca 2022 r.
  • PIT 2 nadanie uprawnień nowy, grupom zawodowym, upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł);
  • Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej  w 2022 r.
  • brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika – taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).
  • Korzystanie przez pracowników z  nowych zwolnień podatkowych
   • ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
   • ulga na powrót z zagranicy
   • ulga dla emeryta
   • zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich
  • Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r.
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r DzU 28 a sposób naliczania wynagrodzeń- podwójna lista płac na zasadach 2021 r. oraz 2022 r.- obowiązującej do 30 czerwca 2022 r.
  • Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru podatku w 2022 r. Możliwość rezygnacji przez pracownika.- obowiązującej do 30 czerwca 2022r.
  • Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podpisana przez Prezydenta w dniu 8 marca 2022 r. (perfekcyjny “tajming” – dziękujemy za prezent na Dzień Kobiet!), już kolejnego dnia, bo 9 marca 2022 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw 2022 r., poz. nr 558.
  • Zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym;
   • uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.
  • Nowe grupy podatników uprawnione do składania wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek.
  • Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r.
 2. Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022r.
  • zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka
  • Zmiany w zakresie podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego przez dzieci pobierające renty rodzinne.
  • Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022r.
  • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika od 1 lipca 2022 r.
  • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego  Ładu z zasad 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
  • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego  Ładu z zasad 2022 r. od 1 lipca 2022 r.
  • Zleceniobiorcy w 2022 r. a Polski Ład = zmiany od 1 lipca 2022 r.

 3. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022r. oraz od 02.08.2022r.
  1. Zmiany od 01.01.2022
   • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
   • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
   • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
   • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
   • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
   • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

  2. Zmiany od 02.08.2022 r.
   • Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy - dyrektywa UE
    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019r.
   • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
   • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
    1. okres wyczekiwania na świadczenie
    2. dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
    3. wysokość i okres wypłaty świadczeń
   • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia    
   • Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
   • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
   • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
   • Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
   • Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
   • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
   • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
   • Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
   • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
   • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa - zmiany od 01.01.2022r.
   • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni
   • Zasiłek chorobowy na przełomie roku     
   • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
   • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
   • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
   • Zasiłek opiekuńczy COVID 19 czy nadal przysługuje?
   • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
   • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
   • Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
   • przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
   • COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
   •  Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy
   • Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi
   • COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie
   • Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego ”13”  w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.

 4. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
  • Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2022r. proponowane zmiany od 2023r.
  • Potrącenia za zgodą pracownika
  • Potrącenia bez zgody pracownika
  • Potrącenia alimentacyjne
  • Potrącenia nie alimentacyjne
  • Potrącenia z umów zlecenia
  • Potrącenia ZFŚŚ
  • Potrącenia z zasiłków ZUS.

 5. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

dzień 2:

Kadry w 2022 roku

Prawo pracy 2022 najnowsze i nadchodzące zmiany

szczegółowy program - wkrótce
Prowadzący
Jolanta Karakow-Jaśkiewicz - Trenera i wykładowczyni szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczona praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac. Na co dzień zajmująca się zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Przez okres ostatnich 5 lat Pani Karakow - Jaśkiewicz przeprowadziła ponad 1000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp., a tym samym przeszkoliła ponad 15 tysięcy słuchaczy. Jest stałą współpracowniczką ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.). Przez okres ostatnich 6 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.
Forma
2-dniowa konferencja-szkolenie wyjazdowe w Wiśle
Czas trwania
Od dnia 26 lipca 2022r. od godz. 14.00 (przyjazd i zakwaterowanie, kolacja) do dnia 28 lipca 2022r., obiad i wyjazd.
Termin / Lokalizacja
 1. 26.07.2022 / Wisła, hotel Gołębiewski SPA Tropicana
Cena
2190 zł / os. - przy 2 osobach, 2290 zł/os. - 1 osoba
Zgłoszenie
w Wiśle 2-dniowe: Letnia Szkoła KADR i PŁAC z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 i projektowanych zmian kadrowych
W cenę wliczono
2 dni wykładów wraz z pobytem w hotelu od 26 do 28 lipca, konsultacje merytoryczne, materiały szkoleniowe, 2 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem, korzystanie z centrum SPA w hotelu. Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach, istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą, pokój jednoosobowy za dopłatą, prosimy o telefon w sprawie szczegółów.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.