menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


w Wiśle 2-dniowe: Letnia Szkoła Podatków 2022 - nowelizacja przepisów podatkowych CIT, PIT, VAT i bieżące problemy

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program
Podatek CIT i PIT - zmiany w 2022 rokurewolucyjne zmiany w podatkach CIT i PIT od 1 stycznia oraz od 1 lipca 2022 roku
 1. Podatek dochodowy CIT
  1. Skutki podatkowe rozwiązań wynikających z Tarczy Antykryzysowej:
   • Zwolnienie lub opodatkowanie w PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z  pandemią koronawirusa – informacje dla płatnika w tym skutki umorzenia subwencji z PFR
  2. Rozliczanie spółek komandytowych i jawnych po zmianach dokonanych w 2021 r
   • spółka jawna i spółka komandytowa jako podatnicy VAT
   • zasady opodatkowania spółek jawnych – obowiązki informacyjne
   • spółka komandytowa  podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych
   • aktualizacja informacji CIT-15J w celu uniknięcia statusu podatnika CIT
   • opodatkowanie współników spółki komandytowej -komandytariusza i komplementariusza
   • dochód jako dywidenda – ulgi dla komandytariuszy i komplementariuszy
  3. CIT Estoński – zmiany wprowadzone od stycznia 2022
   • warunki wyboru „estońskiego CIT”
   • obowiązek dokonywania nakładów inwestycyjnych lub na wynagrodzenia
   • zasady określenia dochodu, podstawy opodatkowania
   • „domiar”zobowiązania podatkowego
   • stawka, wysokość i termin zapłaty podatku przez Spółkę i udziałowców (dodatkowe ulgi)
   • zniesienie limitu przychodów
   • nowe stawki podatku od 2022 r.
  4. Nowe przyjazne regulacje dotyczące „specjalnego funduszu inwestycyjnego”
   • cel i zasady tworzenia
   • wydatkowanie kwot zgromadzonych na funduszu
   • naruszenie zasad tworzenia funduszu
  5. Minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT
  6. Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą
   • ulga konsolidacyjna – na czym polega?
   • w jakich warunkach można skorzystać z ulgi konsolidacyjnej?
   • jakie wydatki podlegają odliczeniu?
  7. Nowelizacja przepisów w zakresie podatku u źródła - WHT
   • Ukryte dywidendy – od 2023 roku
   • Podatek od przerzucanych dochodów
   • Zmiany w zakresie finansowania dłużnego
   • Pozostałe zmiany

 2. Nowelizacja ustawy podatkowej od 1 lipca 2022 roku
  • Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.,
  • Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,
  • Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
  • Wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców,
  • Szereg innych preferencji prorodzinnych, w tym m.in. zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców
  • Możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.
  • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38).
  • Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.
  • Brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.
  • możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach w tytułach, w których dotychczas nie była rozliczana w zaliczkach, np. przy umowach zlecenia.
  • Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.
  • Ulga na zabytki wyłącznie na remonty. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.
  • PAKIET MOBILNOŚCI  - zmiany w czasie pracy kierowców

 3. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Podatek VAT - zmiany na 2022 rok, aktualne i bieżące problemy w rozliczeniach podatkowych

 1. Okresowe obniżenie stawek podatku – prawdopodobne przedłużenie z 31 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  • energia elektryczna, gaz, paliwa,
  • produkty spożywcze i inne towary,
  • refakturowanie energii w stawce 5%.

 2. Rozliczenie krajowych faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania (np. rabaty, pomyłki)
  • uzgodnienie i spełnienie warunków uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania w praktyce zawieranych umów i porozumień.

 3. Rozliczanie korekt podatku przewidziane w pakiecie SLIM VAT II od 1 października 2021 r.:
  • Korekty z tytułu importu usług i WNT.

 4. Terminy odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług oraz WNT:
  • zmiana krajowej regulacji zgodnie z orzecznictwem TSUE dotyczącym odliczania podatku od WNT i importu po trzech miesiącach od powstania obowiązku podatkowego.

 5. Terminy odliczania podatku naliczonego poprzez korektę JPK_VAT w przypadku upływu terminu na odliczenie w bieżącym JPK_VAT.
 6. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia VAT-26 o nabyciu samochodów
 7. Doprecyzowywanie przepisów dotyczących miejsca dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych.
 8. Zmiany w zakresie korzystania z ulgi na złe długi
  • możliwość korekty podatku należnego w przypadku nieuregulowania należności przez podmioty niebędące podatnikami.

 9. Nowy ład w podatku VAT
  • niezapewnienie możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego – konsekwencje w VAT
  • rozszerzenie kwartalnego rozliczenia VAT
  • utrata kwartalnego rozliczenia VAT dla podatników, którzy nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego
  • możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT przy usługach finansowych.

 10. Faktury ustrukturyzowane
  • unormowanie zawarte w ustawie o VAT dotyczące faktur ustrukturyzowanych.

 11. VAT od wynajmu nieruchomości mieszkalnych
 12. Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących
  • grupy VAT
  • obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych
  • obowiązku integracji kas fiskalnych z terminalem płatniczym.

 13. Slim VAT 3 – zagadnienia dostoswane do postępu prac legislacyjnych
 14. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia, dyskusja.
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik naszej firmy. Grzegorz Tomala - Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków, konsultant. Jest wykładowcą, szkoleniowcem i trenerem z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizujący się w szczególności w problematyce podatku od towarów i usług – VAT. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. W zakresie publikacji podatkowych współpracuje również z Internetowym Portalem Finansowo – Księgowym i Rzeczpospolitą. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w 2002 roku. Działalność doradcy podatkowego wykonuje od 2003 roku. Jest partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego – Nr wpisu: 09819. Stały współpracownik firmy ESAL.
Forma
2-dniowa konferencja-szkolenie wyjazdowe w Wiśle
Czas trwania
Od dnia 26 lipca 2022r. od godz. 14.00 (przyjazd i zakwaterowanie, kolacja) do dnia 28 lipca 2022r., obiad i wyjazd.
Termin / Lokalizacja
 1. 26.07.2022 / Wisła, hotel Gołębiewski SPA Tropicana
Cena
2190 zł / os. - przy 2 osobach, 2290 zł/os. - 1 osoba
Zgłoszenie
w Wiśle 2-dniowe: Letnia Szkoła Podatków 2022 - nowelizacja przepisów podatkowych CIT, PIT, VAT i bieżące problemy
W cenę wliczono
2 dni wykładów wraz z pobytem w hotelu od 26 do 28 lipca, konsultacje merytoryczne, materiały szkoleniowe, 3 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem, korzystanie z centrum SPA w hotelu. Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach, istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą, pokój jednoosobowy za dopłatą, prosimy o telefon w sprawie szczegółów.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.