menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Fakturowanie w 2022 roku - zasady prawidłowego dokumentowania transakcji w podatku VAT

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program
 • CEL SZKOLENIA:
  Jest to wiedza niezbędna dla zapewnienia firmie podstawowego bezpieczeństwa podatkowego oraz minimalizację ryzyka podatkowego, zwłaszcza po wprowadzeniu w życie sankcji 20, 30 i 100% oraz rygorystycznych przepisów w ustawie VAT (klauzula naruszenia prawa) a także zaostrzeniu sankcji w ustawie – KKS i KK. Istotne jest również zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi wymagań i parametrów technicznych kas fiskalnych i terminów ich wprowadzenia do użytkowania  oraz uwarunkowań wynikających z wprowadzanej zasady podzielonej płatności (Split Payment) a także zasad rozliczania obrotu wspólnotowego. Bardzo ważne jest także zachowanie należytej staranności szczególnie po wprowadzeniu nowych zasad JPK oraz umiejętności korzystania z WIS przy zmienionej matrycy stawek VAT.
 • METODYKA:
  prowadzenia zajęć obejmuje przedstawianie praktycznych przykładów, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.
 • DLA KOGO:
  głównych księgowych, pracowników działów finansowych i księgowości, działów fakturowania oraz dekretacji JPK w zakresie GTU a także  prowadzących i pracowników biur rachunkowych. Jest to wiedza niezbędna również dla  przedsiębiorców prowadzących samodzielnie lub w formie spółek osobowych działalność gospodarczą. . Na zajęciach omówione zostanie orzecznictwo ETS, sądów administracyjnych oraz interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące VAT.

  Program:  

 1. Podstawy prawne dotyczące faktur
  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą
  • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • które podmioty są zobligowane do wystawianie faktury
  • faktury na żądanie – na podstawie  paragonu fiskalnego z nr NIP
  • sankcje za wadliwe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
 2. Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
  • likwidacja faktur wewnętrznych,
  • faktury  - procedura marży
  • faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
  • faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
  • dokumentowanie transakcji rozliczanych na zasadzie MPP
  • faktury handlowe,
  • duplikaty faktur
  • faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury „pro-forma”,
  • otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
  • nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy
  • dokumentowanie usług budowlano - montażowych
  • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym
 3. Jak korygować błędy w fakturach:
  • faktury korygujące, korekta faktury korygującej
  • noty korygujące
  • anulowanie faktury
  • sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.
  • Nowe zasady korekty podatku należnego i naliczonego w 2021 z opcją zastosowania zasad 2020
 4. Faktury elektroniczne:
  • faktury elektroniczne zamiast papierowych
  • krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-faktur
  • rodzaje faktur elektronicznych,
  • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
  • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
  • zaliczka a e-faktura
  • zakres informacyjny e-faktury
  • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
  • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
  • notą korygującą w formie elektronicznej,
  • przechowywanie / archiwizacja e-faktur
  • krajowy System  e-Faktur (faktury ustrukturyzowane)
   • istota Krajowego Systemu e-Faktur
   • dobrowolność stosowania od stycznia 2022 (obok faktur elektronicznych i papierowych)
   • korzyści dla podatnika
   • obligatoryjna zasada od stycznia 2023
 5. Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
  • faktura a różne stawki VAT,
  • rabat / premia na fakturze,
  • zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach i korektach – dwie metody
 6. Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego
 7. Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:
  • prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
  • zaliczki w WDT i eksporcie,
  • korekta faktur eksportowych i WDT
 8. Duplikaty faktur (do końca 2022)/ faktur elektronicznych.
  • zasady wystawiania,
  • podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia
 9. Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)
  • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
  • weryfikacja   faktur otrzymanych od kontrahentów
  • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
  • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
  • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
  • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
  • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami
 10. Split payment  - mechanizm podzielonej płatności
  • kogo dotyczy, rachunek bankowy VAT
  • ograniczone dysponowanie środkami na rachunku bankowym VAT
  • dobrowolność stosowania zasady „split payment”
  • załącznik nr 15 a obligatoryjne  stosowanie MPP, sankcje
  • korzyści ze stosowania split payment
   • wyłączenie art. 112 b
   • brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą
   • brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT. Korzyści również dla sprzedawcy
   • dodatkowa ulga przy płatności VAT z dedykowanego rachunku bankowego
   • przyspieszony termin zwrotu
   • płynność finansowa
 11. Kasy fiskalne – 2022
  • nowe rozporządzenie wykonawcze
  • kasy on-line 2022
  • nowe obowiązki podatników
 12. Biała lista i MPP
  • od 1 września 2019 podatnicy mają dostęp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. białej listy.
  • zawartość informacyjna „Białej Listy”
  • wyszukiwanie kontrahenta na „białej liście”
 13. Konsekwencje płatności na rachunek niezamieszczony na białej liście w CIT i VAT?
  • skutki w podatkach dochodowych (PIT i CIT)
  • skutki w podatku od towarów i usług 
  • sankcje za niestosowanie białej listy
  • druk ZAW-NR – zawiadomienie naczelnika US o wadliwej płatności
 14. Jednolita matryca stawek – terminy, obowiązywanie
  • nowa matryca stawek – lipiec 2020
  • nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacji Obiektów Budowlanych  (PKOB)    w zakresie towarów oraz PKWiN – w zakresie usług
  • zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT
  • uproszczenie systemu stawek VAT
  • zmianę zakresu systemu ryczałtowego dla rolników
 15. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
  • podmioty uprawnione do wystąpienia o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
  • zawartość wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej
  • rola ochronna Wiążącej Informacji Stawkowej – nie tylko dla wnioskodawcy
  • rozszerzenie mocy ochronnej WIS na inne podmioty
  • wygaśnięcie ochrony
  • zasady wniesienia i wysokość opłaty podstawowej
  • indywidualne interpretacje podatkowe w relacji do Wiążącej Informacji Stawkowej
 16. Znowelizowany JPK-VAT7M  & /JPK-VAT7K – nowe terminy
  • grupowania GTU  dla JPK-VAT7 / JPK-VAT7K
  • oznaczenia dowodów sprzedaży
  • symbole procedur szczególnych
  • oznaczenie dowodów zakupu
  • faktura a oznaczenie towaru lub usługi GTU
  • faktury jedno i wielopozycyjne a GTU
 17. Odpowiedzi na pytania uczestników.
Prowadzący
Henryk Grychtoł - trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia M.F. do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Stały współpracownik ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.).
Forma
szkolenie hybrydowe: stacjonarnie we Wrocławiu i online
Czas trwania
od 9.30 do 14.30
Lokalizacja
Cena
380zł/os - ONLINE, 430 zł/os., 410zł/os. (2-4 osoby)
Zgłoszenie
Fakturowanie w 2022 roku - zasady prawidłowego dokumentowania transakcji w podatku VAT
W cenę wliczono
Szkolenia w wersji stacjonarnej: wykłady, praktyczne przykłady i ćwiczenia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, Szkolenia w wersji online: dostęp do platformy szkoleń on-line materiały szkoleniowe w formie elektronicznej certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej (na życzenie w formie papierowej) Warunki techniczne szkolenia online: Uczestnicy mogą aktywnie zadawać pytania wykładowcy (czat online), Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo w formie elektronicznej, Po rejestracji informacje organizacyjne zostaną Państwu przesłane na adres e-mail, Uczestnik otrzyma bezpieczny indywidualny kod dostępu i link do platformy umożliwiającej udział w zajęciach, Wymagania sprzętowe: komputer, tablet i stałe łącze internetowe.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.