menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


w Wiśle 3-dniowe: LETNIA AKADEMIA PŁAC 2022 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 lipca 2022r.

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

moduł 1:

KOLEJNE ZMIANY PODATKOWE OD 1 LIPCA 2022 R. ORAZ 1 STYCZNIA 2023 R.
 1. Obniżenie stawki podatku – nowa skala podatkowa
 2. Podatek ryczałtowy – „małe umowy”
 3. Nowa miesięczna kwota zmniejszająca podatek
 4. Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku
 5. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
 6. Rozszerzenie zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
 7. „Zerowy pit” przy zasiłku macierzyńskim
 8. Koniec stosowania mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 9. Nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT – rezygnacja również z KUP 300
 10. Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników
 11. Zmiana brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT – świadczenia otrzymywane przez byłych pracowników – emerytów i rencistów
 12. Zmiana zasad i kwoty odliczenia składek na rzecz związków zawodowych
 13. Zmiana w podwyższaniu zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
 14. Prokurenci jako grupy osób podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu
 15. Kiedy stosować nowe przepisy – data wyplaty.

moduł 2:

PODSTAWY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ – PODSUMOWANIE ZMIAN OD 1 STYCZNIA 2022 R., ROZLICZANIE SKŁADKOWO-PODATKOWE WYNAGRODZEŃ ZE STOSUNKU PRACY, ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO, EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP, WYNAGRODZENIA ZA NADGODZINY

 

 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2022 R.
  1. Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.
  2. Nowa stawka minimalna dla zleceniobiorców
  3. Najważniejsze zmiany podatkowe
  4. Składka zdrowotna w 2022 r.
   1. Nowa zasada obniżania składki zdrowotnej – liczona wg stanu na 31 grudnia 2021r.
   2. Hipotetyczna zaliczka ograniczeniem składki zdrowotnej w przypadku zwolnień podatkowych
   3. Informacja ZUS: „Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.”
  5. Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych – zmiana!
  6. Podsumowanie najważniejszych zmian od 1 stycznia 2022 r.
 2. REWOLUCYJNE ZMIANY PODATKOWE – POLSKI ŁAD
  1. Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek w ustawie PIT
  2. Kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2022
   1. PIT 2 – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 stycznia 2022 r.
   2. Podwójna kwota wolna – dla kogo?
  3. Ulga dla klasy średniej – czy jest się czego bać?
   1. Ulga dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym
   2. Ulga dla klasy średniej w ujęciu rocznym
   3. Zasady rozliczania ulgi w szczególnych przypadkach
  4. Nowe ulgi podatkowe na listach płac
   1. Ulga na powrót
   2. Ulga dla rodzin
   3. Ulga dla pracujących emerytów
   4. Nowe ulgi a składka zdrowotna
  5. Ulga dla młodych – najważniejsze informacje
  6. Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudnienia osób i „pracy na czarno”.
 3. WYNAGRODZENIE PRACOWNICZE - OD BRUTTO TO NETTO
  1. Brutto czy netto – jak określić wynagrodzenie w umowie o pracę
  2. Przychód – podstawowe pojęcie w naliczaniu wynagrodzeń
  3. Świadczenia na rzecz pracowników
  4. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia – opodatkowanie i oskładkowanie
  5. Fakultatywne składniki oraz benefity w kwestii oskładkowania i opodatkowania
  6. Składki społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP, FEP
  7. Co zmieniło rozporządzenie z 7 stycznia 2022r, a następnie ustawa z 24 lutego 2022 w sposobie naliczania zaliczki
  8. Technika naliczania wynagrodzeń – wynagrodzenie netto
 4. WYNAGRODZENIE ZA URLOP WYPOCZYNKOWY
  1. Składniki wchodzące od podstawy urlopowej
  2. Ustalenie podstawy urlopowej
  3. Szczególne przypadku ustalania podstawy urlopowej
  4. Finalne ustalenie wynagrodzenia za urlop
 5. PRAWIDŁOWA KALKULACJA EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP WYPOCZYNKOWY
  1. Współczynnik ekwiwalentowi w 2022
  2. Składniki wchodzące do podstawy ekwiwalentowej
  3. Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej
  4. Szczególne zasady ustalania podstawy ekwiwalentowej
  5. Końcowe ustalenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  6. Wynagrodzenie za urlop a ekwiwalent – podstawowe różnice

moduł 3:

ZMIANY W ZASIŁKACH OD 1 STYCZNIA 2022 R., USTALANIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY, POMNIEJSZANIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEOBECNOŚCI CHOROBOWEJ ORAZ INNEJ NIEOBECNOŚCI
 1. ŚWIADCZENIA NALEŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
  1. Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych
  2. Okres zasiłkowy – ZMIANA!
  3. Okres wyczekiwania
  4. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
  5. Jakie składniki powinny wchodzić do podstawy świadczeń chorobowych
  6. Minimalna podstawa świadczeń chorobowych
  7. Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy chorobowej
  8. Szczególne przypadku ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
  9. Jak obliczyć świadczenie chorobowe po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych
  10. Kiedy ta sama podstawa wymiaru – ZMIANA!
  11. Naliczenie świadczenia chorobowego krok po kroku
  12. Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po długiej nieobecności
  13. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim a świadczenia chorobowe
  14. Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych
  15. Świadczenie rehabilitacyjne
  16. Zasiłek wyrównawczy
  17. Zasiłek opiekuńczy
  18. Zasiłek macierzyński
  19. Zasiłek po ustaniu zatrudnienia – ZMIANA!
 2. USTALENIE WYNAGRODZENIA ZA CZEŚĆ MIESIĄCA
  1. Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby
  2. Zmniejszenie wynagrodzenia – inna nieobecność
  3. Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby i innej nieobecności
  4. Zmniejszenie wynagrodzenia niepełnoetatowca
  5. Zmniejszanie wynagrodzenia – otrzymywanie dodatkowych składników
  6. Choroba i zmiana uposażenia w trakcie miesiąca
  7. Wynagrodzenie pracownika w przypadku prawa pracownika wyłącznie do wynagrodzenia za urlop i wynagrodzenia chorobowego
  8. Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w razie choroby
  9. Szczególne przypadku ustalenia wynagrodzenia z uwzględnieniem nieobecności pracownika


moduł 4:

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW, ROZLICZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH, WYNAGRODZENIA CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE ZWOLNIEŃ SKŁADKOWYCH
 1. ZASADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW
  1. Górne granice potrąceń
  2. Obliczenie kwoty potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń – ZMIANA!
  4. Wpływ nowego mechanizmu pobierania zaliczek na podatek na kwoty potrąceń
  5. Wpływ PPK na kwoty wolne od potrąceń
  6. Wpływ „zerowego PIT” na kwoty wolne
  7. Kwoty wolne od potrąceń w praktyce
  8. Pracownicy pełnoetatowi i niepełnoetatowi a kwoty wolne
  9. Zwiększenie kwot wolnych z powodu pandemii
  10. Zmiana zasad postępowania przy zbiegach egzekucji
  11. Świadczenia wolne od potrąceń
  12. Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS
  13. Zmiany w przepisach dotyczących ściągania alimentów
  14. Potrącenia z umowy zlecenia – wyliczenie kwoty wolnej
  15. Zasady potrącania z zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
  16. Zasady potrącania z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego – zmiana kwot wolnych od 1 marca 2022 r.
  17. Potrącenia z wynagrodzenia (w tym chorobowego) i zasiłku w jednym miesiącu.
 2. ROZLICZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
  1. Minimalna stawka godzinowa – kogo dotyczy
  2. Wynagrodzenie prowizyjne a akordowe
  3. Dyżur przy umowie zlecenie
  4. Rozliczenie składkowe umowy zlecenie – zbiegi tytułów do ubezpieczeń
  5. Zmiany w rozliczaniu umów zlecenie w 2022 r.
  6. Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenie
  7. Brak zaliczki na wniosek – nowość
  8. Umowa zlecenie przy „zerowym PIT”
  9. Opodatkowanie ryczałtowe umów zlecenie i o dzieło
  10. Technika naliczenia wynagrodzenia zleceniobiorcy
  11. Technika naliczenia wynagrodzenia wykonawcy dzieła
  12. Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy.
 3. ZASADY ROZLICZANIA KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO, CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
  1. Kontrakt menedżerski – jego rozliczenie w kontekście składkowo-podatkowym
  2. Wynagrodzenie członka zarządu
   1. Członek zarządu – regulacje
   2. Technika naliczania wynagrodzenia
  3. Rozliczenie członka rady nadzorczej
   1. Składki ZUS z tyt. pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
   2. Zbieg tytułów do ubezpieczeń
   3. Wysokość składek
   4. Technika naliczania wynagrodzenia członka rady nadzorczej
   5. Opodatkowanie ryczałtowe
   6. Brak możliwości obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
   7. Odpowiednie zastosowanie zwolnień składkowych.
 4. ROZLICZANIE PRZYCHODU PO PRZEKROCZENIU PROGU PODATKOWEGO I ROCZNEGO LIMITU PODSTAWY SKŁADEK – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.
 5. Odpowiedzi na pytania
Prowadzący
Ewa Polewczak - Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.
Forma
3-dniowa konferencja-szkolenie wyjazdowe w Wiśle
Czas trwania
Od dnia 26 czerwca 2022r. od godz. 14.00 (przyjazd i zakwaterowanie, kolacja) Do dnia 29 czerwca 2022r., obiad i wyjazd.
Lokalizacja
Cena
2490 zł / os. - przy 2 osobach, 2590 zł/os. - 1 osoba
Zgłoszenie
w Wiśle 3-dniowe: LETNIA AKADEMIA PŁAC 2022 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 lipca 2022r.
W cenę wliczono
3 dni wykładów wraz z pobytem w hotelu od 26 do 29 czerwca, konsultacje merytoryczne, materiały szkoleniowe, 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem, korzystanie z centrum SPA w hotelu. Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach, istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą, pokój jednoosobowy za dopłatą, prosimy o telefon w sprawie szczegółów.
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
ESAL Business Promotion Office - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.