menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie HILLWAY Zarządzanie przez cele (MBO)

Kategoria
STRATEGIE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających na wszystkich szczeblach organizacji oraz pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z sytuacjami wymagającymi wyznaczenia i realizacji celów przedsiębiorstwa.
Wymagania wstępne
Brak
Program
Zarządzanie przez cele (ZPC) to jeden z najefektywniejszych systemów zarządzania, umożliwiający m.in. sprawne planowanie i koncentrację na najważniejszych działaniach firmy, jasne wyartykułowanie oczekiwań wobec pracownika oraz ich egzekwowanie czy optymalizację struktury organizacji. Dzięki ZPS łatwiej jest monitorować działania firmy z perspektywy zarówno pojedynczej jednostki jak i całego przedsiębiorstwa. 

Wdrożenie systemu ZPC to sposób na znaczną poprawę wyników firmy, motywację pracowników oraz efektywny monitoring. 


Proces implementacji ZPC w struktury organizacyjne wymaga odpowiedniego przygotowania i zaplanowania działań wdrożeniowych. Aby osiągnąć zamierzone rezultaty niezbędna jest wiedza ekspercka. Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie zarządzania organizacją, oferujemy szkolenie Zarządzanie przez cele, podczas którego uczestnicy nabędą wszystkie konieczne kompetencje, aby sprawnie móc wdrożyć system ZPC.

 

Podczas szkolenia:

 • dowiesz się jak poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobędyć praktyczne umiejętności z zakresu skutecznego wyznaczania celów
 • poznasz metody motywowania pracowników za pomocą ustalania celów indywidualnych, które wpływają na dalszy rozwój zawodowy pracowników
 • poznasz poszczególne etapy wyznaczania i kontrolowania realizacji celów.

PROGRAM SZKOLENIA

Model zarządzania przez cele
 • Założenia ZPC
 • Cel – jego identyfikacja i opisanie
 • Droga do celu – plan działania
 • Środowisko i zasoby – oddziaływanie na plan
 • Punkty pomiaru – wskaźniki
 • Systemowa korekta planów – zarządzanie
 • Kilka celów w tym samym czasie – priorytety
 • Efektywność realizacji w danym obszarze /firmie/ – zarządzanie przez cele MBO
 • Dobre praktyki – jak budować świadomość i motywację do zarządzania przez cele

Kluczowe elementy zarządzania przez cele (ZPC)

 • Zasada partycypacji – wspólne ustalanie celów przez menedżera i pracowników
 • Powiązanie celów indywidualnych  z celami nadrzędnymi organizacji
 • Autonomia w realizacji celów
 • Ocena wyników pracy pracownika
 • Zarządzanie przez cele a Balanced Scorecard – BSC (Strategiczna Karta Wyników) – jako instrument prezentujący różne obszary funkcjonowania organizacji

Funkcje zarządzania przez cele

 • Koordynacja i sterowanie celami organizacji
 • Uwrażliwienie pracowników na cele przedsiębiorstwa
 • Sterowanie procesami zespołowymi
 • Zalety i wady zarządzania przez cele

Cykl zarządzania przez cele

 • Kaskadowanie – proces przekazywania celów
 • Cele jako siła napędowa działań realizowanych przez zespół
 • Etapy procesu zarządzania przez cele – rozwijanie kierowniczych kompetencji strategicznego planowania
 • Rozmowa z pracownikiem ustalająca cele – informowanie i przekonywanie pracowników do realizacji celów
 • Sytuacje trudne w rozmowach ustalających cele

Skuteczna komunikacja – podstawą umiejętnego ustalania i przekazywania celów

 • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się
 • Spójność komunikacyjna
 • Elementy skutecznej komunikacji z pracownikiem (mowa ciała, głos, słowa)
 • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika – dialog konstruktywny
 • Konstruktywna informacja zwrotna – feedback jako narzędzie rozwoju pracownika
 • Zaangażowanie w rozmowę – aktywne słuchanie

Metodologia wyznaczania celów – metody do identyfikacji i wartości celów

 • Wykorzystanie strategicznej karty wyników BSC
 • Identyfikacja procesów kluczowych i ich wskaźników KPI
 • Metoda SWOT w ocenie celów
 • Macierz BCG w ocenie celów
 • Metoda opisania celu/zadania SMART

Wyznaczanie priorytetów – świadoma opłacalność/wydajność

 • Zasady wyznaczania celów i zadań
 • Wyznaczanie priorytetów
 • Reguła Pareto i jej zastosowania (80/20)
 • Metoda Eisenhowera
 • Reguła ABC DE
 • Prawo Parkinsona

Systemy zarządzania strategią przy wykorzystaniu Balanced Scorecard

 • Przesłanki powstania Balanced Scorecard (zrównoważonej karty wyników)
 • Budowa Balanced Scorecard i jej integracja z koncepcją zarządzania strategicznego
 • Zasady wdrażania Balanced Scorecard w organizacji
 • Projektowanie Balanced Scorecard w oparciu o studium przypadku
 • Balanced Scorecard jako system zarządzania strategią oraz gotowość informacyjna organizacji
 • Samodzielne projektowanie Balanced Scorecard przez uczestników warsztatów

Cykl komunikacyjny w zarządzaniu poprzez cele

 • Zlecanie zadań i delegowanie – precyzowanie celów i oczekiwanych wyników, ustalanie sposobu wykonania, określenie zasobów, ustalenie sposobu rozliczania zadań i konsekwencji
 • Monitorowanie działań pracownika. Cele i przebieg rozmowy monitorującej. Diagnoza. Zbieranie informacji i ocena sytuacji. Reakcja. Problemy związane z realizacją zadań
 • Ocena wykonania zadania i udzielanie informacji zwrotnej. Funkcja motywująca i rozwojowa oceny, kilka zasad udzielania informacji zwrotnej

Monitorowanie, kontrola i pomiar realizacji zadań zbieżnych z celami firmy

 • Koordynacja i sterowanie celami organizacji a samokontrola pracownika
 • Metody monitorowania i zbierania informacji o realizacji celów przez pracownika (obserwacja)
 • Podsumowanie obserwacji
 • Analiza zakłóceń, błędów, braku oczekiwanych efektów, wyciąganie wniosków
 • Controling w ustalaniu celów i wskaźników oceny (KPI – Kluczowe Wskaźniki Sukcesu)
 • Pomiar realizacji zadań

Indywidualne plany rozwoju

 • Identyfikacja własnych obszarów rozwoju oraz określenie sposobów pracy nad nimi
 • Wypracowanie action planu dla uczestników. Cel to wzmocnienie chęci do działania zgodnie z zasadami omawianymi i wypracowanymi na szkoleniu
 • Stworzenie IPR. Uczestnicy mają zastanowić się i zapisać jakie konkretne zobowiązanie/działanie podejmą do realizacji w zakresie zagadnień omawianych na szkoleniu

Szczegółowe informacje o szkoleniu: http://www.hillway.pl/zarzadzanie-przez-cele-szkolenie/
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez doświadczonych praktyków biznesu oraz najlepszych ekspertów posiadających szeroką wiedzę z zakresu realizacji strategii firmy, wyznaczania celów oraz zarządzania jednostka i pracownikami przez cele. Trener prowadzący szkolenie Zarządzanie przez nie tylko dzieli się wiedzą i doświadczeniem, ale również wspiera i zachęca uczestników do samodzielnej analizy swojej pracy i wymiany doświadczeniami. Szczegółowe informacje o trenerze prowadzącym szkolenie przesyłamy po otrzymaniu zapytania.
Forma
Szkolenie Zarządzanie przez cele realizowane jest na potrzeby konkretnej jednostki w formie stacjonarnej w siedzibie Klienta i w każdym innym miejscu wskazanym przez Klient na terenie całej Polski. Nasza firma realizuje również projekty szkoleniowe w formie zdalnej (online)
Czas trwania
Szkolenie szyte jest na miarę potrzeb danej jednostki i dostosowane do problemów pojawiających się wśród uczestników szkolenia. Optymalnie Model 2 +1 (2 dni szkolenia + 1 dzień szkolenie Follow-up z analizą punktów krytycznych i ugruntowaniem wiedzy)
Lokalizacja
Cena
Do uzgodnienia
Zgłoszenie
Szkolenie HILLWAY Zarządzanie przez cele (MBO)
Organizator
HILLWAY Training & Consulting - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.