menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Podatek akcyzowy 2022 - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz planowanych nowelizacji [nr 7942v]

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Prowadzący odpowiada na bieżąco na pytania przedstawiane przez Uczestników w trakcie zajęć, a w końcowej części szkolenia zaplanowano dodatkowy czas na konsultacje z całego zakresu szkolenia Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych
Program

1.Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:

 • źródła prawa,
 • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
 • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian.

2. Kluczowe zmiany akcyzowe:

 • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w 2022 r.,
 • nowe deklaracje podatkowe na 2022 r.,
 • czy nastąpi kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy?

3. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych:

 • zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
 • termin na dokonanie rejestracji,
 • regulacje przejściowe.

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje:

 • ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.

5. Nabycia wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy:

 • zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • wymogi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na gruncie aktualnych regulacji,
 • obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w oparciu o regulacje wprowadzone mocą nowelizacji z dnia 9 grudnia 2021 r. – działanie w charakterze uprawnionego wysyłającego lub uprawnionego odbiorcy,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne.

6. Sposób prowadzenia składu podatkowego w 2022 r. – kluczowe zagadnienia:

 • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
 • eidencja składu podatkowego,
 • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.

7. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – kluczowe zagadnienia:

 • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
 • pojęcie podmiotu wysyłającego,
 • definicja podmiotu odbierającego,
 • dokument elektroniczny e - AD,
 • dokument zastępujący e - AD,
 • raport odbioru i raport wywozu,
 • stosowanie e-DD – obowiązek czy prawo?

8. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:

 • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
 • zasady weryfikacji nabywców gazu,
 • sposób prowadzenia ewidencji,
 • terminy i reguły rozliczania akcyzy,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa.

9. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

 • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
 • reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
 • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

10. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

 • sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
 • zużycie na potrzeby własne,
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

11. Ewidencja energii elektrycznej:

 • sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
 • wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
 • szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
 • sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
 • ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

12. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:

 • energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy,
 • energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
 • energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
 • zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
 • zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
 • warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

13. Nowa deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
 • moment zapłaty akcyzy,
 • rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
 • stawka akcyzy dla energii elektrycznej – stawka podstawowa i stawka obowiązująca do 31 maja 2022 r.,
 • zasady korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych w okresie do 31 maja 2022 r.

14. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:

 • paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
 • zmiana stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego,
 • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
 • stawki akcyzy dla biopaliw,
 • stawki akcyzy na gaz ziemny,
 • nowa stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych,
 • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
 • stawki akcyzy w okresach przejściowych (obniżki obowiązujące do 31 maja 2022 r.), zasady ustalania właściwych stawek, przepisy przejściowe.

15. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:

 • moment wejścia w życie aktualnych regulacji, przepisy przejściowe,
 • stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403,
 • zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.


16. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:

 • zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-D– czy w 2022 r. będzie można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?

17. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:

 • zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
 • sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?

18. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:

 • korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
 • wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

19. Pakiet paliwowy w praktyce:

 • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
 • reguły dokonywania transakcji,
 • ostatnie zmiany w przepisach,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

20. Pozostałe zmiany planowane na 2022 i 2023 r.:

 • utworzenie Centralnego Rejestru Wyrobów Akcyzowych,
 • nowe reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

21. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

Prowadzący
Piotr Paszek - doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z branży wodociągowej, kanalizacyjnej, paliwowo-energetycznej i innych, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Uznany wykładowca tematyki podatku akcyzowego oraz podatku VAT, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy i VAT-u. Doświadczony prelegent szeroko rozumianej problematyki podatkowej dotyczącej firm z różnych branż i sektorów.
Forma
Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82
Czas trwania
Godziny zajęć: 10:00 - 15:00
Termin / Lokalizacja
 1. 07.07.2022 / sz
Cena
390.00 netto zł./osobę (479.70 zł. brutto) do: 31-05-2022
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Zdobyta wiedza
Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku, a także zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., od 1 lutego 2022 r. oraz wprowadzane w trakcie 2022 r. i na początku 2023 r
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.