menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SENT - WĘGIEL. NOWE OBOWIĄZKI DLA FIRM OD 27.04.2022. Szkolenie on-line.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Wszystkie osoby zajmujące się przewozami towarów, których dotyczą nowe regulacje.
Program

REGULACJE I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW, PRAKTYKA STOSOWANIA. PRZEWÓZ DROGOWY I KOLEJOWY.

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/MONITOROWANIE_PRZEWOZU_TOWAROW_SENT_WEGIEL.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (690 zł + 23% VAT):
 • 27.05.2022
 • 21.06.2022

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (790 zł+23% VAT):
 • Wrocław: 02.06.2022
 • Katowice: 06.06.2022
 • Warszawa: 08.06.2022

PROWADZĄCY: Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych.
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Celem szkolenia jest:
 • uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje,
 • poznanie przez uczestników  systemu  monitorowania przewozów drogowych,
 • pozyskanie  wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Jakie przykładowe korzyści zapewni uczestnictwo w szkoleniu:
 • Możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu.
 • „Świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne.
 • Możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych.
 • Okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi, projektami zmian oraz interpretacjami.
PROGRAM SZKOLENIA:

1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE:
 • cel wprowadzenia regulacji,
 • zakres obowiązywania ustawy.
2. DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE:
 • numer referencyjny,
 • zgłoszenie,
 • podmiot odbierający,
 • przesyłka.
3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU.
 • CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,  
 • CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy.

4. OBOWIĄZKI PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO:
 • zgłoszenie,
 • aktualizacja,
 • potwierdzenie odbioru.
5. ZWOLNIENIA Z SYSTEMU SENT.

6. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ.

7. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i Usługi „e-Przewóz”.
 • zakładanie konta,
 • rozszerzanie uprawnień,
 • aktualizacja reprezentacji.
8. ZASADY REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ A PUESC:
 • SENT200,
 • SENT300,
 • SENT500,
 • formularz aktualizacji danych.
9. PROCEDURA AWARYJNA:
 • zgłoszenie awaryjne,
 • instrukcja postępowania,
 • obowiązki odbierającego.

 10. ORGANY UPRAWNIONE DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI:

 • podmioty objęte kontrolą,
 • zakres kontroli,
 • wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli,
 • systemowy komunikat o kontroli
 • protokół z kontroli,
 • postępowanie organów.
11. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE:
 • sankcje dla:
  - podmiotu odbierającego,
  - przewoźnika,
  - kierowcy.
12. PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA.


DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
 • 09:00 – 12:15 Zajęcia część I
 • 12:15 – 12:45 przerwa na lunch
 • 12:45 – 14:00 Zajęcia część II
 • 14.00 – Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).
Prowadzący
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: CAN-PACK S.A., CAT LC Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A. Grupa WISS, FPN w Bydgoszczy, HOBAS System Polska Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., TOTAL Polska Sp. z o.o., Vesuvius Poland Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A.
Forma
Wykład,Warsztaty.
Czas trwania
Jeden dzień, 09.00-14.00
Termin / Lokalizacja
 1. 27.05.2022 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 21.06.2022 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
690 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SENT - WĘGIEL. NOWE OBOWIĄZKI DLA FIRM OD 27.04.2022. Szkolenie on-line.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + materiały dodatkowe do pobrania, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Przepisy, zasady, praktyka i potncjalne zagrożenia związane z systemem SENT.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.