menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie wyjazdowe w Kołobrzegu, LETNIA AKADEMIA PŁAC 2022 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 lipca 2022r. [nr 7610]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

UWAGA:
Program szkolenia będzie modyfikowany w związku z projektowanymi zmianami w podatkach, kadrach, płacach od 1 lipca 2022 r.DZIEŃ I – PODSTAWY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ – PODSUMOWANIE ZMIAN OD 1 STYCZNIA 2022 R., ROZLICZANIE SKŁADKOWO-PODATKOWE WYNAGRODZEŃ ZE STOSUNKU PRACY, ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO, EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP,  WYNAGRODZENIA ZA NADGODZINY


I. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD  1 STYCZNIA 2022 R.

1. Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.

2. Nowa stawka minimalna dla zleceniobiorców

3. Najważniejsze zmiany podatkowe

4. Składka zdrowotna w 2022 r.

4.1. Nowa zasada obniżania składki zdrowotnej – liczona wg stanu na 31 grudnia 2021r.

4.2. Hipotetyczna zaliczka ograniczeniem składki zdrowotnej w przypadku zwolnień podatkowych

4.3. Informacja ZUS: „Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.”

5. Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych – zmiana!

6. Podsumowanie najważniejszych zmian od 1 stycznia 2022 r.

II.  REWOLUCYJNE ZMIANY PODATKOWE – POLSKI ŁAD

1. Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek w ustawie PIT

2. Kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2022

2.1. PIT 2 – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 stycznia 2022 r.

2.2. Podwójna kwota wolna – dla kogo?

3. Ulga dla klasy średniej – czy jest się czego bać?

3.1. Ulga dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym

3.2. Ulga dla klasy średniej w ujęciu rocznym

3.3. Zasady rozliczania ulgi w szczególnych przypadkach

4. Nowe ulgi podatkowe na listach płac

4.1. Ulga na powrót

4.2. Ulga dla rodzin

4.3. Ulga dla pracujących emerytów

4.4. Nowe ulgi a składka zdrowotna

5. Ulga dla młodych – najważniejsze informacje

6. Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudnienia osób i „pracy na czarno”.

III. WYNAGRODZENIE PRACOWNICZE - OD BRUTTO TO NETTO

1. Brutto czy netto – jak określić wynagrodzenie w umowie o pracę

2. Przychód – podstawowe pojęcie w naliczaniu wynagrodzeń

3. Świadczenia na rzecz pracowników

4. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia – opodatkowanie i oskładkowanie

5. Fakultatywne składniki oraz benefity w kwestii oskładkowania i opodatkowania

7. Składki społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP, FEP

8. Co zmieniło rozporządzenie z 7 stycznia 2022r, a następnie ustawa z 24 lutego 2022 w sposobie naliczania zaliczki

9. Technika naliczania wynagrodzeń – wynagrodzenie netto

IV. WYNAGRODZENIE ZA URLOP WYPOCZYNKOWY

1. Składniki wchodzące od podstawy urlopowej

2. Ustalenie podstawy urlopowej

3. Szczególne przypadku ustalania podstawy urlopowej

4. Finalne ustalenie wynagrodzenia za urlop

V. PRAWIDŁOWA KALKULACJA EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP WYPOCZYNKOWY

1. Współczynnik ekwiwalentowi w 2022

2. Składniki wchodzące do podstawy ekwiwalentowej

3. Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej

4. Szczególne zasady ustalania podstawy ekwiwalentowej

5. Końcowe ustalenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

6. Wynagrodzenie za urlop a ekwiwalent – podstawowe różnice


DZIEŃ II – ZMIANY W ZASIŁKACH OD 1 STYCZNIA 2022 R., USTALANIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY, POMNIEJSZANIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEOBECNOŚCI CHOROBOWEJ ORAZ INNEJ NIEOBECNOŚCI


I. ŚWIADCZENIA NALEŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

1. Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych

2. Okres zasiłkowy – ZMIANA!

3. Okres wyczekiwania

4. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

5. Jakie składniki powinny wchodzić do podstawy świadczeń chorobowych

6. Minimalna podstawa świadczeń chorobowych

7. Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy chorobowej

8. Szczególne przypadku ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

9. Jak obliczyć świadczenie chorobowe po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych

10. Kiedy ta sama podstawa wymiaru – ZMIANA!

11. Naliczenie świadczenia chorobowego krok po kroku

12. Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po długiej nieobecności

13. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim a świadczenia chorobowe

14. Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych

15. Świadczenie rehabilitacyjne

16. Zasiłek wyrównawczy

17. Zasiłek opiekuńczy

18. Zasiłek macierzyński

19. Zasiłek po ustaniu zatrudnienia – ZMIANA!

II. USTALENIE WYNAGRODZENIA ZA CZEŚĆ MIESIĄCA

1. Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby

2. Zmniejszenie wynagrodzenia – inna nieobecność

3. Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby i innej nieobecności

4. Zmniejszenie wynagrodzenia niepełnoetatowca

5. Zmniejszanie wynagrodzenia – otrzymywanie dodatkowych składników

6. Choroba i zmiana uposażenia w trakcie miesiąca

7. Wynagrodzenie pracownika w przypadku prawa pracownika wyłącznie do wynagrodzenia za urlop i wynagrodzenia chorobowego

8. Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w razie choroby

9. Szczególne przypadku ustalenia wynagrodzenia z uwzględnieniem nieobecności pracownika

III DZIEŃ – POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW, ROZLICZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH, WYNAGRODZENIA CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE ZWOLNIEŃ SKŁADKOWYCH

I. ZASADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW

1. Górne granice potrąceń

2. Obliczenie kwoty potrącenia

3. Kwoty wolne od potrąceń – ZMIANA!

4. Wpływ nowego mechanizmu pobierania zaliczek na podatek na kwoty potrąceń

5. Wpływ PPK na kwoty wolne od potrąceń

6. Wpływ „zerowego PIT” na kwoty wolne

7. Kwoty wolne od potrąceń w praktyce

8. Pracownicy pełnoetatowi i niepełnoetatowi a kwoty wolne

9. Zwiększenie kwot wolnych z powodu pandemii

10. Zmiana zasad postępowania przy zbiegach egzekucji

11. Świadczenia wolne od potrąceń

12. Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS

13. Zmiany w przepisach dotyczących ściągania alimentów

14. Potrącenia z umowy zlecenia – wyliczenie kwoty wolnej

15. Zasady potrącania z zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia

16. Zasady potrącania z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego – zmiana kwot wolnych od 1 marca 2022 r.

17. Potrącenia z wynagrodzenia (w tym chorobowego) i zasiłku w jednym miesiącu

II. ROZLICZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

1. Minimalna stawka godzinowa – kogo dotyczy

2. Wynagrodzenie prowizyjne a akordowe

3. Dyżur przy umowie zlecenie

4. Rozliczenie składkowe umowy zlecenie – zbiegi tytułów do ubezpieczeń

5. Zmiany w rozliczaniu umów zlecenie w 2022 r.

6. Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenie

7. Brak zaliczki na wniosek – nowość

8. Umowa zlecenie przy „zerowym PIT”

9. Opodatkowanie ryczałtowe umów zlecenie i o dzieło

10. Technika naliczenia wynagrodzenia zleceniobiorcy

11. Technika naliczenia wynagrodzenia wykonawcy dzieła

11. Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy

III. ZASADY ROZLICZANIA KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO, CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Kontrakt menedżerski – jego rozliczenie w kontekście składkowo-podatkowym

2. Wynagrodzenie członka zarządu

2.1. Członek zarządu – regulacje

2.2. Technika naliczania wynagrodzenia

3. Rozliczenie członka rady nadzorczej

3.1. Składki ZUS z tyt. pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

3.2. Zbieg tytułów do ubezpieczeń

3.3. Wysokość składek

3.4. Technika naliczania wynagrodzenia członka rady nadzorczej

3.5. Opodatkowanie ryczałtowe

3.6. Brak możliwości obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki

3.7. Odpowiednie zastosowanie zwolnień składkowych

IV. ROZLICZANIE PRZYCHODU PO PRZEKROCZENIU PROGU PODATKOWEGO I ROCZNEGO LIMITU PODSTAWY SKŁADEK – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

Prowadzący
Ewa Polewczak Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.
Forma
szkolenie wyjazdowe z zakwaterowaniem
Czas trwania
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 12 czerwca 2022r. od godz. 14.00 Do dnia 15 czerwca 2022r., wyjazd po obiedzie
Termin / Lokalizacja
  1. 16.06.2022 / Kołobrzeg, Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, SPA & WELLNESS
Cena
2 590.00 netto zł./osobę
W cenę wliczono
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie: Od dnia 12 czerwca 2022r. od godz. 14.00 Do dnia 15 czerwca 2022r., wyjazd po obiedzie W cenie szkolenia: •zajęcia dydaktyczne ( wykłady + konsultacje), •teczka konferencyjna z kompletem autorskich materiałów szkoleniowych, notesem, długopisem, •imienne zaświadczenie uczestnictwa, •3 noclegi w pokojach 2-osobowych + pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu wyjazdu włącznie ) UWAGA -możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia -możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania -możliwa dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym -istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia`
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.