menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POLSKI - po zmianach wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [7921]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Kompleksowa oferta dotycząca szkolenia w zakresie zatrudnienia obywateli Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców w Polsce. Szkolenie skierowane zarówno do osób, które rozpoczynają proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, jak i tych którzy chcą sprawdzić prawidłowość postępowania i uniknąć błędów. Szkolenie ma celu przekazanie praktycznej wiedzy w przygotowaniu do zatrudnienia cudzoziemców jak i rozwiązywaniu problemów już w trakcie ich zatrudnienia. Omówiona zostanie uproszczona procedura dotycząca obywateli Ukrainy oraz procedury legalizacji pracy cudzoziemców z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych w 2022r. Podczas szkolenia prowadzący przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.
Program

Szkolenie ma na celu wyjaśnić następujące zagadnienia:

 1. Status pobytowy obywateli Ukrainy przybywających do Polski z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r.
 2. Status pobytowy bezpaństwowców i cudzoziemców innych niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24 lutego 2022 r.
 3. Uproszczona procedura przedłużenia pobytu na podstawie dotychczasowych dokumentów pobytowych.
 4. Nowa uproszczona procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce.
 5. Zasady pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.
 6. Zasady dotyczące pracy na podstawie zezwolenia na pracę.
 7. Zasady przebywania i pracy na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę.
 8. Zmiana pracodawcy i innego zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt i pracę.
 9. Praca cudzoziemca po zalegalizowaniu pobytu i pracy.
 10. Odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców - kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej.

1.      Weryfikacja dokumentów pobytowych cudzoziemców w Polsce:

 • poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
 • wizy „pozytywne” oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
 • zezwolenia na pobyt w Polsce oraz „negatywne karty” (bez możliwości pracy);
 • legalizacja pobytu i pracy na podstawie stempla w paszporcie w tzw. „procedurze”;
 • wizy i dokumenty państw UE i Schengen.

2.      Proces legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.:

 • legalny pobyt obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.;
 • status pobytowy obywateli - innych państw - niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.
 • legalizacja pobytu obywateli Ukrainy bez dokumentów wjazdowych - procedura 90 dni;
 • uproszczona procedura przedłużenia pobytu na podstawie dotychczasowych dokumentów, takich jak: wizy krajowe, wizy Schengen, ruch bezwizowy, pobyty czasowe i karty pobytu;
 • zawieszony termin opuszczenia terytorium polski obywateli Ukrainy, a możliwości pobytu i pracy;
 • „COVID:, a uproszczone procedury przedłużające pobyt.
 • nowe zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy
 • praca obywateli Ukrainy - nowa uproszczona procedura zatrudnienia - warunki pracy, minimalne wynagrodzenie;
 • delegowanie obywateli Ukrainy do Polski oraz wykonywanie pracy poza granicami Polski obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich podmiotach;
 • praca sezonowa obywateli Ukrainy;
 • oświadczenia, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę obywateli Ukrainy po nowelizacji.

3.      Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
w Polsce
:

 • obywatele Białorusi bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę;
 • posiadanie określonych statusów w Polsce (m.in. pobyt stały, Karta Polaka);
 • studia / nauka / staże / douczenie, a praca bez zezwolenia.
 • krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
 • konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce.

4.        Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:  

 • organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
 • dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
 • odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
 • termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;
 • treść oświadczenia;
 • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia;
 • praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;
 • przesłanki zmiany oświadczenia;
 • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę.

5.        Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski:  

 • informacja starosty;
 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; 
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

6.     Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski:  

 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • zmiana zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia.

7.      Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski:  

 • kiedy można się ubiegać się o zezwolenie; 
 • organ wydający zezwolenie;
 • procedura uzyskania zezwolenia;
 • treść zezwolenia;
 • okres zezwolenia;
 • nowe możliwości zmiany zezwolenia;
 • przedłużenie zezwolenia;
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
 • obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.

8.    Powierzenie pracy po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców:

 • umowy o pracę umowy cywilnoprawne – obwiązki;
 • tłumaczenie dokumentów przed i po zatrudnieniu cudzoziemców;
 • kwalifikacje / uprawnienia / badania / szkolenia i inne obowiązki bhp dla cudzoziemców;
 • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca;
 • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 • obowiązki informacyjne po uzyskaniu oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.

9.    Kontrole PIP i Straży Granicznej i skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:

 • rozpoczęcie kontroli, dokumenty, protokół kontroli, zastrzeżenia do protokołu;
 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem;
 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa;
 • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.
Prowadzący
Cezary Pytlarz - Specjalista, praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
Forma
Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82
Czas trwania
Godziny zajęć: 09:00 - 14:00
Lokalizacja
Cena
375.00 netto zł./osobę (461.25 zł. brutto) do: 30-05-2022
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.