menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


WARSZTATY- zmiany prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność kredytową Banku Spółdzielczego – zagadnienia praktyczne.

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program

                                                   

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

Celem szkolenia jest zapoznanie się z projektowanymi do wdrożenia w I półroczu 2022 roku zmianami dotyczącymi kredytowania konsumentów.
Omówione zostaną także zgłoszone już do nadzorców skargi konsumentów dotyczące wdrożenia Rekomendacji S i podane będą propozycje zapisów w regulacjach banków, które pozwolą prawidłowo implementować zapisy tej Rekomendacji.
Uczestnicy warsztatów poznają zasady ochrony zabezpieczeń przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy oraz propozycje stosownych zapisów w wewnętrznych regulacjach.

Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, pracownicy obsługi produktów bankowych i obsługi prawnej.

PROGRAM:

I. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe w zakresie rozliczania dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej ustanawianej na rzecz tego banku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego konsumentowi.
II. Zmiany prawa spadkowego mające wpływ na dochodzenie przez bank należności kredytowych (projekt ustawy)
1. Zawężenie kręgu spadkobierców.
2. Skrócenie okresu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.
3. Przedawnienie – nowy sposób liczenia biegu terminu przedawnienia.
III. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałanie lichwie (projekt):
1. Wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.
2. Zmiany dotyczące notarialnego poddania się egzekucji (art. 777 kpc).
3. Zmiany w zakresie badania zdolności kredytowej.
IV. Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (projekt):
V. Ustawa o tymczasowym sposobie ustalania stopy oprocentowania w umowach o kredyt hipoteczny ze zmienną stopą oprocentowania (projekt).
VI. Dyrektywa Omnibus i skutki prawne jej implementacji dla banków spółdzielczych:
1. Założenia Dyrektywy.
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw – skutki prawne dla banku spółdzielczego.
VII. Wdrażanie Rekomendacji S – propozycje dodatkowych zapisów w regulacjach banków:
1. Wykorzystanie danych z Krajowego Rejestru Zadłużonych:
a. w procesie badania zdolności kredytowej,
b. w procesie doboru,
c. przy restrukturyzacji zadłużenia,
d. w monitoringu.
2. Obowiązki informacyjne dla kredytobiorców:
a. zapisy w procedurach,
b. asysta przedkontraktowa – treść informacji i zasady dokumentowania,
c. obowiązki informacyjne przy zmianie formuły oprocentowania ze zmiennego na stałe bądź stałe w poszczególnych okresach,
d. problematyka badania zdolności kredytowej i opłat przy zmianie formuły oprocentowania ze zmiennego na stałe bądź stałe w poszczególnych okresach.
3. Wpływ tzw. nowej ustawy deweloperskiej (od 1.07.2022r.) na proces wydawania decyzji kredytowej:
a. pojęcie wniosku – art. 14 ustawy o kredycie hipotecznym i interpretacja UKNF,
b. termin wydania decyzji,
c. konsekwencje uchybienia terminu,
d. propozycje rozwiązań.
4. Skuteczna ochrona banku w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego:
a. pozytywne i negatywne przesłanki wypowiedzenia umowy przez bank – zapisy w procedurze,
b. zasady dokumentowania,
c. przebieg procesu reklamacyjnego.
VIII. Skuteczne ustanawianie zabezpieczeń kredytowych na wypadek upadłości kredytobiorcy – zapisy w regulacjach banku:
1. Dobór zabezpieczeń pod kątem potencjalnej upadłości kredytobiorcy.
2. Rola współkredytobiorcy i poręczycieli w procesie restrukturyzacji.

Prowadzący
Szkolenie poprowadzi radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SGH w Warszawie oraz szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami).
Forma
Online
Czas trwania
1 dzień godz. 09.00-12.00
Lokalizacja
Cena
340 kolejna osoba 290
Zgłoszenie
WARSZTATY- zmiany prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność kredytową Banku Spółdzielczego – zagadnienia praktyczne.
W cenę wliczono
Uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Certyfikaty
tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.