menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


VAT DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie kierowane jest do pracowników działów księgowych, pracowników zajmujących się rozliczaniem podatków, przedsiębiorców i kadry zarządczej, którzy chcą poznać od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki)
https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/VAT_DLA_POCZATKUJACYCH.PDF


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (1690 zł + 23% VAT):27.05.2022
 • 06-07.07.2023
 • 28-29.09.2023
 • 20-21.11.2023


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i Unii Europejskiej; kompleksowo i praktycznie zostaną omówione zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego różnych transakcji, naliczenia i odliczenia podatku VAT, a także zasad dotyczących wystawiania i korygowania faktur oraz prawidłowej weryfikacji kontrahentów i rozliczania podatku.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT, po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak prawidłowo rozliczać podatek VAT w codziennej praktyce przedsiębiorstw.PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wstęp do podatku od towarów i usług.
 • Jak działa podatek VAT.
 • Harmonizacja podatku VAT w obszarze UE.
 • Podstawy prawne VAT w przepisach unijnych i polskich.
 • Zasady podatku VAT.

2. Zakres podmiotowy podatku VAT.
 • Kto jest podatnikiem podatku VAT.
 • Czym jest działalność gospodarcza na gruncie VAT.
 • Co nie jest działalnością gospodarczą.
 • Podatnicy VAT czynni i podatnicy VAT UE.
 • Mali podatnicy.
 • Działalność nierejestrowana a VAT.
 • Pozostałe podmioty podlegające przepisom VAT.
 • Obowiązki rejestracyjne podatników.

3. Zakres przedmiotowy opodatkowania VAT.
 • Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.
 • Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 • Eksport i import towarów.
 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 • Czynności niepodlegające VAT.

4. Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju.
 • Definicja towarów.
 • Definicja dostawy.
 • Dostawa towarów partiami.
 • Definicja świadczenia usług.
 • Refakturowanie usług.
 • Zaliczka, zadatek, przedpłata.

5. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług.
 • Pojęcie odpłatności.
 • Nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu.
 • Prezenty.
 • Próbki.
 • Poczęstunek, imprezy integracyjne i inne.

6. Gdzie jest opodatkowana transakcja.
 • Miejsce opodatkowania dostawy towarów.
 • Miejsce opodatkowania usług.
 • Miejsce opodatkowania nabywanych towarów i usług.

7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
 • Kiedy występuje WNT.
 • Nietransakcyjne przemieszczenie towarów.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Rozliczenie WNT w Polsce.

8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 • Kiedy występuje WDT.
 • Nietransakcyjne przemieszczenie towarów.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Wymogi dla zastosowania stawki 0%.

9. Pozostałe transakcje zagraniczne.
 • Eksport towarów.
 • Stosowanie stawki 0% dla eksportu towarów.
 • Import towarów.
 • Rozliczanie podatku VAT przy imporcie towarów.
 • Procedura uproszczona w imporcie towarów.
 • Eksport usług.
 • Import usług.
 • Magazyn typu call-off stock.

10. Podstawa opodatkowania i stawki podatku.
 • Co obejmuje podstawa opodatkowania.
 • Co nie wlicza się do podstawy opodatkowania.
 • Podstawa opodatkowania przy nieodpłatnych czynności opodatkowanych.
 • Weryfikacja podstawy opodatkowania przez organy podatkowe.
 • Korekta podstawy opodatkowania in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy.
 • Korekta podstawy opodatkowania in plus po stronie sprzedawcy i nabywcy.
 • Stawki podatku.
 • Czynności zwolnione z podatku.
 • Przeliczanie należności w walucie obcej.
 • Wiążąca Informacja Stawkowa.

11. Obowiązek podatkowy.
 • Czym jest obowiązek podatkowy.
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy – zasady ogólne.
 • Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego.
 • Trudne przykłady: roboty budowlane, licencje, programy komputerowe, usługi zakwaterowania, inne.
 • Wpływ warunków handlowych na obowiązek podatkowy.

12. Odliczanie podatku naliczonego.
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 • Ustalenie podatku naliczonego.
 • Kiedy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego.
 • Zakupy niedające prawa do odliczenia.
 • Odliczanie wydatków związanych z samochodami.
 • Odliczenie metodą proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.
 • Odliczanie metodą prewskaźnika w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.
 • Korekta podatku naliczonego z uwagi na zmianę przeznaczenia rzeczy.

13. Faktury.
 • Kiedy należy wystawić fakturę.
 • Jakie elementy powinna zawierać faktura.
 • Faktura uproszczona.
 • Faktura w formie paragonu.
 • Faktura elektroniczna.
 • Faktura ustrukturyzowana (e-faktura).
 • Faktura do paragonu.
 • Faktura zaliczkowa.
 • Faktura zbiorcza.
 • Faktura korygująca.
 • Faktura pro forma.
 • Duplikat faktury.
 • Nota korygująca.
 • Nota księgowa.
 • Faktura/dokument wewnętrzny.

14. Ewidencje i deklaracje.

 • Ewidencja sprzedaży.
 • Deklaracja VAT.
 • Jednolity Plik Kontrolny.

15. Kasy rejestrujące (fiskalne).

 • Obowiązek stosowania kas.
 • Rodzaje kas.
 • Zwolnienie z kas.

16. Biała lista podatników VAT.
 • Obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy.
 • Rachunki nie podlegające publikacji na białej liście.
 • Konsekwencje pominięcia obowiązku zapłaty na rachunek z białej listy.
 • Zgłoszenie rachunku nieujawnionego.

17. Mechanizm podzielonej płatności.
 • Na czym polega i jak działa mechanizm.
 • Obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Dobrowolne stosowanie mechanizmu.
 • Oznaczanie faktur.

18. Należyta staranność w VAT.
 • Weryfikacja kontrahenta.
 • Weryfikacja transakcji.
 • Dobra wiara.INFORMACJE DODATKOWE

SZKOLENIE ON-LINE:

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.

Harmonogram (oba dni):
 • 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
 • 10:00 – 13:00 Zajęcia część I
 • 13:00 – 14:00 przerwa na lunch
 • 14:00 – 16:00 Zajęcia część II
Cena promocyjna szkolenia online wynosi 960 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.   Cena po okresie promocji: 1060 + 23% VAT.

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.


Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Radca prawny, specjalizujący się w umowach sprzedaży i VAT. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie prawnych i podatkowych aspektów transakcji gospodarczych, w tym handlu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych i międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji "VAT w branży TSL", "Podatkowo-bilansowe zamknięcie 2021 roku", autor wielu artykułów prawno-podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, Forbesie, Inforze, Pulsie Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP. Trener w zakresie prawa gospodarczego i VAT.
Forma
Wykład + panel dyskusyjny: pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe. Czas trwania szkolenia on-line: 10.00-16.00 każdego dnia. Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 10.00-16.00 (I dnia), 9.00-15.00 (II dnia)
Lokalizacja
Cena
960 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
VAT DLA POCZĄTKUJĄCYCH
W cenę wliczono
Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: będą potrafili rozróżniać i stosować prawidłowe zasady odliczania podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych przez polskich przedsiębiorców; będą potrafili rozróżniać i definiować usługi oraz towary, które dają prawo do odliczenia podatku i które nie podlegają odliczeniu, zasady odliczania VAT związane z samochodami, zasady związane z odliczaniem VAT metodą proporcji i metodą prewskaźnika, moment odliczenia podatku, wysokość odliczenia podatku, dokumentację konieczną do odliczenia podatku, sposoby korygowania podatku naliczonego; nabędą wiedzę, w jakich aktach prawnych poszukiwać zasad odliczania podatku; będą potrafili wyszukiwać i analizować stanowiska i interpretacje organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie konkretnych problemów podatkowych.
Certyfikaty
Szkolenie on-line: Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.