menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie ON-LINE: Transport towarów niebezpiecznych dla średniozaawansowanych z rozszerzoną częścią dotyczącą przewozu i klasyfikacji odpadów niebezpiecznych.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenia skierowane jest do właścicieli i zarządzających transportem firm przewozowych przewożących towary niebezpieczne, w szczególności w przypadkach gdy przewóz dotyczy odpadów niebezpiecznych (przemysłowych), kierowców wykonujących przewozy drogowe towarów niebezpiecznych, właścicieli i pracowników firm będących drugoplanowymi uczestnikami przewozu towarów niebezpiecznych (firmy magazynujące, konfekcjonujące, przygotowujące do wysyłki t.n., odbiorcy i użytkownicy końcowi t.n.), nadawców towarów niebezpiecznych jako najważniejszego elementu łańcucha przewozowego t.n., osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/TRANSPORT_TOWAROW_NIEBEZPIECZNYCH_DLA_SREDNIOZAAWANSOWANYCH.PDF


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (690 zł + 23% VAT):
 • 19.02.2024
 • 23.04.2024
 • 26.06.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 16.04.2024

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone stacjonarnie lub za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zaawansowanym kursem dotyczącym procedur klasyfikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji odpadów niebezpiecznych,  zapoznanie uczestników przewozu drogowego t.n. z procedurami nadawczymi, zapoznanie uczestników ze specjalnymi wymogami dotyczącymi mocowania ładunku niebezpiecznego w trakcie transportu.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, uzyskają możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych, nabędą wiedzę z zakresu procedur klasyfikacji towarów niebezpiecznych, zdobędą możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem, szkolenie może być traktowane jako szkolenie stanowiskowe dla pracowników firm będących uczestnikami przewozu t.n. zgodnie z przepisami działu 1.3 Umowy ADR – wymaga wcześniejszego ustalenia z organizatorem szkolenia.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Klasyfikacja:
 • porównanie różnych systemów klasyfikacji odpadów: ADR vs Konwencja Bazylejska vs GHS/CLP,
 • obowiązek klasyfikacji, rola Doradcy,
 • właściwa władza,
 • uproszczona procedura klasyfikacji odpadów i mieszanin,
 • tabela pierwszeństwa zagrożeń, kilka ćwiczeń,
 • związek między kategorią „niebezpiecznych dla środowiska” a Konwencją Bazylejską, umowa M172.

2. Obowiązki uczestników przewozu, porównanie przepisów „odpadowych” z Umową ADR i prawem przewozowym:
 • główni uczestnicy przewozu, różnice w poszczególnych systemach prawnych,
 • dokument przewozowy, obowiązek sporządzania i zawartość,
 • szczególna rola nadawcy,
 • odpowiedzialność:
  - karna,
  - administracyjna,
  - cywilna.
 • kontrola drogowa, uprawnienia organów (w Polsce).

3. Procedury nadawcze w ADR:
 • dokumentacja przewozu,
 • dobór opakowań i oznakowanie opakowań,
 • dobór pojazdów i oznakowanie pojazdów.

4. Zabezpieczenie ładunku niebezpiecznego:
 • rodzaje przewozu: luzem, w cysternach, w sztukach przesyłki,
 • podstawy prawne: 
  - ustawa Prawo o ruchu drogowym
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku
  - norma PN-EN 12195
  - norma EN 12642
  - „Wytyczne odnośnie europejskiej dobrej praktyki w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym”
 • rodzaje środków mocujących,
 • metody mocowania ładunku,
 • obliczanie liczby koniecznych środków mocujących - kilka ćwiczeń.

5. Pytania i dyskusja.DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 07:45 – 08:00 Logowanie do platformy
 • 08:00 – 11:15 Zajęcia część I
 • 11:15 – 11:45 przerwa na lunch
 • 11:45 – 14:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. SENT, mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).

Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Praktyk. Specjalista z 14 letnim doświadczeniem w organach Inspekcji Transportu Drogowego. Uprawnienia Doradcy ADR zdobył w pierwszym roku, w którym zaistniał ten zawód czyli w roku 2003. Kilka lat zarządzał transportem w firmach przewożących odpady przemysłowe, później przez 14 pracował w organach Inspekcji Transportu Drogowego. Biegły sądowy w zakresie analizy zapisów z tachografów i transportu drogowego. Reprezentował Polskę na międzynarodowych konferencjach w ramach Euro Contrôle Route. Autor książek o tematyce transportowej: zabezpieczenie ładunków, normy czasu pracy, przewóz towarów niebezpiecznych i użytkowanie tachografów. Prowadzi o wielu lat szkolenia w zakresie: kontroli ITD drogowej i w przedsiębiorstwie; postępowań administracyjnych w sprawach o naruszenia przepisów transportowych; odpowiedzialności karnej uczestników przewozu: kierowcy, przewoźnika, nadawcy, załadowcy; transportu odpadów na terytorium RP oraz poza granicami kraju; czasu pracy kierowców i obsługi tachografów, ADR – transportu towarów niebezpiecznych w tym szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; mocowania i zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym; przewozów nienormatywne w transporcie drogowym.
Forma
Wykład, case studies.
Czas trwania
Jeden dzień: 6 godzin
Termin / Lokalizacja
 1. 26.06.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
690 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Szkolenie ON-LINE: Transport towarów niebezpiecznych dla średniozaawansowanych z rozszerzoną częścią dotyczącą przewozu i klasyfikacji odpadów niebezpiecznych.
W cenę wliczono
ysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, uzyskają możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych, nabędą wiedzę z zakresu procedur klasyfikacji towarów niebezpiecznych, zdobędą możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem, szkolenie może być traktowane jako szkolenie stanowiskowe dla pracowników firm będących uczestnikami przewozu t.n. zgodnie z przepisami działu 1.3 Umowy ADR – wymaga wcześniejszego ustalenia z organizatorem szkolenia.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.