menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022 w praktyce - najnowsze zmiany [nr 7879v]

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Konsultacje dla praktyków: pracodawców, służb socjalnych, kadrowo – płacowych, nadzoru i kontroli organizujących i rozliczających zakładową działalność socjalną, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów załogi, członków tzw. komisji socjalnych
Program

I.                   Aktualności socjalne 2022


 1. Możliwości i zasady udzielania z zfśs pomocy przedświątecznej.
 2. Kwestia prawnych możliwości przeznaczania środków zfśs na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
 3. Wysokość odpisów na zfśs w 2022 r. w systemie powszechnym, w oświacie i w szkolnictwie wyższym.
 4. Prawidłowe wykonanie naliczenia odpisu podstawowego i fakultatywnego zwiększenia zfśs,  ustalenie preliminarza funduszu w 2022 r.
 5. Prawidłowe ustalenie podstawy do naliczenia odpisu – reguły właściwego obliczania przeciętnego zatrudnienia.
 6. Zasady korzystania przez pracodawców ze szczególnych regulacji antycovidowych w zakresie zfśs.
 7. Przygotowanie planu finansowego zfśs na 2022 r./ tzw. preliminarza.
 8. Wysokość limitów zwolnień podatkowych dla świadczeń socjalnych obowiązujących w 2022 r.
 9. Możliwości i zasady udzielania pomocy materialnej z zfśs – rodzaje, skutki podatkowe i składkowe.
 10. Świadczenia związane z wypoczynkiem pracowników i ich dzieci oraz emerytów z uwzględnieniem przepisów podatkowych.
 11. Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO) na potrzeby działalności socjalnej.
 12. Zasady ustalania sytuacji socjalnej oraz potwierdzania, dokumentowania i weryfikowania oświadczeń w działalności socjalnej.
 13. Dokonywanie egzekucji i potrąceń ze świadczeń socjalnych – stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości.
 14. Prawne możliwości wyłączenia prawa do korzystania z zfśs pracowników i emerytów.  Różnicowanie zasad korzystania ze świadczeń.
 15. Ustalanie obowiązku sprawowania opieki socjalnej nad emerytami podejmującymi zatrudnienie.
 16. Status i uprawnienia komisji socjalnych.
 17. Organizacja i prowadzenie działalności socjalnej za pomocą platform elektronicznych.

Zagadnienia szczegółowe

II. Obowiązki socjalne pracodawców – zasady ustalania i możliwości rezygnacji. 

 1. Obowiązki socjalne pracodawców budżetowych (w tym oświatowych i publicznych szkół wyższych) oraz przedsiębiorców w zakresie tworzenia funduszu socjalnego.
 2. Mali pracodawcy  - prawne możliwości wyboru między tworzeniem funduszu socjalnego a wypłatą świadczeń urlopowych.
 3. Antycovidowe i ustawowe możliwości ograniczenia lub rezygnacji z tworzenia zfśs i wypłacania świadczeń urlopowych.
 4. Wczasy „pod gruszą” a ustawowe świadczenie urlopowe.
 5. Zasady rozliczania zfśs w przypadku przekazywania pracowników do innych pracodawców.
 6. Prawne możliwości łączenia funduszy – wspólna działalność socjalna.

III. Przeznaczenie i prawidłowe wydatkowanie ZFŚS. Nieprawidłowości spotykane w praktyce zakładowej

 1. Ustawowe przeznaczenie zfśs.
 2. Zasady przeznaczania zfśs na finansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie żłobków i przedszkoli.
 3. Rodzaje i formy działalności socjalnej. Czy należy zawsze finansować wszystkie rodzaje działalności socjalnej przewidziane w ustawie o zfśs ?
 4. Wydatki nie podlegające finansowaniu z zfśs.
 5. Zasady doboru rodzajów i form działalności socjalnej/świadczeń w warunkach konkretnego pracodawcy.

IV. Ustawowe i zakładowe prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych

 1. Osoby uprawnione z mocy ustawy i na podstawie decyzji stron regulaminu zfśs.
 2. Czy prawo do korzystania z zfśs jest równoznaczne z gwarancją otrzymania świadczenia ?
 3. Czy wszyscy uprawnieni muszą otrzymywać świadczenia socjalne ?
 4. Możliwości różnicowania socjalnych uprawnień pracowników i emerytów.
 5. Czy regulamin może pozbawić prawa do korzystania z zfśs ?

V. Regulamin zfśs. Zasady przygotowywania, wprowadzania zmian, tryb wydawania i realizacji zakładowego prawa socjalnego.  Treść regulaminu a ustawa o zfśs.

 1. Kompetencje, obowiązki i zasady ponoszenia odpowiedzialności pracodawcy, związków zawodowych, reprezentanta załogi i tzw. komisji socjalnych za prawidłową realizację ustawy o zfśs i regulaminu funduszu.
 2. Zasady budowania prawidłowego i efektywnego regulaminu zfśs. Co powinien zawierać regulamin ? Jakich zapisów należy unikać ?
 3. Treść regulaminu i innych dokumentów regulujących prowadzenie działalności socjalnej (np. wnioski, oświadczenia, preliminarz, umowa pożyczki mieszkaniowej).
 4. Zasady prowadzenia i postępowanie z dokumentacją socjalną. 

VI. Komisja socjalna. Podstawa prawna działania komisji, jej status, skład, uprawnienia i zasady działania – w szczególności w kontekście RODO.   

VII. Podstawa prawna i ustalanie sytuacji socjalnej – pojęcie i znaczenie tzw. kryterium socjalnego. Zasady stosowania RODO w działalności socjalnej (dane zwykłe i wrażliwe).

 • Rodzaje niezbędnych danych do  ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych.
 • Rodzaje dokumentów, na podstawie których udostępnia się dane socjalne i okres ich przechowywania.
 • Charakter prawny oświadczenia i inne  możliwości dokumentowania i potwierdzania sytuacji socjalnej.
 • Prawne możliwości żądania przez pracodawcę dokumentów o stanie zdrowia, leczeniu, PIT, kopii i odpisów aktu urodzenia, zgonu, wyroków sądów rodzinnych (rozwód, separacja), itp.,
 • Osoby upoważnione do przetwarzania danych na potrzeby działalności socjalnej.    

 

VIII. Rodzaje i formy (gotówkowe, karty przedpłacone, bony, talony, kupony, nieodpłatne świadczenia, pożyczki) świadczeń socjalnych – indywidualne i w ramach zbiorowego dostępu – stosowanie kryteriów socjalnych

 

IX. Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych – z uwzględnieniem wyjaśnień Ministerstwa Finansów w związku z regulacjami Polskiego Ładu

 1. Obowiązujące zwolnienia podatkowe (PIT) w odniesieniu do świadczeń socjalnych w  2022 r.
 2. Stosowanie przepisów składkowych – kontrole ZUS.
 3. Zwolnienia w PIT (zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników, dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, członków rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach).
 4. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe.

X. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący
- główny specjalista z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, współautor ustawy o ZFŚS, doświadczony wykładowca. Stały współpracownik systemszkolenia.pl
Forma
Interaktywne spotkanie umożliwiające zadawanie pytań i wymianę doświadczeń na tle praktyki zakładowej
Czas trwania
Godziny zajęć: 09:30 - 14:30
Lokalizacja
Cena
340.00 netto zł./osobę do dnia: 20-04-2022
W cenę wliczono
•dostęp do platformy szkoleniowej przez komputer, tablet, telefon (przeglądarki: Firefox, Chrome, Safari), •autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, •konsultacje z wykładowcą na czacie, •certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany w formie elektronicznej
Certyfikaty
Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
System Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.