menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SZKOLENIE ON-LINE: Transport odpadów na terytorium RP oraz poza granicami kraju

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenia skierowane jest do właścicieli i zarządzających transportem firm przewozowych zajmujących się przewozem odpadów, pracowników firm wykonujących czynności pomocnicze wobec transportu (załadowcy, pakujący), osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/TRANSPORT_ODPADOW_KRAJ_ZAGRANICA.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone stacjonarnie lub za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (690 zł + 23% VAT):
 • 24.05.2024
 • 16.09.2024
 • 15.10.2024
 • 06.12.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych 1060 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 17.05.2024, 11.10.2024

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


PROWADZĄCY: Praktyk. Specjalista z 14 letnim doświadczeniem w organach Inspekcji Transportu Drogowego.
Uprawnienia Doradcy ADR zdobył w pierwszym roku, w którym zaistniał ten zawód czyli w roku 2003. Kilka lat zarządzał transportem w firmach przewożących odpady przemysłowe, później przez 14 pracował w organach Inspekcji Transportu Drogowego. Biegły sądowy w zakresie analizy zapisów z tachografów i transportu drogowego. Reprezentował Polskę na międzynarodowych konferencjach w ramach Euro Contrôle Route. Autor książek o tematyce transportowej: zabezpieczenie ładunków, normy czasu pracy, przewóz towarów niebezpiecznych i użytkowanie tachografów.
Prowadzi o wielu lat szkolenia w zakresie:
kontroli ITD drogowej i w przedsiębiorstwie; postępowań administracyjnych w sprawach o naruszenia przepisów transportowych; odpowiedzialności karnej uczestników przewozu: kierowcy, przewoźnika, nadawcy, załadowcy; transportu odpadów na terytorium RP oraz poza granicami kraju; czasu pracy kierowców i obsługi tachografów, ADR – transportu towarów niebezpiecznych  w tym szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; mocowania i zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym; przewozów nienormatywne w transporcie drogowym.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami przemieszczania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w transporcie krajowym i międzynarodowym, przedstawienie aktów prawnych regulujących przemieszczanie odpadów, przedstawienie wzorów dokumentów i zasad prowadzenia ewidencji odpadów, przedstawienie zasad klasyfikacji odpadów w różnych systemach klasyfikacyjnych: Konwencji Bazylejskiej, Konwencji REACH i Konwencji ADR.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli przygotować i zrealizować przewóz odpadów, jak zabezpieczyć ładunek i jak przygotować pojazdy wykorzystywane do przewozu odpadów, jak przeszkolić pracowników uczestniczących w przewozie odpadów, uzyskają możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych, poznają najnowsze regulacje prawne oraz interpretacje, zdobędą możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. TRANSPORT KRAJOWY.
 • Podstawy prawne:
  - ustawa o odpadach,
  - ustawa o transporcie drogowym,
  - ustawa przewozie towarów niebezpiecznych,
  - katalog odpadów,
  - rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
  - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Rodzaje odpadów:
  - komunalne,
  - inne niż niebezpieczne,
  - niebezpieczne – dwa systemy klasyfikacji:
 • Umowa ADR i konwencja wiedeńska (katalog odpadów),
 • Kategorie sanitarne 1, 2, 3 na podstawie rozporządzenia UE nr 1069/2009.
 • BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami):
  - obowiązek rejestracji działalności,
  - obowiązek zgłaszania przewozu, krajowy system informatyczny.
 • Dokumentowanie przewozu:
  - w firmie,
  - w pojeździe.
 • Wymagania co do środków transportu, oznakowanie.

2. TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY.
 • GIOŚ – nadzór na transportem transgranicznym.
 • Rozporządzenie UE nr 1013/2006, Konwencja Bazylejska.
 • Lista „zielona” i lista „bursztynowa” oraz odpady niesklasyfikowane.
 • Procedura zgłaszania i wykonywania przewozu transgranicznego.
 • Dokumentowanie przewozu.
 • Lista odpadów, których wwóz na terytorium Polski jest zakazany (rozporządzenie ministra środowiska z dnia  24 czerwca 2008 r.).


DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 07:45 – 08:00 Logowanie do platformy
 • 08:00 – 11:15 Zajęcia część I
 • 11:15 – 11:45 przerwa na lunch
 • 11:45 – 14:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. SENT, mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).

Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Praktyk. Specjalista z 14 letnim doświadczeniem w organach Inspekcji Transportu Drogowego. Uprawnienia Doradcy ADR zdobył w pierwszym roku, w którym zaistniał ten zawód czyli w roku 2003. Kilka lat zarządzał transportem w firmach przewożących odpady przemysłowe, później przez 14 pracował w organach Inspekcji Transportu Drogowego. Biegły sądowy w zakresie analizy zapisów z tachografów i transportu drogowego. Reprezentował Polskę na międzynarodowych konferencjach w ramach Euro Contrôle Route. Autor książek o tematyce transportowej: zabezpieczenie ładunków, normy czasu pracy, przewóz towarów niebezpiecznych i użytkowanie tachografów. Prowadzi o wielu lat szkolenia w zakresie: kontroli ITD drogowej i w przedsiębiorstwie; postępowań administracyjnych w sprawach o naruszenia przepisów transportowych; odpowiedzialności karnej uczestników przewozu: kierowcy, przewoźnika, nadawcy, załadowcy; transportu odpadów na terytorium RP oraz poza granicami kraju; czasu pracy kierowców i obsługi tachografów, ADR – transportu towarów niebezpiecznych w tym szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; mocowania i zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym; przewozów nienormatywne w transporcie drogowym
Forma
Wykład, case studies.
Czas trwania
Jeden dzień: 6 godzin
Termin / Lokalizacja
 1. 16.09.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 2. 15.10.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
 3. 06.12.2024 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
Cena
690 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SZKOLENIE ON-LINE: Transport odpadów na terytorium RP oraz poza granicami kraju
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami przemieszczania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w transporcie krajowym i międzynarodowym, przedstawienie aktów prawnych regulujących przemieszczanie odpadów, przedstawienie wzorów dokumentów i zasad prowadzenia ewidencji odpadów, przedstawienie zasad klasyfikacji odpadów w różnych systemach klasyfikacyjnych: Konwencji Bazylejskiej, Konwencji REACH i Konwencji ADR. Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: będą wiedzieli przygotować i zrealizować przewóz odpadów, jak zabezpieczyć ładunek i jak przygotować pojazdy wykorzystywane do przewozu odpadów, jak przeszkolić pracowników uczestniczących w przewozie odpadów, uzyskają możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych, poznają najnowsze regulacje prawne oraz interpretacje, zdobędą możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.