menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Sztuka Przekonywania, Perswazja i Wywieranie Wpływu w Sprzedaży i Zakupach.

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Wszystkie osoby chcące doskonalić umiejętności osobiste.
Program
SZKOLENIE DWUDNIOWE

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/SZTUKA_PRZEKONYWANIA_PERSWAZJI_I_WYWIERANIA_WPLYWU.PDF


Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1490 zł+23% VAT):
  • KATOWICE 23-24.05.2022
  • WARSZAWA  26-27.05.2022
  • POZNAŃ 30-31.05.2022
  • GDAŃSK 02-03.06.2022

Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (1230zł + 23% VAT):
  • 11-12.04.2022

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Powitanie uczestników szkolenia.
- Powitanie uczestników.
- Ćwiczenie wprowadzające.
- Cele i program szkolenia.
- Forma prowadzenia i zasady współpracy na szkoleniu.

Opis modułu 1.
Pierwszy moduł ma na celu zbudowanie atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania, jako podstawy dalszej efektywnej pracy. Uczestnicy poznają podczas tego modułu cele szkolenia i proponowany sposób realizacji celów - program szkolenia. Omówione zostaną też zasady współpracy i kwestie organizacyjne, pozwalające na umocowanie się każdego z uczestników w sytuacji szkoleniowej.

BLOK I – Kluczowe narzędzia komunikacji w procesie wywierania wpływu i przekonywania.

2. Komunikacja niewerbalna w procesie wywierania wpływu podczas kontaktu bezpośredniego z rozmówcą.
- Mowa ciała jako podstawa wywierania wpływu na rozmówcę.
- Odczytywanie sygnałów z mowy ciała.
- Spójność sygnałów werbalnych i niewerbalnych.
- Kierowanie rozmową za pomocą własnej mowy ciała.

3. Wywieranie wpływu przez telefon.
- Bariery komunikacyjne.
- Komunikacja niewerbalna jako jeden z głównych filarów wywierania wpływu przez telefon.
- Szybkość i tempo mówienia.
- Intonacja i dykcja.
- Znajomość telefonicznego savoir- vivre`u.

4. Czego oczekuje rozmówca?
- Proszę powiedzieć…? – pytania pierwszym filarem w procesie przekonywania.
- Formy aktywnego słuchania.
- 3 poziomy komunikacji.
- Analiza potrzeb i oczekiwań  jako wprowadzenie do procesu przekonywania do ,,naszych racji’’.

5. Pozytywne nastawienie i budowanie relacji z Klientem.
- Rola naszego nastawienia przy budowaniu relacji.
- Pozytywne zwroty i przeformułowania.
- Pozytywna i negatywna moc komplementu.

6. Techniki komunikacji i przekonywania oparte o indywidualną specyfikę rozmówcy.
- Osobowość rozmówcy w oparciu o programy informacyjne.
- Charakterystyka czterech głównych typów osobowości.
- Racjonalne i emocjonalne decyzje rozmówców.
- Percepcyjna typologia rozmówcy.
- Różnice międzykulturowe.
- Wywieranie wpływu w oparciu o dostosowanie formy rozmowy do typu i osobowości rozmówcy.

7. Wprowadzenie do perswazji psychologicznej.
- Perswazja psychologiczna jako obejście systemu generującego opór.
- Zasady percepcji podświadomości – działanie słów.

8. Techniki i narzędzia psychologiczno - lingwistyczne.
- Implikacje (kody językowe) i Łączniki.
- Techniki Presupozycji (wmawiania).

Opis Bloku I.
Celem modułów bloku pierwszego jest poznanie narzędzi komunikacyjnych w procesie wywierania wpływu.
Zaczniemy od jednego z filarów wywierania wpływu – komunikacji niewerbalnej. Z jednej strony dowiemy się, jak ,,odczytywać’’ rozmówcę przez jego komunikację niewerbalną, z drugiej strony dostaniemy wskazówki, jak wywierać wpływ za pomocą kontrolowania własnej mowy ciała.
Następnie prześledzimy narzędzia wspierające nas w procesie telefonicznego wywierania wpływu.
Kolejnym krokiem będzie nauka kontroli nad zadawanymi pytaniami. Dowiemy się, jak operować pytaniami jako wprowadzeniem do profesjonalnego zawodowego kontaktu, przekonywania i wywierania wpływu, radzenia sobie z obiekcjami czy postępowania w innych trudnych sytuacjach w trakcie kontaktu z rozmówcą.
Następnie prześledzimy elementy komunikacji wpływające na budowanie pozytywnej relacji pomocnej w procesie wywierania wpływu i płynnie przejdziemy do jednego z kluczowych elementów w procesie efektywności zawodowej  i wywierania wpływu - komunikacji przez pryzmat osobowości.
Dowiemy się, jak efektywnie i zarazem odmiennie należy się komunikować z poszczególnymi osobowościami. Potem każdy z uczestników szkolenia dzięki testowi pozna swoją osobowość i przez jej pryzmat dowie się, jakie obszary są jego mocną stroną a jakie wymagają uwagi i rozwoju.
Na zakończenie bloku poznamy zasady perswazji psychologicznej, czyli możliwość oddziaływania na podświadomość i świadomość rozmówcy za pomocą słów i całych zwrotów.

BLOK II – Techniki przekonywania i postępowania w trudnych sytuacjach.

9. Przekonywanie i informowanie rozmówcy.
- Przetworzenie informacji uzyskanych od rozmówcy i prezentacja rozwiązania.
- Wywieranie wpływu i argumentowanie.
- Przekazywanie niepopularnych decyzji / informacji.
- Elementy etycznej perswazji psychologicznej w procesie przekonywania.

10. Pokonywanie obiekcji i zastrzeżeń rozmówcy.
- Pozytywne nastawienie do zastrzeżeń i obiekcji.
- Intencja, kontrakt, pytanie i parafraza – jako ,,obiekcjo-łamacze’’.
- Od obiekcji do akceptacji.
- Techniki zamykania rozmowy.

11. Komunikacja asertywna w kontaktach zawodowych.
- Nasza reakcja na zachowania  nie akceptowalne ze strony rozmówcy.
- Reakcja na presje i  manipulacje rozmówców.
- Asertywne przyznanie się do błędu.
- Asertywna odmowa.

Opis Bloku II.
Uczestnicy poznają zestaw narzędzi komunikacyjnych  pomocnych w procesie przekonywania w ,,zwykłych’’  jak również  z różnego powodu ,,trudnych’’ sytuacjach.
W pakiecie wspomnianych narzędzi znajdą się też metody reakcji na konkretne wątpliwości i obiekcje rozmówców.
Następnie dowiemy się jak można przyznać  się do błędu i jednocześnie wzmocnić pozytywny wizerunek w oczach rozmówcy.
Czasami w trakcie kontaktu zawodowego należy  przekazać rozmówcy negatywną decyzje lub  inną ,,trudną’’ informacje. Dowiemy się jak to zrobić łącząc kurtuazje ze skutecznością.
Wzmocnimy też u uczestników szkolenia umiejętność asertywnej odmowy .

BLOK III – Wsparcie efektywności w procesie wywierania wpływu przez rozwój osobisty.

12.    Panowanie nad emocjami i stresem.
- Metody przeciwdziałania powstawaniu stresu.
- Negatywny stres i konstruktywny niepokój.
- Ćwiczenia fizyczne i relaksacyjne w pracy i w domu jako narzędzia eliminowania nagromadzonego stresu.

13.  Wpływanie na własne przekonania i poczucie własnej wartości.
- Analiza poziomu poczucia własnej wartości.
- Wprowadzenie do wpływania na własne przekonania.
- Narzędzia wpływania na własne przekonania i poczucie własnej wartości.

Opis Bloku III
Często stres nagromadzony w organizmie  po dodaniu nowego bodźca stresogennego jakim może być  kontakt    z trudnym rozmówcą się destrukcyjnie uzewnętrznia, dlatego zaczynamy od diagnozy przyczyn powstawania stresu a następnie przejdziemy do omówienia metod jego niwelowania i oddzielnie zasad przeciwdziałania niemu.
Ponieważ efektywność wywierania wpływu na innych jest bezpośrednio połączona z przekonaniami i poczuciem własnej wartości wywierającego wpływ, dlatego w kolejnym module zapoznamy się z narzędziami wywierania wpływu na własne przekonania i poczucie własnej wartości.

14. Podsumowanie szkolenia.
- Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia.
- Wskazówki dotyczące implementacji nabytych umiejętności w praktyce.
- Ewaluacja szkolenia.

Opis modułu 14.

W określonej formie, uczestnicy zbierają informacje i na forum podsumowujemy najważniejsze elementy ze szkolenia
Następnie każdy tworzy indywidualny plan wdrożenia wybranych elementów ze szkolenia do codziennej pracy.

15.    Konsultacje indywidualne.


INFORMACJE DODATKOWE

Cena promocyjna szkolenia stacjonarnego wynosi 1490 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:  wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowew segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe. Cena po okresie promocji: 1690 + 23% VAT.

Czas trwania szkolenia stacjonarnego:
10.00-16.00 (I dnia), 9.00-15.00 (II dnia)

Zakwaterowanie:
pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach/apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.
Prowadzący
Maciej Leszczyński. Trener biznesu i rozwoju osobistego. Trzynastoletni praktyk obsługi Klienta, sprzedaży, negocjacji i zarządzania. Zna z autopsji zarówno specyfikę prowadzenia biznesowych rozmów negocjacyjnych, jak również wymagania stojące przed skutecznym doradcą bezpośrednim. Posiada kilkuletnie doświadczenie z zakresu zarządzania grupami obsługi i sprzedaży. Autor, konsultant i trener przy realizacji kompleksowych programów szkoleniowych dla Kluczowych Klientów. Dyplomowany absolwent: Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego w Warszawie, Dwustopniowej, rocznej Szkoły Trenerów Biznesu ,,Trop” działającej pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego Metodą Tippinga, Szkolenia akredytacyjnego dla Trenerów Insights Discovery. Podczas ostatnich trzynastu lat pracy, jako trener konsultant współpracował przy kilkudniowych, jak również kilkumiesięcznych projektach szkoleniowo-doradczych z następującymi Firmami: BZ WBK; BRE BANK; DEUTSCHE BANK; EURONET 24; IKB LEASING POLSKA; LEASING EXPERST; NBP; PBK LEASING POLSKA; LIBERTY DIRECT; MILLENNIUM LEASING; PTE PZU; TOYOTA LEASING POLSKA/TOYOTA BANK POLSKA; ROYAL PBK; SG EQUIPMENT LEASING; VB LEASING; ZUS; ARLA FOODS; BALLANTINES; BEKO (AGD); CERVA POLSKA; DUNAPAC/EUROBOX; ICT POLAND; INLINE; KOMPANIA PIWOWARSKA; NESTLE; REEBOK; ŚNIEŻKA; USBKEY4U; V&S LUKSUSOWA; BAZY I SYSTEMY BANKOWE; DELL; EVERCONCEPT; EVERSOFT; EXATEL; HOGART; IBM; INTERIA; MICROSOFT; NETIA; ORACLE; SAD; S&T SERVICES; TELEKOMUNIKACJA POLSKA; VECTRA; AUCHAN; AVANS; BIMS PLUS; MAKRO CASH AND CARRY; POCZTA POLSKA; POLISH TRAVEL QUO VADIS; SPS HANDEL - ZIELONY MARKET; RENAULT; TOTALIZATOR SPORTOWY; AMGEN; CIBA VISION; NEWDERM; NOVARTIS: PHOENIX PHARMA; PIERRE FABRE; CEMEX; CHRYSO; FLEXLINK SYSTEMS POLSKA; HANZA GRUPA INWESTYCYJNA; HISPANO SUIZA POLSKA; KEMIRA; LONG BRIDGE; MEDUSAE-LED; MUREXIN; SKANSKA PROPERTY POLAND; WICHARY; AGRO-BAKAŁARZEWO; AGRO-BIZNES; AGRO-PLUS; AGROSIMEX; FRESH MAZOVIA; KAZGOD; NAROLCO; OHZIPR; TAMARK; TARGET; AXEL SPRINGER; BOUNIER BUSINESS POLSKA; EGMONT POLSKA; MEDIA EKSPRES; OMNIPRO; OPTIMEDIA; POLSKIE RADIO; TEQUILA POLSKA; TIME (RADIO ESKA); PW RZECZPOSPOLITA; KOLEJE MAZOWIECKIE; TRAMWAJE WARSZAWSKIE; URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY; URZĄD MIASTA WIELUŃ; URZĄD WOJEWÓDZKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM; AS KONTAKT; DUN AND BRADSTREET POLAND; ERNST&YOUNG; KEMA QUALITY POLSKA; MDDP; PGE OBRÓT; PGNIG; VATTENFALL; WILHELMSEN SHIPS EQUIPMENT.
Forma
Zajęcia odbywają się w formie warsztatu, w którym uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w Ich codziennej pracy. Pracujemy metodami, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu. Nasze szkolenie jest zorientowane na osiąganie pożądanych rezultatów, wprowadzając zmiany z poszanowaniem odrębności i wartości świata drugiej osoby. Kładziemy nacisk na myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy z doświadczeniem. Wykorzystujemy doświadczenia i umiejętności uczestników wynikające z Ich obecnej i wcześniejszej pracy zawodowej. Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu możemy wyróżnić: multimedialne wprowadzenia i podsumowania; moderowane dyskusje; ćwiczenia pojedyncze i w grupach; studia przypadków; dzielenie się najlepszymi praktykami; scenki oparte na rzeczywistych sytuacjach z codziennej pracy uczestników szkolenia i prace z kamerą (opcjonalnie).
Czas trwania
Czas trwania szkolenia stacjonarnego: 10.00-16.00 (I dnia), 9.00-15.00 (II dnia)
Lokalizacja
Cena
1490 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Sztuka Przekonywania, Perswazja i Wywieranie Wpływu w Sprzedaży i Zakupach.
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, 2 obiady, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Nabycie umiejętności przekonywania i wywierania wpływu szczególnie w sytuacji braku formalnej zwierzchności w procesie przekonywania innych do swoich inicjatyw i punktu widzenia oraz dobierania efektywnej argumentacji i umiejętności kwestionowania racji rozmówcy bez jednoczesnego burzenia relacji i obustronnej chęci do dalszej współpracy.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.