menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ON-LINE Transport drogowy: Odpowiedzialność karna uczestników przewozu – kierowcy, przewoźnika, nadawcy, załadowcy (Szkolenie on-line)

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenia skierowane jest do właścicieli i zarządzających transportem firm przewozowych, właścicieli i pracowników firm zajmujących się nadawanie i/lub załadunkiem towarów, kierowców, osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ODPOWIEDZIALNOSC_KARNA_UCZESTNIKOW_PRZEWOZU.PDF


SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.


Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone stacjonarnie lub za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.


Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (690 zł + 23% VAT):
 • 12.03.2024
 • 04.06.2024

Terminy realizacji szkoleń stacjonarnych (1160 zł+23% VAT):
 • WARSZAWA 05.03.2024, 24.05.2024

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.

Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt.

PROWADZĄCY: Praktyk. Specjalista z 14 letnim doświadczeniem w organach Inspekcji Transportu Drogowego.
Uprawnienia Doradcy ADR zdobył w pierwszym roku, w którym zaistniał ten zawód czyli w roku 2003. Kilka lat zarządzał transportem w firmach przewożących odpady przemysłowe, później przez 14 pracował w organach Inspekcji Transportu Drogowego. Biegły sądowy w zakresie analizy zapisów z tachografów i transportu drogowego. Reprezentował Polskę na międzynarodowych konferencjach w ramach Euro Contrôle Route. Autor książek o tematyce transportowej: zabezpieczenie ładunków, normy czasu pracy, przewóz towarów niebezpiecznych i użytkowanie tachografów.
Prowadzi o wielu lat szkolenia w zakresie:
kontroli ITD drogowej i w przedsiębiorstwie; postępowań administracyjnych w sprawach o naruszenia przepisów transportowych; odpowiedzialności karnej uczestników przewozu: kierowcy, przewoźnika, nadawcy, załadowcy; transportu odpadów na terytorium RP oraz poza granicami kraju; czasu pracy kierowców i obsługi tachografów, ADR – transportu towarów niebezpiecznych  w tym szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; mocowania i zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym; przewozów nienormatywne w transporcie drogowym.

Celem szkolenia jest przedstawienie różnic pomiędzy odpowiedzialnością karną, wykroczeniową (karną uproszczoną), administracyjną, i cywilną, zapoznanie słuchaczy z aktami prawnymi regulującymi transport krajowy i międzynarodowy, zapoznanie słuchaczy z „przesłankami czynu zabronionego” czyli kiedy i za co możemy zostać ukarani, zapoznanie z taryfikatorem naruszeń (załącznik nr 1, 3 i 4 do ustawy o transporcie drogowym), interpretacją jego zapisów, wyjaśnienie okoliczności w jakich naruszenia są przypisywane do konkretnych punktów taryfikatora, zapoznanie uczestników z systemem „punktów karnych dla przedsiębiorców” czyli zasad przyznawania i odbierania tzw. „dobrej reputacji” przewoźnikom drogowym.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli jak się zachować podczas kontroli, jakie są ich prawa i obowiązki, będą potrafili w „świadomy” sposób brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne, uzyskają możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych, poznają najnowsze regulacje prawne oraz interpretacje, zdobędą możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. DEFINIOWANIE „PRZEWOZU DROGOWEGO” W RÓŻNYCH AKTACH PRAWNYCH.

2. DEFINIOWANIE „UCZESTNIKÓW PRZEWOZU” W RÓŻNYCH AKTACH PRAWNYCH.

3. PODSTAWY PRAWNE, RÓŻNICOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W ZALEŻNOŚCI OD:
 • rodzaju przewożonego towaru:
  - „zwykłe ładunki”,
  - towary niebezpieczne,
  - ładunki ponadgabarytowe,
  - żywe zwierzęta,
  - towary szybko psujące się.
 • przepisu prawa, rodzaju wykonywanego transportu (krajowy/międzynarodowy):
  - Prawo o ruchu drogowym,
  - Ustawa o transporcie drogowym,
  - Umowa ADR,
  - Konwencja CMR.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA KIEROWCY I INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH ZAANGAŻOWANYCH W PRZEWÓZ.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA PODMIOTÓW PRAWNYCH:
 • przedsiębiorców zaangażowanych w przewóz,
 • przebieg postępowania administracyjnego.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I ADMINISTRACYJNA SZCZEGÓLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM - DORADCA ADR I ZARZĄDZAJĄCY TRANSPORTEM.

7. TRANSPORT MULTIMODALNY, TRANSPORT PRZY „DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH” – ZAMKNIĘTEJ ŁADOWNI.

8. SUPLEMENT:
 • postępowanie karne uproszczone, czyli co każdy kierowca i każdy z nas powinien wiedzieć o mandatach.

9. PODSUMOWANIE. DYSKUSJA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA.


DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:


CZAS TRWANIA SZKOLENIA: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
 • 07:45 – 08:00 Logowanie do platformy
 • 08:00 – 11:15 Zajęcia część I
 • 11:15 – 11:45 przerwa na lunch
 • 11:45 – 14:00 Zajęcia część II

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)


Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. SENT, mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych (BUR-PARP EFS).


Harmonogram wszystkich szkoleń:  https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/ATL_HARMONOGRAM_SZKOLEN_OTWARTYCH.pdf
Prowadzący
Praktyk. Specjalista z 14 letnim doświadczeniem w organach Inspekcji Transportu Drogowego. Uprawnienia Doradcy ADR zdobył w pierwszym roku, w którym zaistniał ten zawód czyli w roku 2003. Kilka lat zarządzał transportem w firmach przewożących odpady przemysłowe, później przez 14 pracował w organach Inspekcji Transportu Drogowego. Biegły sądowy w zakresie analizy zapisów z tachografów i transportu drogowego. Reprezentował Polskę na międzynarodowych konferencjach w ramach Euro Contrôle Route. Autor książek o tematyce transportowej: zabezpieczenie ładunków, normy czasu pracy, przewóz towarów niebezpiecznych i użytkowanie tachografów. Prowadzi o wielu lat szkolenia w zakresie: kontroli ITD drogowej i w przedsiębiorstwie; postępowań administracyjnych w sprawach o naruszenia przepisów transportowych; odpowiedzialności karnej uczestników przewozu: kierowcy, przewoźnika, nadawcy, załadowcy; transportu odpadów na terytorium RP oraz poza granicami kraju; czasu pracy kierowców i obsługi tachografów, ADR – transportu towarów niebezpiecznych w tym szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne; mocowania i zabezpieczania ładunków w transporcie drogowym; przewozów nienormatywne w transporcie drogowym
Forma
Wykład, case studies.
Czas trwania
Jeden dzień: 6 godzin
Lokalizacja
Cena
690 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
ON-LINE Transport drogowy: Odpowiedzialność karna uczestników przewozu – kierowcy, przewoźnika, nadawcy, załadowcy (Szkolenie on-line)
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF + materiały dodatkowe do pobrania on-line, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
Zdobyta wiedza
Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli jak się zachować podczas kontroli, jakie są ich prawa i obowiązki, będą potrafili w „świadomy” sposób brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne, uzyskają możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych, poznają najnowsze regulacje prawne oraz interpretacje, zdobędą możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem.
Certyfikaty
Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.