menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany Corporate Governance Manager (Ład korporacyjny, nadzór właścicielski)

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Brak
Program
Dzień I,
Sesja I, 9:00 – 12:30
ZNACZENIE CORPORATE GOVERNANCE
-Co to jest corporate governance?
-Elementy systemu corporate governance
-Wpływ funkcjonowania corporate governance na wyniki spółki
-Rola corporate governance w różnych obszarach funkcjonowania spółki
ASPEKTY FINANSOWE
-Analiza i ocena funkcjonowania spółki na podstawie sprawozdań finansowych spółki
-Manipulacje w sprawozdaniach finansowych – jak odczytywać sygnały ostrzegawcze? (Studia przypadków)
-Rola komitetu audytu
RELACJE INWESTORSKIE i INWESTORZY AKTYWIŚCI
System komunikowania się z akcjonariuszami
– Charakter inwestorów instytucjonalnych
– Monitoring spółek przez inwestorów instytucjonalnych
– Aktywiści w Polsce
Prelegent: Prof. ALK Aneta Hryckiewicz, Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego
12.30-13.00 przerwa
Sesja II, 13:00 – 16:00
OCENA NADZORU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH
Macierz oceny nadzoru korporacyjnego
– Metody pomiaru nadzoru właścicielskiego
– Analiza wewnętrznego nadzoru korporacyjnego (Studia przypadków)
– Analiza zewnętrznego nadzoru korporacyjnego (Studia przypadków)
AKWIZYCJE I PRZEJĘCIA JAKO ELEMENT NADZORU KORPORACYJNEGO W POLSCE
– Dynamika procesów konsolidacyjnych w Polsce
– Budowanie imperiów a wartości
– Przejęcie jako zewnętrzny element nadzoru korporacyjnego
– Metody obrony przed i po złożeniu oferty
– Zachowania menedżerów w procesach konsolidacyjnych
– Zachowania rad nadzorczych w procesach konsolidacyjnych
Prelegent: Prof. ALK Aneta Hryckiewicz, Wykładowca, Akademia Leona Koźmińskiego
Dzień II
Sesja I, 9:00 – 12:30
GŁÓWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ
– Powołanie i mandat członka Rady Nadzorczej
– Kadencja, prawa i obowiązki przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady, sekretarza i pozostałych członków rady
– Członek rady delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu
– Absolutorium, wygaśnięcie mandatu
POZYCJA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
– Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej
– Obowiązki członka Zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami Zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu)
– Obowiązki Rady Nadzorczej
– Obowiązki członka Rady Nadzorczej delegowanego do Zarządu
– Pozycja członka Zarządu wobec Rady Nadzorczej
– Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji
– Tryb udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej
– Prawo członka rady nadzorczej do uzyskania absolutorium
– Skutki odmowy udzielenia absolutorium
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
– Zwoływanie i organizacja posiedzeń: zarządu i rady nadzorczej
– Sposoby odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, tryby podejmowania uchwał
– Droga elektroniczna zwołanie posiedzeń rady nadzorczej
– Elementy i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia
– Uczestnicy posiedzenia rady (zarząd, goście)
– Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej
– Jak tworzyć regulamin Rady Nadzorczej, aby uskuteczniał pracę?
UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ
– Zasady podejmowania uchwał w spółce z o.o. i akcyjnej
– Uchwały wyrażające zgodę (tryb kwestionowania) i „opiniujące”
– Jakie sprawy wymagają uchwał Rady Nadzorczej
– Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?
– Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał
– Zasady sporządzania protokołów (uchwał) Rady Nadzorczej
GŁOSOWANIE RADY NADZORCZEJ
– Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający
– Tajne i jawne głosowanie
– Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji
– Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego
ZASKARŻANIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ
– Postanowienia KSH odnośnie uchwał Rady Nadzorczej
– Postanowienia umowy (statutu) i regulaminów odnośnie uchwał Rady Nadzorczej
– Odwołania od uchwał Rady Nadzorczej odmawiających zgody na dokonanie czynności
– Zaskarżanie do sądu uchwał rady nadzorczej
– Wniesienie powództwa (legitymacja czynna i bierna)
AKTUALNE PROBLEMY PRAWNE – NOWE ZASADY DZIAŁANIA KOMITETÓW AUDYTU RAD NADZORCZYCH
– nowe zasady powoływania Komitetów Audytów
– nowe wymogi wobec członków Komitetów Audytów
– wątpliwości w zakresie spełniania kryteriów niezależności przez członków Komitetów Audytu
– nowe zadania i kompetencje Komitetów Audytu
– termin wejścia zmian w życie – czy wszystkie nowe obowiązki wiążą dopiero od 21 października 2017 r.?
– sankcje za brak powołania lub niewłaściwy skład Komitetów Audytu
Prelegent: Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny, Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
12.30-13.00 przerwa
Sesja II, 13:00 – 16:00
SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO TWORZENIA POSTANOWIEŃ ŁADU KORPORACYJNEGO
– Poszerzone rozumienie Ładu Korporacyjnego
– Dlaczego wybrani menedżerowie Corporate Governance zaczęli być tak doceniani?
– Systemowe podejście do tworzenia wewnętrznych regulacji prawnych – typy i przeznaczenie dokumentów
– Precyzja języka organizacyjnego – klucz do poprawnych regulacji
– Przykładowy proces stworzenia/weryfikacji pakietu regulacji wewnętrznych
– Pominięte, ważne zagadnienia – nad czym warto się jeszcze pochylić
Prelegent: dr Tadeusz Lis, Prezes, Reinvention Sp. z o.o.
16.00 Zakończenie kursu
Prowadzący
Prof. ALK Aneta Hryckiewicz Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Dariusz Kulgawczuk, Partner, Radca Prawny Kancelarii Prawnej RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, LL.M. dr Tadeusz Lis - ekspert w zakresie organizacji i zarządzania oraz zasad kształtowania Ładu Korporacyjnego
Forma
szkolenie on-line TEAMS
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
1995 zł netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Certyfikowany Corporate Governance Manager (Ład korporacyjny, nadzór właścicielski)
W cenę wliczono
Udział w szkoleniu on-line, dostęp do platformy, materiały szkoleniowe i certyfikat w pdf
Zdobyta wiedza
Podczas kursu dowiedzą się Państwo o: – Aktualnych problemach prawnych, w tym temat Komitetu Audytu po zmianach prawnych – Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej – Pozycji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej – Posiedzeniach, uchwałach, głosowaniu Rady Nadzorczej – Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe spółek – Wpływie Inwestorów Aktywistów na działalność spółek – Akwizycjach i przejęciach jako elemencie nadzoru korporacyjnego w Polsce – Systemowym pojęciu do tworzenia postanowień Ładu Korporacyjnego
Certyfikaty
Certyfikat Akademii Leona Koźmińskiego oraz CGE
Organizator
Certified Global Education Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.