menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


REWOLUCYJNA NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH 2022

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
SZKOLENIE NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ADRESUJEMY DO: Prokurentów, wspólników Prezesów zarządu Członków zarządu Przewodniczących i członków rad nadzorczych Szefów biur obsługi zarządu, pracowników biura zarządu, asystentów zarządów Działów prawnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, grup kapitałowych, spółek Skarbu Państwa oraz spółek jednostek samorządu terytorialnego Reprezentantów działów audytu i controllingu
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Program
NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH – PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie do systemu prawnego prawa grup spółek

 • cel nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych – wprowadzenie prawa holdingowego
 • grupa spółek – czy nowe przepisy mają charakter obligatoryjny dla spółek?
 • umowy przewidujące zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • pierwszeństwo grupy spółki przed interesem spółek
 • jak określić wspólną strategię gospodarczą i wspólny interes?
 • jaki warunki należy spełnić, aby przystąpić do grupy spółek?
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej wobec spółki zależnej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • jakie uprawnienia posiada wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej?
 • odkupienie udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • kto odpowiada za obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej?
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

Zmiany w funkcjonowaniu wszystkich Sp. z o.o. i S.A.

 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • nowa odpowiedzialność karna za nieprzekazywanie informacji
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • jaki wpływ nowe przepisy będą miały na osoby pełniące funkcję w chwili wejścia w życie przepisów?
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • wyjaśnienia w toku sporządzania sprawozdania zarządu z działalności i sprawozdania finansowego
 • rozszerzenie obowiązku informacyjnego – oznaczanie pism
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • kto podpisuje protokoły według nowych zasad?
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • informacje przekazywane przez zarząd bez dodatkowego wezwania wobec zarządu
 • transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki
 • sytuacji spółki w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • wybór doradcy – podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje
 • dostęp do dokumentów stanowiących podstawę badania – nowe obowiązki zarządu
 • pisemny raport z badania – możliwość upublicznienia
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • sprawozdanie rady nadzorczej – ocena realizacji przez zarząd obowiązków
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • zawiadomienie o terminie posiedzenia biegłego rewidenta – nowy obowiązek
 • nowy obowiązek zawiadomienia zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • posiedzenie bez formalnego zwołania w radzie nadzorczej
 • komisja rewizyjna – nowy zakres obowiązków i uprawnień
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł
 • zmiany w ustawie Prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Ważne zmiany w ustawie KRS obowiązujące od lipca 2021

 • zgłaszanie wniosków w postępowaniu elektronicznym
 • akt notarialny i inne załączniki
 • terminy zgłaszania wniosków do KRS
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • wpis do KRS i inne rozstrzygnięcia

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
TRENEREM SZKOLENIA NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH BĘDZIE: Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej z olbrzymią praktyką i wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, w tym obsłudze organów spółek kapitałowych oraz doradztwie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce” oraz „Prawo Rosyjskiej Federacji”. Wybitny, charyzmatyczny wykładowca, od 15 lat prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa.
Forma
NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH – METODY SZKOLENIOWE: Szkolenie Nowelizacja kodeksu spółek handlowych będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
Czas trwania
Szkolenie jednodniowe 27 kwietnia 2022 roku
Lokalizacja
Cena
590 zł
Zgłoszenie
REWOLUCYJNA NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH 2022
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Zdobyta wiedza
NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH – KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: poznasz zmiany w przepisach, które wchodzą w życie w 2021/2022 poznasz przepisy prawne dotyczącą funkcjonowania organów spółki, wzajemnych relacji między organami, odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej dowiesz się, jak można zabezpieczyć interesy spółki i usprawnić jej procesy
Certyfikaty
Elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.