menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Praktyczne obowiązki przedsiębiorstw związane z ochroną środowiska; ćwiczenia

Kategoria
BRANŻOWE
Typ szkolenia
otwarte
Program
 1. Główne obowiązki przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:
  • rodzaje instalacji wymagające zgłoszenia lub pozwolenia,
  • Starosta/Marszałek/RDOŚ/Prezydenta Miasta – który organ będzie uzgadniał warunki emisji,
  • obowiązki wynikające ze zgłoszeń, pozwoleń emisyjnych, pozwoleń zintegrowanych,
  • Konkluzje BAT – kogo dotyczą i jakie obowiązki określają,
  • monitoring instalacji – pomiary emisji, terminy, formularze, właściwe organy,
  • sprawozdawczość PRTR,
  • raporty do KOBIZE.

  Ćwiczenie: na podstawie danych dotyczących przykładowego zakładu określenie obowiązków dotyczących emisji do powietrza, w tym m.in. jakich uzgodnień i z jakim organem należy dokonać w przypadku wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, sprawozdawczość – do którego urzędu i w jakim terminie.

 2. Gospodarka odpadami:
  • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – kiedy wymagane pozwolenie a kiedy zezwolenie i czym się różnią,
  • magazynowanie odpadów – w jaki sposób i jak się dostosować – Rozporządzenie dot. magazynowania odpadów
  • kto może transportować odpady,
  • komu możemy przekazywać odpady i jak to zweryfikować,
  • obowiązkowe kontrole przez WIOŚ z zakresu gospodarki odpadami na etapie aktualizacji decyzji,
  • baza BDO – KPO i KEO, sprawozdawczość
  • zabezpieczenia finansowe – kogo dotyczą,
  • prawa własności/użytkowania wieczystego dla terenu, na którym magazynowane będą odpady,
  • monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów,
  • opinia PSP dotycząca decyzji odpadowych, operat przeciwpożarowy,
  • produkt uboczny a utrata statusu odpadów – czym się różnią,
  • administracyjne kary pieniężne.

  Ćwiczenie: na podstawie danych przykładowego zakładu ustalenie jakie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami powinien posiadać, w jaki sposób poprawnie prowadzić ewidencję oraz magazynowanie odpadów, który organ będzie wydawał decyzje, do którego należy przekazać sprawozdania.

 3. Gospodarka opakowaniami:
  • jakich opakowań dotyczy,
  • zasady dla opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych,
  • kampanie edukacyjne – kto podlega i jak je zrealizować,
  • ewidencja opakowań,
  • dokumenty DPO, DPR i EDPO, EDPR,
  • sprawozdawczość – komu, w jakim terminie i co można zlecić.

  Ćwiczenie: określenie dla podanych rodzajów opakowań czy podlegają pod przepisy ustawy opakowaniowej oraz weryfikacja sposobu prowadzenia ewidencji.

 4. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych:
  • certyfikaty dla personelu oraz certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu,
  • Rejestr CRO – Karty Urządzeń i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Baza BDS – kogo dotyczy sprawozdawczość,
  • administracyjne kary pieniężne i przepisy karne.

  Ćwiczenie: przykładowe urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne i obowiązki dotyczące tych urządzeń.

 5. Opłaty za korzystanie z środowiska:
  • za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza tj. za emisję z kotłowni, spalanie paliw w pojazdach, ubytki czynników chłodniczych,
  • opłaty za składowanie odpadów,
  • sprawozdawczość – nowe wzory wykazów,
  • stawki opłat, terminy, organy.

  Ćwiczenie: wypełnianie wybranych sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

 6. Poważne awarie:
  • jakie zakłady kwalifikują się do zakładów zwiększonego bądź dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej,
  • zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wewnętrzne plany operacyjno- ratownicze – kogo dotyczą te dokumenty,
  • wspólne kontrole PSP i WIOŚ oraz częstotliwość tych kontroli,
  • informowanie społeczeństwa o zakładzie, w tym o rodzaju magazynowanych substancjach – obowiązkowe udostępnianie informacji na stronie internetowej.

 7. Kontrola inspekcji ochrony środowiska – praktyczne informacje:
  • kiedy jest wymagane zawiadomienie i upoważnienie do kontroli,
  • przygotowanie i uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do kontroli,
  • oględziny zakładu, składanie wyjaśnień,
  • podpisanie lub odmowa podpisania protokołu pokontrolnego,
  • możliwość zatrzymywania i kontroli pojazdów,
  • kontrole przez całą dobę,
  • kary wymierzane przez inspekcje ochrony środowiska,
  • w jakiej sytuacji może dojść do wstrzymania działalności.

 8. Konsultacje, dyskusja


Studium przypadku
: Identyfikacja wymagań prawnych i obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska na przykładzie danego zakładu przemysłowego.

Prowadzący
Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność ma wpływ na środowisko. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z szeroko rozumianych zagadnień związanych z ochroną środowiska. Koordynator wielu cykli kontrolnych realizowanych w ramach ogólnopolskich cykli kontrolnych zlecanych przez GIOŚ.
Forma
wykład, konsultacje, dyskusja, studium przypadku, ĆWICZENIA
Czas trwania
18 godzin akademickich
Termin / Lokalizacja
 1. 23.08.2022 / Jurata
Cena
2100 zł netto; 2000 zł netto – dla stałych klientów oraz przy zgłoszeniu przynajmniej dwóch osób z firmy; dopłata do pokoju 1 – osobowego – 300 zł netto (ograniczona ilość miejsc).
Zgłoszenie
Praktyczne obowiązki przedsiębiorstw związane z ochroną środowiska; ćwiczenia
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu. Szkolenie finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych jest zwolnione od podatku VAT
Certyfikaty
zaświadczenie uczestnictwa
Organizator
AMG Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.