menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Rekomendacja Z KNF w praktyce – jak zapobiegać konfliktowi interesów w Banku Spółdzielczym

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program

                                                       SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo

z możliwością zadawania pytań przez chat

  Z dniem 31 grudnia 2021 roku weszły w życie zaktualizowane „Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06),1 zastępujące wcześniejsze wytyczne (EBA/GL/2017/12), które rozszerzyły zakres przedmiotowy poprzedniej regulacji. Praktyczne omówienie zmian pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników szkolenia o kolejne wymagania dotyczące oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie podstawowych obowiązków, na które wskazuje Rekomendacja Z, w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów w banku spółdzielczym oraz omówienie praktycznych sposobów stosowania regulacji banku dotyczących tej kwestii

Dla kogo: zarządów banków, członkowie rad nadzorczych, osoby pełniące kluczowe funkcje, pracownicy komórek do spraw zgodności, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni badających zapewnianie zgodności w bankach, osoby zajmujące się HR, ryzykiem i outsourcingiem.

PROGRAM:

I. Podstawy prawne dotyczące ładu wewnętrznego i zapobiegania konfliktowi interesów w bankach:
1. Dyrektywa CRD.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczególnego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach.
4. Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06) – zakres nowych zagadnień.
5. Rekomendacja Z KNF dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach.
6. Metoda oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF.
7. Rekomendacja Z a Rekomendacja H – wzajemne relacje.
II. Podstawowe pojęcia:
1. Cel regulacji dotyczących ładu wewnętrznego i zapobiegania konfliktom interesów w banku.
2. Podstawowe pojęcia.
3. Wewnętrzne regulacje banku spółdzielczego i ich rola w działaniu banku.
4. Kogo dotyczą zasady ładu wewnętrznego i zapobiegania konfliktowi interesów w banku.
5. Ogólne zasady ładu wewnętrznego w banku.
III. Zasady działania, uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność i wzajemne relacje rady nadzorczej i zarządu banku, odpowiedniość członków organów banku i osób pełniących kluczowe funkcje:
1. Funkcje rady nadzorczej i zarządu banku.
2. Skład, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej i zarządu banku.
3. Odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej.
4. Identyfikacja kluczowych funkcji w banku oraz powoływanie i odwoływanie osób pełniących te funkcje.
5. Odpowiedzialność i ocena odpowiedniości członków rady nadzorczej i zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w banku – praktyczne zastosowanie „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF”.
6. Zakres nowych zagadnień uregulowanych Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06) – od dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Zaangażowanie, niezależność i zarządzanie konfliktami interesów w radzie nadzorczej i zarządzie.
IV. Standardy postępowania banku i konflikt interesów w banku:
1. Standardy postępowania banku.
2. Rola zasad etyki obowiązującego w banku.
3. Konflikty interesów na poziomie banku:
a. pojęcie,
b. rodzaje – przykłady,
c. polityka zarządzania konfliktami interesów w banku.
V. Polityka zlecania czynności na zewnątrz, zasady wynagradzania w banku oraz polityka dywidendowa:
1. Polityka zlecania czynności na zewnątrz.
2. Zasady wynagradzania w banku.
3. Polityka dywidendowa.
VI. Zarządzanie ryzykiem:
1. System zarządzania ryzykiem.
2. Kultura ryzyka.
3. Nowe produkty.
4. Polityka informacyjna i ujawnienia.

Prowadzący
Szkolenie poprowadzi radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SGH w Warszawie oraz szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami).
Forma
Online
Czas trwania
1 dzień godz. 09.00-12.00
Lokalizacja
Cena
340 kolejna osoba 290
Zgłoszenie
Rekomendacja Z KNF w praktyce – jak zapobiegać konfliktowi interesów w Banku Spółdzielczym
W cenę wliczono
Uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Certyfikaty
tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.