menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Przedawnienie roszczeń – vademecum pracownika Banku Spółdzielczego.

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program

                                                       SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo

z możliwością zadawania pytań przez chat

Cel szkolenia: Funkcjonowanie w prawie polskim instytucji przedawnienia roszczenia powoduje, że bank jako wierzyciel ma ograniczony czas na skuteczne dochodzenie swoich należności od dłużników- klientów. Celem szkolenia jest omówienie zasad i terminów przedawniania się należności z tytułu różnych rodzajów umów bankowych i związanych z tym ryzyk oraz zapoznanie się z zasadami przerywania biegu przedawnienia i odróżniania wygaśnięcia prawa dochodzenia należności od przedawnienia.
Uczestnicy szkolenia nauczą się praktycznie obliczać terminy przedawnienia roszczeń z tytułu umów depozytowych i kredytowych i prawidłowo żądać spłaty zobowiązań od klientów banku i osób zabezpieczających spłatę należności. Dowiedzą się także, jak prawidłowo odpowiadać na zawarte w reklamacjach klientów niezasadne zarzuty dotyczące przedawnienia roszczeń banku.
Dla kogo – zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, prawnicy, audytorzy i pracownicy kontroli, pracownicy rozpatrujący reklamacje, pracownicy obsługujący umowy bankowe i windykację.

 

PROGRAM:

I. Pojęcie przedawnienie roszczenia:
1. Na czym polega przedawnienie roszczenia?
2. Czy każde roszczenie ulega przedawnieniu?
3. Czy terminy przedawnienia można umownie zmieniać?
4. Skutki prawne przedawnienia roszczenia.
5. Przedawnienie a wygaśnięcie roszczenia – różne skutki prawne- na przykładzie zgłoszenia nieautoryzowanych transakcji płatniczych, sankcji kredytu darmowego i odstąpienia konsumenta od umowy kredytowej.
II. Możliwe działania banku po podniesieniu przez dłużnika zarzutu przedawnienia roszczenia:
1. Co to znaczy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia:
a) kto może to zrobić?
b) w jakiej formie musi to nastąpić?
2. Czy można wezwać dłużnika do zapłaty po podniesieniu zarzutu przedawnienia?:
a) orzecznictwo UOKiK;
b) rola rejestrów bankowych.
3. Czy i kiedy można pozwać dłużnika do sądu mimo upływu terminu przedawnienia?
4. Wyjątki dotyczące konsumentów.
III. Terminy przedawnienia roszczeń banku wobec klientów:
1. Terminy przedawnienia wobec poszczególnych grup klientów:
a) wobec klientów prowadzących działalność gospodarczą,
b) wobec rolników,
c) wobec konsumentów,
d) wobec jednostek samorządu terytorialnego.
2. Terminy przedawnienia z tytułu poszczególnych czynności bankowych:
a) umowy kredytu i kredytu hipotecznego,
b) umowy kredytu w rachunku,
c) umowy poręczenia,
d) zobowiązania wekslowego,
e) poręczenia wekslowego,
f) należności zabezpieczonych hipoteką,
g) należności zabezpieczonych zastawem rejestrowym,
h) umowy rachunku,
i) należności ubocznych od umowy rachunku (opłat, odsetek),
j) umowy rachunku po śmierci posiadacza.
3. Terminy przedawnienia należności wynikających z:
a) wyroków sądowych,
b) ugód zawartych przed mediatorem i pozasądowym organem rozjemczym np. Sądem Polubownym przy KNF, Rzecznikiem Finansowym, Arbitrem Bankowym przy ZBP.
IV. Terminy przedawnienia roszczeń klientów wobec banku:
1. Terminy przedawnienia dla poszczególnych grup klientów:
e) klientów prowadzących działalność gospodarczą,
f) rolników,
g) konsumentów,
h) jednostek samorządu terytorialnego.
2. Przedawnienie roszczeń konsumentów wynikające z ustaw szczególnych.
V. Praktyczne obliczanie terminów przedawnienia – liczne przykłady.
VI. Wpływ poszczególnych postępowań sądowych na bieg terminów przedawnienia roszczeń banku:
1. Postępowania spadkowe – projektowane zmiany prawa,
2. Postępowanie upadłościowe – wpływ zgłoszenia wierzytelności na przedawnienie.
VII. Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia:
1. Przyczyny i okres zawieszenia biegu przedawnienia.
2. Przerwanie biegu przedawnienia:
a) co to jest uznanie długu?
b) forma i treść uznania długu – prawidłowe zapisy,
c) czy spłata zadłużenia przerywa bieg przedawnienia?
d) czy ugoda restrukturyzacyjna zawsze przerywa bieg przedawnienia?
e) co to znaczy „dochodzenie roszczenia”, które przerywa bieg przedawnienia?
f) jak liczyć bieg terminu przedawnienia po przerwie?
VIII. Czy ulegają przedawnieniu zarzuty dotyczące:
a) nieważności bądź pozorności umowy bankowej (art. 83 kc),
b) zarzuty związane z naruszeniem RODO?
c) zarzuty związane z naruszeniem tajemnicy bankowej?

Prowadzący
Szkolenie poprowadzi radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, SGH w Warszawie oraz szkół bankowych. Członek FIN-NET (europejskiej sieci rozpatrywania sporów między bankami i ich klientami).
Forma
Online
Czas trwania
1 dzień godz. 09.00-12.00
Lokalizacja
Cena
390, kolejna osoba 290
Zgłoszenie
Przedawnienie roszczeń – vademecum pracownika Banku Spółdzielczego.
W cenę wliczono
Uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Certyfikaty
tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.