menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


PORĘCZENIE I PORĘCZENIE WEKSLOWE - sposoby skutecznego zabezpieczania wierzytelności Banku Spółdzielczego

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program

                                                      SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo

z możliwością zadawania pytań przez chat

Lawinowo rośnie liczba ogłoszonych przez sądy upadłości, wobec czego szczególnego znaczenia nabiera skuteczność ustanawianych przez banki zabezpieczeń i ochrona przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy. Ponieważ przyjmowanie przez banki weksli i poręczeń wekslowych oraz poręczeń według prawa cywilnego jest powszechną formą zabezpieczania wierzytelności kredytowych, ważne jest prawidłowe ustanowienie tych zabezpieczeń, ich egzekwowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku upadłości kredytobiorcy bądź poręczyciela.
Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego zawarcia i wykonania umowy poręczenia oraz należytego opisania zabezpieczenia wekslowego w umowie kredytowej, zasad wypełniania weksli oraz należytego sporządzania i podpisywania deklaracji wekslowej (to nie są jednostronne oświadczenia woli klientów!), jak też zasad wystawiania weksli „nie na zlecenie” – zgodnie ze zmianami prawnymi obowiązującymi od dnia 23 września 2021 roku.
Dla kogo: zarządy banków, dyrektorzy oddziałów, audytorzy, pracownicy przyjmujący zabezpieczenia, personel kredytodawcy, prawnicy, audytorzy, pracownicy działu reklamacji.

PROGRAM:

I. Poręczenie i poręczenie wekslowe:
1. Podstawy prawne stosowania poręczenia i poręczenia wekslowego.
2. Rekomendacje KNF dotyczące poręczenia.
3. Podobieństwa i różnice obu poręczeń.
4. Wpływ restrukturyzacji zadłużenia kredytowego (odnowienia, przystąpienia do długu, cesji wierzytelności) na los poręczenia i poręczenia wekslowego.
5. Terminy przedawnienia roszczeń z tytułu poręczenia i poręczenia wekslowego.
II. Poręczenie jako skuteczna forma zabezpieczenia wierzytelności:
1. Forma ustanowienia.
2. Treść i zakres zobowiązania poręczyciela.
3. Tajemnica bankowa wobec poręczyciela – propozycje rozwiązań.
4. Szczególne obowiązki informacyjne banku – odpowiedzialność odszkodowawcza banku jako skutek ich zaniechania.
5. Poręczenie po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy – tryb działania banku.
6. Upadłość poręczyciela – tryb działania banku.
III. Poręczenie wekslowe:
1. Składniki formalne weksla i skutki ich uchybienia.
2. Poprawna treść zapisów umowy kredytowej dotycząca zabezpieczenia wekslowego – skutki prawne nieprawidłowego zapisu.
3. Porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) – zasady poprawnego wystawiania:
a- forma i treść.
b- kto podpisuje porozumienie wekslowe?
6. Klauzule wekslowe – szczególne obowiązki banku przy przyjmowaniu weksli od konsumentów (od 23.09.2021r.)
7. Elementy istotne dla ważności poręczenia wekslowego:
a) forma poręczenia wekslowego,
b) treść poręczenia wekslowego,
c) podpisy poręczycieli.
8. Wpływ nieważności weksla na odpowiedzialność poręczyciela wekslowego.
9. Możliwe zarzuty poręczyciela wekslowego wobec wierzyciela.
10. Nowe obowiązki związane z wydaniem weksla po spłacie zobowiązania kredytowego.
IV. Nowe zasady dochodzenie należności z weksla – zmiana Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego:
1. Nowe obowiązki dowodowe obciążające banki pozywające dłużników w postępowaniu nakazowym:
a – obowiązek przedłożenia umowy z załącznikami – dłużnicy konsumenci,
b – obowiązek złożenia oświadczenia – inni dłużnicy.
2. Koszty postępowania.
3. Odpowiedzialność banku za uchybienia przepisom Prawa wekslowego i Kodeksu postępowania cywilnego.

Prowadzący
Doświadczony wykładowca, radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich.
Forma
Online
Czas trwania
1 dzień 12.30-15.30
Lokalizacja
Cena
340, kolejna osoba 290
Zgłoszenie
PORĘCZENIE I PORĘCZENIE WEKSLOWE - sposoby skutecznego zabezpieczania wierzytelności Banku Spółdzielczego
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie,
Certyfikaty
tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.