menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zmiany zasad wydawania decyzji ZRID, nowe obowiązki organów administracji. Nowe przesłanki zawieszania postępowań i wstrzymywania wykonania decyzji ZRID. Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych.

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, samorządy terytorialne, zarządcy dróg, projektanci dróg i wykonawcy robót drogowych
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w szkoleniu Przesłanie zgłoszenia na mail: fwb5@wp.pl oraz dokonanie przedpłaty lub zadeklarowanie zapłaty w terminie 7 od dnia otrzymania faktury
Program
Program:

1. Obowiązujący stan prawny specustawy drogowej

2. Przedmiot specustawy a ustawa Prawo budowlane - budowa, remont i przebudowa

3. Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD

4. Zakres stosowania Specustawy

5. Pojęcie drogi na tle obowiązujących przepisów prawnych

6. Przygotowanie inwestycji drogowej

7. Realizacja inwestycji drogowej - decyzja ZRID

8. Zasady realizacji dróg na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

9. Zakończenie inwestycji drogowej, zasady oddawania dróg do użytkowania

10. Odpowiedzi na najczęściej padające pytania, m.in.:
   - Czy na podstawie specustawy drogowej można uzyskać ZRID wyłącznie na budowę drogi, czy też na inne roboty budowlane (remont, przebudowa, rozbiórka)?
   - Czy starosta wydając decyzje ZRID może wyrazić zgodę na rozbudowę drogi wojewódzkiej lub krajowej? Jaki jest dopuszczalny zakres takiej zgody?
   - Co oznacza stwierdzenie, że wniosek o wydanie decyzji ZRID ma charakter związany?
   - Jaka jest data wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID i jakie obowiązują zasady przy wyliczaniu kar za przekroczenie 90 dniowego terminu na jej wydanie?
   - Zasady określania stron postępowania i zawiadamiania stron o jego wszczęciu i wydawaniu decyzji ZRID?
   - Czy wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia o których jest mowa w art.11d ust.1 pkt. 8?
   - Zasady obliczania terminu do wniesienia odwołania od decyzji ZRID
   - Zasady modyfikowania wniosku po wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID
   - Czy decyzja ZRID może zezwolić aby w projektowanych pasach drogowych umieszczać urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (wodociągi, sieci cieplne, sieci kanalizacyjne, gazociągi)?
   - Rodzaje i zakresy tytułów jakie, na podstawie decyzji ZRID, uzyskuje inwestor w zakresie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
   - Czy decyzja ZRID może udzielić zgody na budowę objazdów tymczasowych lub zgody na rozbiórkę obiektów znajdujących się poza projektowanym pasem drogowym?
   - Czy można wydać decyzję ZRID w oparciu o nieostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli posiadają one rygor natychmiastowej wykonalności?
   - Jakie są zakresy stosowania innych ustaw przy wydawaniu decyzji ZRID.
   - Czy drogi gruntowe są obiektami budowlanymi?
   - Podstawowe przesłanki do nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności.
   - Jaki jest dopuszczalny zakres zmian ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 155 KPA albo art. 36a Prawa budowlanego?
   - W jakim zakresie można wygasić decyzję ZRID na podstawie art. 162 KPA?
   - Czy nieruchomości wywłaszczone decyzją ZRID podlegają zwrotowi jeżeli staną się zbędne na cel określony w tej decyzji
   - Czy decyzja ZRID jest bezterminowa?
   - Jaki jest dopuszczalny i nie wymagający zmiany decyzji ZRID, zakres odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, wobec brzmienia art. 32a specustawy drogowej.
   - Jaki jest faktyczny zakres trwałości ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 31 specustawy drogowej

Prowadzący
Krzysztof Antczak - specjalista z zakresu spec ustawy drogowej i przepisów budowlanych prawnik, wieloletni pracownik organów administracji państwowej. Autor publikacji z zakresu prawa budowlanego. Nadzorowała realizacje inwestycji drogowych w samorządzie lokalnym. Ekspert Fundacji Wszechnicy Budowlanej.
Forma
Webinarium - rozwiązywanie problemów indywidualnych, przykłady problemowe i ich rozwiązywanie, bogate orzecznictwo sądów administracyjnych
Czas trwania
6 godzin wykładowych 09.00 - 15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 14.02.2022 / online
Cena
450 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Zmiany zasad wydawania decyzji ZRID, nowe obowiązki organów administracji. Nowe przesłanki zawieszania postępowań i wstrzymywania wykonania decyzji ZRID. Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych.
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe obejmują ujednolicony tekst obowiązującego spec ustawy drogowej oraz wybranych rozporządzeń wykonawczych
Zdobyta wiedza
Praktyczna umiejętność stosowanie znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego i spec ustawy drogowej w inwestycjach drogowych
Certyfikaty
Certyfikat z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.